Warmteleverancier heeft een juiste en begrijpelijke verklaring gegeven voor het door de consument als abnormaal aangemerkte verbruik

  • Home >>
  • Warmtelevering >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Warmtelevering    Categorie: Omvang verbruik    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 114838

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de kosten van levering van warmte.

De consument heeft op 24 november 2017 de klacht voorgelegd aan de warmteleverancier.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft een afrekening warmtelevering ontvangen van € 351,20 over twee maanden en een paar dagen. Dit kan niet kloppen. De consument heeft een woonoppervlak van 30 m2 en een normaal verbruik. In elf maanden in 2017 heeft de consument maar iets meer dan € 351,20 verbruikt.

De consument verlangt dat zij betaalt voor wat zij werkelijk heeft verbruikt en niet een onlogisch bedrag.

Standpunt van de warmteleverancier

Het standpunt van de warmteleverancier luidt in hoofdzaak als volgt.

In zijn verweerschrift heeft de warmteleverancier uitleg gegeven over de kostenverdeling, de hoeveelheid m3 gas en de omrekenmethodiek. Voorts heeft de warmteleverancier een beschrijving gegeven van de isolatie, de radiatorkranen, de omrekenfactoren radiatoren en de gebruikte kostenverdelers.

De warmteleverancier concludeert dat het geregistreerde verbruik op de meters is toe te schrijven aan het stookgedrag. Eind 2016 is aantoonbaar en noemenswaardig gestookt. In de zomer van 2017 is er niet gestookt. De radiatorknoppen waren niet lek, de meters functioneerden goed, hebben geen foutmeldingen gegeven en laten een logisch verloop zien.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie is van oordeel dat de leverancier in zijn verweerschrift met de daarbij gevoegde bijlagen een juiste en begrijpelijke verklaring heeft gegeven voor het door de consument als abnormaal aangemerkte verbruik. Nu de consument niet ter zitting is verschenen heeft zij op de stellingen van de warmteleverancier niet meer gereageerd.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Warmtelevering, bestaande uit
mr. A.E. Zweers, voorzitter, E.J.C. van Lier en mr. drs. J. Chr. Rube, leden, op 26 maart 2018.