Sleets aangezicht bekleding is een produkteigenschap maar consument had dit niet behoeven te verwachten, op basis van de informatie van ondernemer

  • Home >>
  • Doe-Het-Zelfbedrijven >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Doe-Het-Zelfbedrijven    Categorie: Informatie    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 107577

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 7 januari 2016 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren 4 eetkamerstoelen en 2 banken, serie [naam serie] voor de prijs van € 2.494,–.

De overeenkomst is uitgevoerd op/omstreeks genoemde datum.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De stoelen en banken vertoonden binnen enkele weken sporen van bovenmatige slijtage. De bekleding is er binnen een jaar zo goed als af en hiermede voldoen zij niet aan de overeenkomst. Deze zijn derhalve non conform in de zin van art 7:17 BW.
 

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De klachten die de consument ervaart zijn een gevolg van het in contact komen met donkere kleding en dit is inherent aan dit natuurproduct.
 
Deskundigenrapport

De bank rompen zijn geheel bekleed middels een vaste stoffering aan de armleuningen, achterrug en boulé (onderzitting en voorrug middels voering met lederen inkijk). Het geheel is ingevuld met uit-neembare rug- en zitkussens.

De eethoekstoelen zijn volledig bekleed middels een vaste stoffering. Zit, binnen- en buitenarm, voor- en achterrug panelen.

Korte omschrijving van de klacht(en)

1/  2 + 2,5 leer ziet er op de zitkussens erg sleets uit.
2/  Naad los van een rugkussen op het boven paneel, aansluitend naar het zij paneel.
3/  Eethoekstoel zitting ziet er sleets uit.
4/  Eethoekstoelen zijn verkleurd.

Vaktechnisch oordeel

Gaarne uw bevindingen en uw vaktechnisch oordeel over de oorzaak van de klacht(en).

1/  Het sleetse aanzicht behoort bij de gekozen leersoort. Suede kan zich twee kanten op gaan gedragen gedurende het gebruik. Enerzijds kan het op de slijtplaatsen, waar huid contact is, gaan glimmen. Anderzijds kan het er verruwd uit gaan zien. Beide behoren bij een natuurlijk gebruiksverloop.
2/  Deze mag niet los gaan. Is waarschijnlijk niet goed afgehecht geweest tijdens het naaiproces.
3/  Het sleetse aanzicht heeft dezelfde normeringen zoals in punt 1/ is verwoord.
4/  De verkleuring is een invloed van buitenaf. De ene stoel heeft het aanzienlijk meer dan de ander. Gezien de blauwe kleurtoon is in redelijkheid aan te nemen dat dit het afgeven van spijkerstofverf betreft. Nieuwe spijkerkleding doet dit aanzienlijk meer dan een aantal malen gewassen spijkerkleding. Ook een impregnering kan dit niet geheel voorkomen.

Herstel

Compleet herstofferen naar bestaand model.

Met het herstofferen in eenzelfde leersoort blijven dezelfde problemen die er nu zijn terugkeren. Dit is in dit geval niet duurzaam.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft kennis genomen van de bevindingen en conclusies van de deskundige en maakt deze tot de hare.

Uit de stellingen van partijen die als erkend dan wel niet of onvoldoende betwist zijn komen vast te staan is gebleken dat in de bij dit product gegeven informatie niet is vermeld dat dit betrekkelijk snel een sleets aangezicht zal vertonen. Zonder informatie daarover had de consument dit niet hoeven te verwachten, terwijl van de consument niet kan worden verwacht dat zij zich daarover voor aankoop informeert. Aldus is naar het oordeel van de commissie non conform geleverd en dient de ondernemer het product terug te nemen. Nu niet is komen vast te staan dat dit product, eenmaal opnieuw geleverd, niet over voormelde slijtage eigenschappen zal beschikken, ziet de commissie geen andere oplossing dan tot ontbinding over te gaan, hetgeen zij mede leest in het verzoek om terug te nemen.
Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De overeenkomst d.d. 7 januari 2016 wordt ontbonden verklaard. Dit houdt in dat de ondernemer het product terug neemt en de koopprijs ad € 2.494,– aan de consument voldoet.
Een en ander dient te geschieden binnen een termijn van 4 weken na de verzenddatum van dit bindend advies. Doet de ondernemer dat niet, dan dient hij de consument € 2.494,– aan schadevergoeding te voldoen binnen 4 weken na afloop van voormelde termijn.

Partijen dienen elkaar over en weer in de gelegenheid te stellen aan hun verplichtingen uit dit bindend advies te voldoen.

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 102,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Doe-Het-Zelfbedrijven op 3 maart 2017.