Een robot in je tuin die de dienst uitmaakt?

Eén van de kritiekpunten van de consument op zijn nieuwe tuin is dat de robot grasmaaier de buxusheggen omver duwt. Ook heeft de ondernemer een beukenhaag met een verkeerde kleur geplant. De klacht van de consument is gedeeltelijk gegrond.

De aanleg van een tuin kost de consument € 38.453,-, maar hij is er niet tevreden over. Daarom betaalt hij een bedrag van € 3.963,- niet en deponeert dat bij de commissie. De buxusheggen en de taxushaag doen het niet goed, bij de bomen verzakken het gras en de heggetjes, de kleur van de beukenhaag is niet goed, de grond is met klei aangevuld en sommige planten gaan dood. Ook heeft de consument bezwaar tegen een aantal facturen die hij daarom niet heeft betaald. Het gaat met name om het in rekening gebrachte arbeidsloon. Volgens de consument had dat de helft moeten zijn. Voorts is het windscherm ten onrechte in rekening gebracht. Omdat het allemaal veel te lang duurt heeft een andere hovenier een groot deel van de herstelwerkzaamheden uitgevoerd. De consument wil dat het openstaande bedrag wordt gecrediteerd.

Om het geschil op te lossen stelt de ondernemer voor van het openstaande bedrag van € 3.963,- een bedrag van € 170,60 te crediteren. Tevens is het denkbaar dat de consument in de regionale kranten enkele advertenties laat plaatsen waarin hij het bedrijf bedankt voor de prettige samenwerking en aanbeveelt voor hovenierswerk. Het plaatsen van een windreductiedoek was een nadere opdracht en betreft geen herstelwerkzaamheden die onder garantie vallen. Deze kosten moet de consument dan ook betalen. De ondernemer ontkent dat hij heeft gewaarschuwd dat de grasmaaier de buxus omver kan duwen. De klachten over de taxus zijn niet door de wind veroorzaakt maar door strenge vorst.

Volgens de door de commissie ingeschakelde deskundige worden de buxusstruikjes door de robot grasmaaier omver geduwd omdat de contactdraad te kort op de grasrand ligt. Bij vijf taxusstruiken zijn takken afgestorven en bij drie bomen is de grond enkele centimeters verzakt. Of de beukenhaag de goede groene kleur heeft kan de deskundige niet beoordelen omdat er nog geen blad aan zit. De hoeveelheid klei in de bovengrond is niet overdreven veel. In het najaar is ingeboet. Er zijn geen open plekken in de beplantingsvakken die zouden wijzen op uitval van planten. De deskundige noemt de omvang van de gebreken gering. Herstel kost € 644,50.

De commissie neemt de bevindingen en de kostenbegroting van de deskundige over. Omdat de noodzakelijke herstelwerkzaamheden al gedeeltelijk door een andere hovenier zijn uitgevoerd en de ondernemer hiertegen geen bezwaar heeft gemaakt wordt afgeweken van de hoofdregel dat een consument de ondernemer gelegenheid moet geven het herstel uit te voeren. In plaats daarvan moet de ondernemer een schadevergoeding van € 644,50 betalen, conform de kostenbegroting van de deskundige. Als er aan de beukenhaag weer bladeren zitten kan eenvoudig worden vastgesteld of ze rood in plaats van groen zijn. Als ze rood blijken te zijn moet de ondernemer een schadevergoeding van € 420,- betalen.

Naar het oordeel van de commissie heeft de consument onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de ondernemer kosten in rekening heeft gebracht voor werkzaamheden die onder de garantie vielen of die hij om een andere reden zonder bijkomende kosten had moeten uitvoeren. De ondernemer heeft dit tegengesproken en de commissie heeft geen reden aan de juistheid van zijn onderbouwing te twijfelen. Bovendien heeft de consument nadere opdrachten verstrekt, onder andere voor onderhoudswerkzaamheden en het leggen van een straatje naar de buitenkeuken. Het is de commissie niet gebleken dat de in rekening gebrachte kosten daar geen betrekking op hebben.

De klacht van de consument is derhalve gedeeltelijk gegrond. De ondernemer moet de consument de schade vergoeden door van de nog openstaande facturen van in totaal € 3.963,-, een bedrag van € 644,50 te crediteren. In afwachting van de kleur van de beukenhaag houdt de commissie een bedrag van € 420,- in depot. De commissie neemt de suggestie van de ondernemer om de consument te verplichten enkele advertenties in regionale kranten te plaatsen niet over. Hiervoor is er geen aanleiding.

Geschillencommissie Groen