Afwijkende annuleringstermijn keuken niet met consument besproken

Op grond van de toezegging van de verkoper gaat een consument er vanuit dat zij ruim de tijd heeft om indien nodig de koop van een keuken te annuleren. Pas later blijkt dat die termijn slechts twaalf weken is. Volgens de commissie heeft de verkoper dat bij het ondertekenen van de koopovereenkomst niet tegen de consument gezegd. Zij heeft dus terecht na het verstrijken van die termijn de koop ontbonden. Ook hoeft ze geen annuleringskosten te betalen.

Omdat de koop van een nieuwe woning niet doorgaat wil de consument de aankoop en plaatsing van een keuken kosteloos annuleren. De ondernemer is niet bereid tot overleg hoewel de verkoper bij het tekenen van de overeenkomst heeft gezegd dat zij nergens aan vast zou zitten. Pas later bleek dat zij binnen een beperkte tijd kon annuleren. Als zij dat had geweten had ze niet getekend omdat het langer zou duren voordat bekend zou zijn of de koopwoning zou doorgaan.

Een week na de ondertekening van het contract belde de verkoper met de vraag of alles rond was. De consument heeft toen herhaald dat het hele project nog in een beginfase was en het nog geruime tijd kon duren voordat er duidelijkheid was. Ook bij een tweede contact waarbij de verkoper vroeg of de overeenkomst definitief gemaakt kon worden gaf de consument aan dat er nog altijd geen duidelijkheid bestond omdat financieel nog veel gepast en gemeten moest worden. De verkoper heeft ook toen niet gezegd dat de tijd aan het dringen was. Hij wekte de indruk dat er nog alle tijd was. Uiteindelijk ging de koop van de woning niet door en dat heeft de consument in een brief aan de ondernemer medegedeeld en in een e-mail bevestigd.

De consument verlangt dat zij de overeenkomst kosteloos kan annuleren. Bovendien heeft de ondernemer geen exacte afmetingen van de keuken en is ook niet duidelijk wat de consument heeft gekocht. Dat kan naar haar mening ook niet omdat er nog geen ruimte was waar de keuken kon worden geplaatst. Van de rekening van € 30.000,- heeft zij daarom € 9.000,- niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.

De ondernemer wijst erop dat met de consument een rechtsgeldige koopovereenkomst is gesloten met een aan een termijn gebonden voorbehoud wat betreft de koop van een woning. De consument heeft echter enkele weken na het verstrijken van die termijn een beroep op het voorbehoud gedaan.

De commissie stelt dat tussen partijen koopovereenkomsten zijn gesloten, waarbij afspraken zijn gemaakt betreffende een ontbindende voorwaarde voor het geval de aankoop van de nieuwe woning niet door zou kunnen gaan. De commissie is ervan overtuigd dat deze termijn niet met de consument is besproken. Immers, als zij had geweten dat het om een termijn van 12 weken ging had zij de overeenkomst nooit getekend. Eigenlijk was het op dat moment al duidelijk dat de consument binnen een zeer beperkt aantal weken en ook nog eens in de vakantietijd niet alles voor de nieuwe woning met alle daaraan verbonden financiële aspecten zou kunnen regelen. Ze kon dus ook geen bewijsstukken overleggen zoals nodig is om een beroep op de ontbindende voorwaarde te doen.

Voor de commissie staat vast dat de letterlijke tekst van de stempel op het koopcontract geen correcte weergave is van wat over het voorbehoud is overeengekomen. De verkoopmedewerker had dat tegen de consument moeten zeggen. Als in een verkoopgesprek een voorbehoud wordt besproken en de verkoper aangeeft dat de consument door de ondertekening eigenlijk nog niet gebonden is, had hij bij het ondertekenen moeten melden dat was afgeweken van wat was besproken. De ondernemer kan zich er niet achter verschuilen dat de consument maar beter had moeten opletten. Het enkel plaatsen van een handtekening in combinatie met de moeilijk leesbare stempel die ook nog eens ondersteboven is geplaatst, is geen bewijs dat wat in de stempel staat ook daadwerkelijk is overeengekomen.

Omdat de termijn niet is besproken,  maakt deze geen onderdeel uit van de overeengekomen ontbindende voorwaarde. Daarom kon de consument ook na het verstrijken van de twaalf weken een beroep op de ontbindende voorwaarde doen. Dat heeft ze ook schriftelijk gedaan, waarmee de overeenkomst is ontbonden. De ondernemer kan daardoor ook geen annuleringskosten vragen. Omdat de klacht gegrond is krijgt de consument het bedrag dat ze in depot heeft gestort, € 9.000,-, terug.

Geschillencommissie Wonen