Abonnement binnen respijtperiode opgezegd

De respijtperiode gaat pas in op de datum waarop de consument de welkomstbrief van de ondernemer heeft gekregen. Dat betekent dat de consument het abonnement binnen die periode heeft opgezegd en er nu geen abonnement meer is.

Binnen 15 minuten nadat de consument via een online winkel een mobiel telefoonabonnement heeft afgesloten laat hij weten dat hij er van afziet. Hij neemt het toestel dat hem wordt toegezonden niet aan en stuurt ook de sim-kaart terug. Toch krijgt hij met incassomaatregelen te maken. De consument wil af van het abonnement dat hij nooit heeft gehad en deponeert een bedrag van € 651,– bij de commissie.

De ondernemer stelt dat hij de order buiten de respijtperiode heeft ontvangen en verwerkt. Hij heeft de consument naar de online winkel verwezen en nadien niets meer van hem vernomen. Tijdens de zitting van de commissie bevestigt de ondernemer dat hij de consument geen diensten heeft geleverd.

De commissie wijst erop dat niet de datum waarop de consument en de online winkel een abonnement sloten voor de respijtperiode van belang is, maar de datum waarop de ondernemer in de richting van de consument aan de order gevolg heeft gegeven. De consument heeft de welkomstbrief op 4 februari ontvangen en aan de ondernemer twee dagen later laten weten dat hij geen abonnement wenste en dat hij dat al aan de online winkel had doorgegeven.

Dat betekent dat de consument het abonnement binnen de respijtperiode heeft geannuleerd en de ondernemer niets verschuldigd is. Het door hem betaalde depotbedrag van € 651,– krijgt hij terug.

Geschillencommissie Telecommunicatiediensten