Airconditioning

Hier leest u welke klachten de Geschillencommissie Airconditioning heeft behandeld en welke uitspraken zij heeft gedaan.

GESC5013-icoon-airconditioning.png
GESC5013-icoon-airconditioning.png

Ontwerp- en uitvoeringsfouten in klimaatsysteem

Er mankeert veel aan het klimaatsysteem dat de ondernemer heeft geplaatst. Om de ontwerp- en uitvoeringsfouten te constateren en de herstelkosten te begroten zijn zelfs twee deskundigenonderzoeken nodig. In totaal moet de ondernemer als schadevergoeding een bedrag van € 11.392,- aan de consument betalen.

Uitspraken van de commissie

Door de uitspraken van De Geschillencommissie te lezen kunt u enigszins inschatten hoe de commissie over uw klacht zal oordelen.

Let op, deze uitspraken zijn voorbeelden en geven slechts aan hoe de commissies in het algemeen beslissen. U kunt geen rechten ontlenen aan het Uitsprakenregister. De Geschillencommissie beoordeelt iedere klacht op basis van specifieke feiten en omstandigheden.  


Eerdere geschiluitspraken over Airconditioning

Terug naar boven