Bij nieuwe keuken alles in offerte goed controleren

keuken van Shutterstock

Volgens de consument moet de hoogte van het werkblad van haar nieuwe keuken 95 cm zijn en niet 91 cm. Ze stelt dat ze dit mondeling met de ondernemer heeft afgesproken, maar in de door haar getekende offerte is daar niets van terug te vinden. De commissie wijst erop dat een consument de offerte nauwgezet moet controleren.

De werkhoogte van de nieuwe keuken is 91 cm. Dat staat weliswaar in de offerte, maar dat moet volgens de consument zoals zij mondeling met de ondernemer heeft afgesproken 95 cm zijn. Dat is ook de hoogte van de oude keuken. De ondernemer ontkent die afspraak en verwijst naar de voor akkoord getekende offerte. Hij moet echter volgens de consument de mondelinge afspraak nakomen. Omdat ze de keuken na oplevering nog niet mocht gebruiken kwam ze er later achter dat de werkhoogte niet klopte. Anders had ze bij de oplevering daar al een opmerking over gemaakt. De consument wil dat de ondernemer de werkhoogte kosteloos aanpast.

Volgens de ondernemer heeft de consument na vele bezoeken en de nodige aanpassingen in de offerte een weloverwogen keuze gemaakt. De hoogte van het werkblad is altijd 91 cm geweest. Dit was nooit onderwerp van discussie. Ook het inmeten heeft niet tot een aanpassing geleid. In het opleverrapport wordt evenmin over de hoogte van het werkblad gesproken. De ondernemer stelt dat de consument telkens de hoogte van de keuken heeft geaccordeerd. Vervolgens heeft hij besteld wat op papier stond en wat overeengekomen was. Van de consument mag worden verwacht dat zij de gegevens in de order controleert.

Het aanpassen van de werkhoogte kost € 2.400,–. De ondernemer is bereid met de helft van dat bedrag te volstaan, maar daar gaat de consument niet mee akkoord.

De commissie gaat uit van de mede door de consument getekende overeenkomst waarin nadrukkelijk een werkhoogte van 91 cm is opgenomen. Dat een andere afspraak is gemaakt kan de consument niet aantonen. De ondernemer heeft dus geleverd wat is afgesproken.

Ten overvloede wijst de commissie er op dat de aanschaf van een nieuwe keuken veelal een omvangrijke aankoop is waarbij veel details van belang zijn. Daarom krijgt de consument een gedetailleerd overzicht van wat is geoffreerd of afgesproken. Van de consument mag worden verwacht dat deze de offerte uitgebreid en consciëntieus controleert. Dus ook de hoogte van het werkblad. De consument heeft er echter ten onrechte op vertrouwd dat de offerte overeen kwam met haar wens. Ze had kritischer op de inhoud kunnen zijn. Haar klacht is ongegrond.

Geschillencommissie Wonen, Jaarverslag 2016