Afgesproken werk maar deels uitgevoerd

Rookafvoerkanaal

Hoewel het de opdracht was heeft de ondernemer het probleem van de lekkage niet opgelost. Volgens de commissie heeft hij daardoor maar een deel van de overeenkomst uitgevoerd. De consument krijgt een korting en hoeft de kosten die in verband met de lekkage in rekening zijn gebracht niet te betalen.

Onder grote (tijds)druk van de ondernemer geeft de consument opdracht de cv ketel en de rookgasafvoer te vervangen. De ondernemer is op de hoogte van haar moeilijke financiële situatie en geeft de consument nauwelijks 15 minuten de tijd om een beslissing te nemen. Volgens de consument was dat niet nodig geweest. Als de medewerkers van de ondernemer met andere werkzaamheden waren begonnen, had zij meer tijd gehad om een beslissing te nemen. Het rookkanaal had ook zonder de ketel te verplaatsen vervangen kunnen worden.

De consument die van de rekening € 887,– niet heeft betaald en dat bedrag bij de commissie heeft gedeponeerd, stelt dat de klacht over de condensvorming of lekkage na het plaatsen van de ketel niet is verholpen, hoewel dit de oorspronkelijke opdracht was en de ondernemer hiervoor ook extra kosten in rekening heeft gebracht. Niettemin dreigde de ondernemer een deurwaarder in te schakelen hoewel de afgesproken betalingstermijn nog niet was verstreken.

De consument heeft geen enkel vertrouwen meer in de ondernemer en wil niet dat hij het probleem van de lekkage oplost. Hiervoor heeft ze een andere ondernemer ingeschakeld. Zij wil een financiële compensatie, waaronder creditering van de factuur.

De ondernemer weerspreekt de klacht. De consument had gevraagd naar een condenswaterlekkage te kijken en mogelijk de rookgasafvoer te vervangen. Bij controle bleek dat er van de cv ketel zoveel onderdelen defect waren dat het economisch beter was deze te vervangen. De consument wilde nog met een bedrijf over de huur van een cv ketel overleggen, maar ging na 15 minuten telefonisch akkoord met het vervangen van de cv ketel. Enige tijd later belde haar vriend met de mededeling dat de rookgasafvoer defect was. Dit bleek een lengte en een bocht in een koker te zijn. Daarop gaf de consument aan het maar te laten zitten. Hiervoor is alleen reistijd in rekening gebracht. Geen materiaal of arbeidsloon.

Volgens de commissie is afgesproken dat de ondernemer de ketel en de rookgasafvoer zou vervangen. Deze overeenkomst is weliswaar onder tijdsdruk tot stand gekomen, maar de ondernemer heeft hierbij geen ontoelaatbare druk op de consument uitgeoefend. Zij had kunnen besluiten de werkzaamheden niet aan de ondernemer op te dragen en een andere installateur kunnen inschakelen.

Na het vervangen van de ketel was de lekkage niet verholpen. Oorzaak van de lekkage was de rookgasbocht achter een koof in de rookgasafvoer die in zijn geheel vervangen moest worden. Er is niet gesproken over het vervangen van een bepaald deel van de rookgasafvoer. De ondernemer heeft daarmee volgens de commissie de afgesproken werkzaamheden niet volledig uitgevoerd. Dat hij bij het uitbrengen van zijn offerte mogelijk geen rekening heeft gehouden met de rookgasbocht achter een koof komt voor zijn rekening. Het verweer van de ondernemer dat met de vriend van de consument is afgesproken dat alleen een klein bedrag voor reistijd zou worden berekend verwerpt de commissie. De vriend heeft dit tegengesproken en deze afspraak blijkt ook niet op een andere wijze.

De klacht is gegrond. Omdat de ondernemer de afgesproken werkzaamheden slechts gedeeltelijk heeft uitgevoerd kan hij geen aanspraak maken op betaling van de overeengekomen prijs. De commissie acht op grond hiervan een korting van € 250,– redelijk. Ook hoeft de consument het voor de lekkage in rekening gebrachte bedrag van € 88,– niet te betalen.

Geschillencommissie Installerende bedrijven