Op een bij een aankoop bemiddelende makelaar rust de plicht ten behoeve van de consument actief te informeren naar mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen.

  • Home >>
  • Makelaardij >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Makelaardij    Categorie: Conformiteit    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: MAK06-0063

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft het verwijt van de consument aan de ondernemer dat deze onvoldoende ondersteuning heeft gegeven bij de aankoop van de door de consument gekochte woning. De consument heeft een bedrag van € 6.989,94 niet betaald en in depot gestort onder de commissie.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft verzuimd informatie in te winnen over de later gebleken bouwplannen aan de achterkant van de aangekochte woning. De woning werd gekocht, juist vanuit de wens om meer privacy te genieten. Ook na de aankoop heeft de ondernemer onvoldoende en onjuiste informatie ingewonnen.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft betwist dat de consument de privacy van de aan te kopen woning heeft genoemd als aspect van belang. Het ging erom dat de woning een hoekhuis was, een carport had, er beter uitzag en een grotere tuin had. Volgens de ondernemer heeft de consument in het eerste gesprek reeds zelf meegedeeld dat op het achterliggende perceel bebouwing zou worden gerealiseerd. Volgens de ondernemer hebben zij toen gezamenlijk de website van de makelaardij die betrokken is bij het bouwproject bekeken. Bij die gelegenheid is besloten dat de ondernemer voor één tarief zowel zou bemiddelen bij de aankoop van de door de consument reeds geselecteerde woning als bij de verkoop van de bestaande woning. Ook nadien is voor de koop nog gesproken over de bouwplannen aan de achterzijde. Bovendien, zo voert de ondernemer aan ter zitting, stond reeds vóór de aankoop een bord ter plaatse waarin de bouwplannen werden aangekondigd.   Beoordeling van het geschil   Van belang is dat ter zitting uit mededelingen van de consument is gebleken dat de verkochte woning en de aangekochte woning zich op een afstand van ongeveer 50 meter van elkaar bevinden. Dit betekent dat de consument in wezen dezelfde plaatselijke bekendheid mag worden toegedicht als de verkoper van wie hij aankocht. Voorts is van belang dat de consument naar hij zelf stelt in de aangekochte woning geïnteresseerd was vanwege de privacy. Nochtans rust op een bij een aankoop bemiddelende makelaar zoals de ondernemer de plicht ten behoeve van de consument actief te informeren naar mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen, ook in een situatie als hier aan de orde. Het is evenwel aan de consument om het gemaakte verwijt dat de ondernemer die informatieplicht niet is nagekomen, aannemelijk te maken in het geding voor de commissie en daarin is de consument niet geslaagd. Het is immers het woord van de ondernemer tegen dat van de consument. Dat geldt evenzeer voor wat betreft de na het sluiten van de koop geschetste gang van zaken, voorzover al van belang. Ook hier mist de commissie concrete feitelijke aanknopingspunten voor het volgen van de consument in diens lezing van de feiten boven de ondernemer. De klacht is mitsdien ongegrond en het in depot gestorte bedrag komt de ondernemer toe. Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen . Het door de consument in depot gestorte bedrag van € 6.989,44 wordt als volgt verdeeld. Het depotbedrag wordt aan de ondernemer overgemaakt.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Makelaardij op 7 maart 2007.