ondervonden ongemak door nalevering wandtegels komt voort uit meetfout die consument zelf heeft gemaakt; klacht ongegrond

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Doe-Het-Zelfbedrijven    Categorie: Informatie    Jaartal: 2016
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 99701

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 10 juli 2015 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en leggen van wandtegels tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 134,97. De levering vond plaats op of omstreeks 4 september 2015. De consument heeft op 28 juli 2015 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Op 29 november 2014 heeft de consument 7 doosjes tegels besteld bij de ondernemer. Deze zijn op 7 december 2014 opgehaald. Bij het verwijderen van de oude tegels bleek de consument dat hij per abuis slechts voor één muur van 2,40 x 2,25 m. tegels had besteld in plaats van voor twee muren. Vervolgens heeft hij op 10 juli 2015 drie dozen van de tegels bijbesteld. Op 12 juli 2015 zijn nog twee dozen extra bijbesteld.

Bij de bestelling van de tegels in juli 2015 heeft de ondernemer niet verteld dat deze niet meer verkrijgbaar waren. De levertijd zou ongeveer 2 weken bedragen. Uiteindelijk heeft de consument via de importeur zelf weten te regelen dat de tegels alsnog naar Nederland kwamen en heeft hij deze opgehaald. Dat heeft echter de nodige tijd gekost, gedurende welke de consument zijn badkamer niet heeft kunnen gebruiken. Het betreft een periode van 7 weken. Op 28 juli 2015 was bekend dat de fabrikant de laatste twee dozen met tegels voor de consument apart had gezet. De consument heeft dat op 29 juli 2015 aan de ondernemer gemeld. Uiteindelijk heeft de consument de tegels op 4 september 2015 zelf moeten ophalen in Nijmegen.

De ondernemer reageert niet adequaat op de klacht.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.
De kern van mijn klacht is dat de ondernemer mij niet tijdig heeft verteld dat de tegels niet meer leverbaar waren. Ik heb de tegels gekocht met de bedoeling om daar in mijn vakantie de badkamer mee te betegelen. Toen ik daar mee wilde beginnen, kwam ik er achter dat ik te weinig tegels had. Daarom heb ik toen drie doosjes bijbesteld. Op dat moment was ik nog niet met tegelen begonnen. Had de ondernemer mij op dat moment gezegd dat de tegels niet meer leverbaar waren, dan zou ik de gekochte tegels op [naam website] hebben gezet en nieuwe tegels hebben gekocht. Omdat de ondernemer mij vertelde dat hij ze ging bestellen, ben ik met tegelen begonnen. Toen ik daar al mee bezig was, bleek dat de tegels niet meer leverbaar waren. Toen moest ik daar zelf wel achteraan gaan.

Ik ben op 25 juli met tegelen begonnen en de bedoeling was om met een week of drie klaar te zijn. Nu was ik pas in september klaar. Ik heb zeker 8 à 9 weken geen gebruik kunnen maken van de badkamer. Mijn schade bestaat uit de kosten voor het op en neer rijden naar Nijmegen om de tegels te halen en het ongemak van 8 à 9 weken niet kunnen douchen. De twee doosjes met tegels heb ik van de fabrikant gekregen. Die hoefde ik niet te betalen.

De consument verlangt een schadevergoeding van € 750,– voor de ondervonden overlast. In dit bedrag inbegrepen is een bedrag van € 50,– als kosten voor het ophalen van de tegels, € 266,– voor
de tegels zelf en € 434,– wegens vertragingsschade.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Van enige geldelijke schade is in dit geval niet gebleken. De kosten van de tegels zijn geen schade, want in geval van een bijbestelling zouden de kosten van de tegels altijd voor rekening van de consument zijn gekomen. De kosten voor het ophalen zou de consument ook gehad hebben wanneer [naam van de ondernemer] direct had gemeld dat de tegels niet meer leverbaar waren. De vertragingsschade is verder niet onderbouwd.

[naam van de ondernemer] kan geen garantie geven dat na een eerdere bestelling later hetzelfde product nog steeds leverbaar is.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.
Wij adviseren altijd om meer tegels te kopen dan strikt genomen nodig is. Ongeopende verpakkingen kunnen altijd bij ons teruggebracht worden. De consument heeft nu een maand of acht gewacht met tegelen. In die tijd kan het gebeuren dat tegels uitverkocht raken. Bovendien kunnen wij niet garanderen dat na zo’n tijd nog tegels uit dezelfde productiebatch beschikbaar zijn, zodat kleurverschil kan optreden tussen de oorspronkelijke partij tegels en de bijbestelde tegels.

Wij hebben de consument een tegemoetkoming van € 100,– aangeboden, maar dat wilde hij niet accepteren. Ik besef dat er in de communicatie iets niet goed is verlopen, maar kan niet inzien in welk opzicht de consument daardoor schade heeft geleden.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Toegegeven moet worden dat er in de communicatie tussen partijen iets niet goed is verlopen. Maar van gronden om enige schadevergoeding toe te kennen is de commissie niet gebleken. Anders dan de consument in het klachtenformulier heeft opgenomen, heeft hij geen schade geleden in de vorm van aankoopkosten van tegels. De oorspronkelijke tegels kwamen voor zijn rekening en de bijbestelde tegels zijn gratis geleverd. Bij een kostprijs van € 44,99 per doos heeft dat een voordeel opgeleverd van € 90,–, welk voordeel ruimschoots opweegt tegen de gevorderde reiskosten naar Nijmegen.

Voor zover de consument schade vordert wegens ondervonden ongemak merkt de commissie op dat de oorzaak voor de problematiek valt terug te voeren op een meetfout die de consument zelf voorafgaand aan het kopen van de tegels heeft gemaakt. Hij heeft het aantal aan te kopen tegels berekend op grond van een onjuist vastgesteld wandoppervlak. Zo er al ongemak is ondervonden, is dat (mede) te wijten aan een fout die de consument zelf heeft gemaakt.

De commissie komt tot de slotsom dat niet is gebleken van gronden om het verlangde toe te wijzen. Mitsdien wordt beslist als na te melden.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist op 24 februari 2016 door de Geschillencommissie Doe-Het-Zelfbedrijven.