Private Lease

Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen bedrijven die auto’s leasen (langdurig) aan particulieren.

Welke klachten behandelt de commissie Private Lease?

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

  • De service van de leasemaatschappij
  • De uitleg van het leasecontract
  • De kwaliteit van het leasevoertuig
  • Beëindiging (of tussentijdse ontbinding) van het leasecontract
  • Geschillen over schade aan het voertuig bij inlevering
  • Betalingsgeschillen, bijvoorbeeld over de wijziging van het maandbedrag.

Heeft u een klacht over het (kortdurend) huren van een auto, kijk dan bij de Geschillencommissie Voertuigverhuur.

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het voorgaande jaar van deze commissie vindt u in ons jaarverslag van de commissie Private Lease. Natuurlijk bent u ook geïnteresseerd in de pakkende verhalen die we graag met u delen op www.samenwerkenaankwaliteit.nl. Gewoon zoals het is, uit de praktijk, vanuit ieders vak of betrokkenheid. Verhalen die de verbondenheid met onze organisatie heel mooi illustreren. Trotse verhalen, verhalen met een ziel, verhalen met verbeelding.

Kosten

De kosten van de behandeling van een klacht bij de Geschillencommissie Private Lease bedragen: € 127,50. U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie.

Voorwaarde

Voorwaarde om een klacht in te kunnen dienen is dat de ondernemer lid is van  Keurmerk Private Lease en de overeenkomst moet gesloten zijn op of na 1 december 2015. Deze branche-organisatie is aangesloten bij de Geschillencommissie Private Lease.

Meer informatie

• De brochure ‘Hoe werkt de Geschillencommissie Private Lease?
• Het reglement van de Geschillencommissie Private Lease


Leasecontract al afgesloten, consument kan geen aanspraak meer maken op actieprijs
Waar gaat de uitspraak over De consument heeft een leaseovereenkomst afgesloten met betrekking tot een auto voor de duur van[...]
Beëindiging arbeidsovereenkomst vormt geen bijzondere omstandigheid om een leaseovereenkomst zonder opzegvergoeding te beëindigen
Waar gaat de uitspraak over De consument heeft een leaseovereenkomst gesloten bij de ondernemer, waarna haar arbeidsovereenkomst wordt opgezegd. Van[...]