Contract zonder bijkomende kosten opzegbaar

Cv-kraan Freeimages/Andrey Volodov

Zonder bijkomende kosten kan een consument de overeenkomst voor de levering van warmte opzeggen. Dan wordt de aansluiting verzegeld en kan hij geen warmte meer afnemen. Anders is het als de consument wil dat de aansluiting wordt afgesloten of wordt verwijderd. De kosten daarvan moet hij wel betalen.

Vanwege een overstap naar een duurzame manier van verwarmen met een warmtepomp wil een consument in zijn woning geen warmte meer afnemen en de leveringsovereenkomst kosteloos opzeggen zonder dat hij eerst opdracht moet geven voor afsluiting en/of verwijdering van de aansluiting met de daarbij voor hem komende kosten. Ook wil hij geen financiële verplichtingen meer hebben die uit het contract voortvloeien. Als de aansluiting na beëindiging van het contract wordt afgesloten of uit bedrijf genomen, behoren de kosten daarvan volgens de consument dus niet voor zijn rekening te komen. Of de aansluiting blijft zitten of niet is daarbij wat hem betreft niet direct relevant.

Dat de leveringsovereenkomst pas kan worden opgezegd nadat de aansluiting is afgesloten of verwijderd vindt de consument raar en niet kloppen. Bij elektriciteit en/of gas kan het leveringscontract wel zonder bijkomende kosten worden beëindigd. Voor de consument is het een principieel probleem. Hij wil zonder kosten opzeggen en vraagt ook niet om verwijdering van de aansluiting. In dit verband verwijst hij naar informatie van de ondernemer over de energiekosten.
Daarin staat onder meer dat vanwege Europese regelgeving de ondernemer verplicht is de consument te melden dat het hem vrijstaat op elk moment de leveringsovereenkomst te beëindigen. Als gevolg daarvan wordt de warmteaansluiting verzegeld en kan de consument geen warmte meer afnemen. De consument maakt daaruit op dat hij de leveringsovereenkomst kosteloos kan opzeggen.

De ondernemer wijst erop dat hij bij een opzegging, zoals bij een verhuizing, geen kosten in rekening brengt. De consument wil echter niet alleen de leveringsovereenkomst opzeggen, maar wil ook dat de aansluiting op het stadsverwarmingnet wordt verwijderd in verband met een overstap naar een andere warmtebron. Als de consument een nieuwe warmtebron aan de verwarmingsinstallatie in zijn woning koppelt wordt de binneninstallatie los gekoppeld van de aansluiting op het stadsverwarmingnet. Daardoor ontstaat een onveilige situatie omdat er in de ontkoppelde warmteaansluiting nog water onder hoge druk zit en de temperatuur hoog is. De afsluiters zijn niet ontworpen om de levering voor een langere periode buiten bedrijf te stellen. Om veiligheidsredenen is het noodzakelijk de warmteaansluiting definitief te verwijderen op het moment dat deze wordt losgekoppeld.

Het bij de consument in rekening brengen van verwijderingkosten is conform de algemene voorwaarden Warmte 2014 van de ondernemer en in lijn met eerdere uitspraken van de commissie. De ondernemer is van mening dat hij de consument juist heeft voorgelicht dat bij een overstap naar een andere warmtebron de warmteaansluiting om veiligheidsredenen moet worden verwijderd. De kosten daarvan komen terecht voor rekening van de consument.

De commissie stelt vast dat de consument de overeenkomst voor de levering van warmte slechts wil opzeggen. Uit de algemene voorwaarden Warmte (2014) volgt dat de consument dit kosteloos kan doen. Het gevolg is dat de warmteaansluiting dan wordt verzegeld en de consument geen warmte meer kan afnemen. Als een consument echter vervanging, verplaatsing, uitbreiding of wegneming van zijn aansluiting wil, is hij daarvoor wel kosten verschuldigd. Aangezien de consument in dit geval uitsluitend de leveringsovereenkomst wil opzeggen, zonder verwijdering van de aansluiting, moet de ondernemer dat kosteloos toestaan.

Geschillencommissie Energie