Verkeerde materiaalkeuze fabrikant. Ontbinding

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Elektro    Categorie: Ondeugdelijke levering / (non-)conformiteit    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ELE08-0063

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil heeft betrekking op een tweepits kookplaat, prijs € 59,95.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Het kookplaatje is aangeschaft op 25 maart 2008. Een aan/uitknop is kapot gegaan na vier dagen. Teruggegaan naar de ondernemer. Men heeft een nieuwe knop besteld. De nieuwe knop is er aan gezet. Werkte meteen dezelfde dag al niet meer. Weer teruggegaan naar de ondernemer. Men wilde de kookplaat opsturen. Dat paste mij op dat moment niet, omdat ik dan niet eten kon koken. Met de ondernemer afgesproken dat ik de kookplaat voor mijn vakantie in april zou brengen, zodat men de kookplaat kon opsturen tijdens mijn afwezigheid. De ondernemer heeft toen echter besloten de kookplaat niet op te sturen, maar zelf te repareren omdat ik na mijn week vakantie de kookplaat terug wilde hebben. Aardig natuurlijk, maar ook deze reparatie had geen succes. De ondernemer heeft toen een nieuw onderdeeltje besteld en gemonteerd. Ook meteen weer kapot. Toen afgesproken dat ik de kookplaat tijdens mijn vakantie in juni zou brengen. Aldus gedaan. De kookplaat 24 juni 2008 weer opgehaald. Die avond gekookt en aan/uit knop draait weer door. De ondernemer 25 juni 2008 gebeld. De kookplaat moet weer opgestuurd worden naar de fabrikant. Ik zit dus met een op 25 maart 2008 aangeschafte kookplaat, die op 25 juni 2008 nog niet werkt.   Het is al lastig maar gezien mijn woonomstandigheden anders niet mogelijk om op twee pitten een maaltijd te koken, maar met één pit wordt het nog lastiger. En het wordt nog ingewikkelder om deze kookplaat elke keer weer te moeten gaan opsturen. Niemand kan mij ook vertellen hoe ik ondertussen mijn maaltijden moet maken. Uit eten gaan lukt ook niet een hele week. Ik heb ondertussen veel tijd besteed aan het heen en weer brengen en halen van de kookplaat. Gelukkig ben ik gepensioneerd, anders had ik de kookplaat allang weggegooid. Maar het is toch te zot dat ik zo lang met een niet werkend apparaat moet doen.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Wij betreuren het feit dat de consument problemen heeft ondervonden met haar kookplaat. Wanneer men een apparaat koopt, hoopt men er natuurlijk jarenlang probleemloos gebruik van te maken. Helaas kan het voorkomen dat er toch defecten ontstaan, zoals bij de consument het geval is. Voor de ontstane teleurstelling hebben wij alle begrip, maar naar ons inziens is de reparatie correct afgewerkt en hersteld.   De consument melde haar de eerste keer voor reparatie maar wou het apparaat niet missen waardoor is besloten om de onderdelen eerst te bestellen alvorens het apparaat in te nemen voor reparatie. Wij hebben dan ook een geheel nieuwe schakelaar in haar kookplaat geplaatst en het apparaat gecontroleerd waarna het voor 100% werkte.   Na een paar dagen bleek de consument wederom de knop defect te hebben (doorgedraaid) maar wilde het toestel wederom niet missen, hoe zou ze anders moeten koken en wilde ons zelfs haar eten buiten de deur laten betalen à € 10,– per keer. Wij hebben van onze zijde dan ook steeds geprobeerd om het op een zoveel mogelijk prettige manier op te lossen, hetgeen de consument ook bevestigd in haar brieven.   Uiteindelijk is (echter moeizaam) besloten om de kookplaat door te sturen naar de importeur voor reparatie in haar vakantie (de consument zou één week op vakantie gaan). De consument eiste dan ook dat het toestel binnen een week terug moest zijn, waarna wij haar hebben gevraagd om het op de zaterdagmorgen er voor in te leveren, waarop wij het apparaat konden inboeken voor reparatie, voor verzending gereed maken en nog voor 12 uur op het postkantoor konden inleveren, hetgeen die zaterdag dan ook is gebeurd, ik denk een perfecte service.   Ook in deze week heeft de consument diverse keren contact met de fabrikant opgenomen om te reparatie status te achterhalen tot ergernis van de mensen van de fabrikant.   Na een week hebben wij het apparaat hersteld terug ontvangen en weer aan de consument retour geleverd. Maar een paar dagen erna bleek de consument de knop alweer stuk te hebben maar wij mochten het apparaat niet ter controle innemen en eiste gelijk een nieuw toestel.   Ter informatie: de consument heeft tussentijds nog geprobeerd om een nieuw toestel te kopen bij een van onze medewerkers welke ze op rekening mee wilde nemen, dit is bij ons geweigerd, wij leveren niet op rekening aan particulieren. Wilde de consument soms zelf op deze manier een omruiling verwezenlijken?   Op zaterdag 28 juni 2008 weigerde de consument het apparaat wederom voor reparatie c.q. controle in te leveren en wel om de reden dat de consument eiste dat ik van te voren zou zeggen wanneer het apparaat precies klaar zou zijn, op zaterdagmiddag zijn er geen monteurs meer aanwezig en met het weekend voor de deur is dit voor ons moeilijk te zeggen. Hierna heb ik de consument een brief gestuurd dat wij nog eenmaal bereid waren het apparaat voor haar na te zien om te achterhalen wat de oorzaak is dat de consument telkens in een paar dagen de knop weer stuk heeft om vervolgens het apparaat om te ruilen voor nieuw. Hiervan heeft de consument geen gebruik gemaakt. Wij hebben van onze zijde alles geprobeerd om dit op een goede manier op te lossen en willen een apparaat dan ook altijd ter controle nazien voor wij een toestel omruilen, wij vinden dat wij dit recht hebben, hierna hebben wij de reparatie afgeboekt als afgewerkt.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Tijdens het huisbezoek op heb ik in overleg besloten het apparaat voor nader onderzoek mee te nemen.   Eerste reparatie De knop van de kookplaat is stuk (4 dagen na de aankoop). De ondernemer heeft er aan huis een nieuwe knop op gezet – dezelfde dag weer stuk.   Tweede reparatie Knop van de kookplaat weer stuk. De ondernemer wil de kookplaat opsturen, dit komt de consument niet uit, de ondernemer repareert de kookplaat zonder succes.   Derde reparatie Knop door de fabrikant te vervangen. De fabrikant stelt voor het apparaat ter vernietiging bij de ondernemer aan te bieden.   Het defect aan de knop is ontstaan doordat de knop van zacht pvc is gemaakt en daardoor niet temperatuur bestendig is, vervolgens barst en niet passend op de regelaar meer aansluit waardoor de knop doldraait en de kookplaat niet meer bedienbaar is.   De volgende onderdelen zijn getest: het apparaat is niet te warm geweest; de éénmalige overtemperatuurbeveiliging van het apparaat is niet aangesproken; de temperatuur regeling door middel van de thermostaat is goed; de aan- en uit-indicator werkt goed.   Conclusie De consument heeft het defect niet kunnen voorkomen. De fabrikant heeft een verkeerde materiaal keuze voor de knop gedaan.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting is de commissie van oordeel dat vaststaat dat de ondernemer aan de consument een ondeugdelijk apparaat heeft geleverd. Nu de ondernemer er niet in is geslaagd het apparaat deugdelijk te repareren kan de commissie niet aan ontbinding van de overeenkomst ontkomen.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De overeenkomst van 25 maart 2008 wordt ontbonden. De ondernemer neemt binnen vier weken na datum verzending bindend advies de kookplaat van de consument terug tegen gelijktijdige betaling aan de consument van een bedrag van € 59,95.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 50,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektro op 27 februari 2009.