Opvolging van de Open Huizen dag vond te laat plaats. Prijs in de etalage en advertentietekst niet aangepast. Dat de kennis van de buren niet contact kon komen met de makelaar staat niet vast.

  • Home >>
  • Makelaardij >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Makelaardij    Categorie: Bemiddeling    Jaartal: 2009
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: MAK07-0100

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de bemiddeling door de ondernemer bij verkoop van de woning van de consument.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Na betaling van € 1.250,– zouden wij gegevens van kijkers/kopers krijgen. Helaas waren de gegevens spoorloos verdwenen. Na een maand schoot de communicatie tekort. De wens om de advertentietekst aan te passen is nooit gerealiseerd. Het heeft drie maanden geduurd voordat de verlaagde vraagprijs is aangepast in de etalage. De gegevens van bezoekers tijdens de open huizen dag zijn zoekgeraakt waardoor pas na weken door de ondernemer contact met die kijkers is opgenomen. Een kennis van de buren die interesse had heeft drie keer vergeefs getracht contact met de ondernemer te leggen. De advertentie die als ‘goedmakertje’ door de ondernemer is aangeboden bevatte een verkeerde tekst en een onjuist huisnummer.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer voert allereerst aan dat de consument bewust de keuze heeft gemaakt voor het zgn. doe-het-zelfpakket waarvoor slechts beperkte diensten zijn overeengekomen en dus geleverd. Er is niet beloofd dat er direct na betaling kijkers zouden komen. Er is inderdaad een vergissing gemaakt bij de opvolging na de open huizen dag. De kijkers zijn nagebeld maar hadden geen interesse. De klacht over de kennis van de buren is onbekend. Het klopt dat de advertentietekst onjuist was. Daarvoor zijn echter geen kosten in rekening gebracht.   Beoordeling van het geschil   De klacht met betrekking tot de gebrekkige opvolging van de open huizendag die te laat heeft plaatsgevonden is erkend en staat daarmee vast. De ondernemer heeft daarin tekort geschoten omdat vanzelfsprekend van een bekwaam makelaar mag worden verwacht dat hij zorgvuldig omgaat met informatie over potentiële gegadigden voor een te verkopen woning. Ook de klachten over het niet aanpassen van de prijs in de etalage en het niet aanpassen van de advertentietekst zijn niet weersproken en staan daarmee vast en ook die leveren een tekortkoming op. De klacht over de kennis van de buren die er niet in geslaagd zou zijn in contact te komen met de ondernemer is weersproken en bij gebreke van verdere feitelijke onderbouwing kan die niet op juistheid getoetst worden. Dat onderdeel dient daarom ongegrond te worden verklaard. Wel staat, als erkend door de ondernemer, vast dat de advertentie onjuist was. Al met al is sprake van tekortkomingen die bijeen genomen een korting op de courtage rechtvaardigen. De korting wordt door de commissie in redelijkheid en billijkheid vastgesteld op € 500,–. Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie verklaart de klacht deels gegrond en bepaalt dat de ondernemer een bedrag van € 500,– aan de consument dient te voldoen binnen veertien dagen na verzending van dit bindend advies.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Makelaardij op 20 februari 2008.