Foto’s van kind zonder toestemming gebruikt

Jongetje met verfvingers voor zijn ogen

Dat de ondernemer zonder toestemming foto’s van hun jongste kind voor commerciële doeleinden gebruikt kan de ouders volgens de commissie een onveilig gevoel geven. Excuses zijn inmiddels aangeboden en de foto’s zijn verwijderd en worden niet meer gebruikt. Voor het toekennen van een schadevergoeding ziet de commissie geen aanleiding. De consument heeft de schade niet aannemelijk gemaakt.

Zonder voorafgaande toestemming plaatst de ondernemer in een advertentie, in zijn nieuwsbulletin en op zijn Facebookpagina een foto van het jongste kind van de consument. Bij de opvang van haar twee oudste kinderen heeft de consument een verklaring kunnen ondertekenen dat zij geen toestemming voor het gebruik van fotomateriaal geeft, maar voor het derde kind is haar deze verklaring niet aangeboden.

Naar aanleiding van haar klacht heeft de ondernemer als tegemoetkoming een maand gratis opvang van het jongste kind aangeboden, maar dat vindt de consument niet voldoende. Ze voelt zich door de ondernemer niet serieus genomen. Op e-mails en brieven is niet adequaat gereageerd. De consument heeft de overeenkomst opgezegd. Ze wil schriftelijke excuses en terugbetaling van twee maanden kinderopvang voor al haar drie kinderen.

De ondernemer stelt dat hij mede namens het bestuur schriftelijk zijn excuses heeft aangeboden. De klacht van de consument is direct opgepakt en de foto’s zijn verwijderd. De foto in het programmaboekje voor een festival kon niet meer worden verwijderd omdat het boekje al was gedrukt. De consument is niet ingegaan op het aanbod van een maand gratis kinderopvang voor het betreffende kind. Nadien heeft ze de overeenkomst opgezegd en is dit aanbod vervallen.

Hoewel het kind niet of nauwelijks herkenbaar is, had de ondernemer naar het oordeel van de commissie de foto niet zonder toestemming mogen gebruiken. Omdat de consument al eerder geen toestemming voor het gebruik van foto’s van haar twee andere kinderen had gegeven, had de ondernemer ervan uit moeten gaan dat de ouders dat ook bij het jongste kind niet zouden doen. Het geeft de ouders een onveilig gevoel dat van hun jongste kind toch foto’s voor communicatiedoeleinden zijn gemaakt. Omdat zij daar al eerder geen toestemming
voor hadden gegeven mochten zij erop vertrouwen dat dit zonder hun toestemming niet zou gebeuren.

De commissie constateert dat vanuit het bestuur schriftelijk excuses zijn aangeboden en dat de ondernemer na de klacht actie heeft ondernomen. Hoewel de klacht gegrond is ziet de commissie geen aanleiding voor het toekennen van de gevraagde schadevergoeding omdat de consument concrete schade niet aannemelijk heeft gemaakt.

Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen