Geen bewijs voor aanbellen bij afsluiting water

Een consument heeft nagelaten de ondernemer van zijn moeilijke financiële positie op de hoogte te stellen. Anderzijds had de ondernemer voorafgaande aan de afsluiting een nieuwe poging moeten doen een huisbezoek af te leggen. Ook had hij de consument de datum van de voorgenomen afsluiting kunnen mededelen. Bovendien heeft de ondernemer niet kunnen aantonen dat er voor de afsluiting bij de consument is aangebeld.

Zonder concrete aankondiging wordt bij een consument ’s morgens vroeg de wateraansluiting afgesloten. De woning van de consument ligt op de derde etage en het watertoevoer is buiten naast de voordeur afgesloten. De ondernemer heeft niet de moeite genomen aan te bellen en het water zonder waarschuwing afgesloten. Iedereen was thuis, maar er is niet aangebeld. Er werd alleen een briefje in de brievenbus gedaan met de mededeling dat dit was gebeurd. De afsluiting had te maken met de openstaande nota van januari.

Volgens de consument heeft de ondernemer bij het afsluiten van het water niet voldaan aan de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van drinkwater. Volgens deze regeling is hij verplicht een afsluiting zoveel mogelijk te voorkomen. Er was geen sprake van betalingsonwil, maar van betalingsonmacht. De consument wachtte op een betaling van het uitzendbureau die maar niet kwam. Hij stelt dat hij is aan te merken als een kwetsbare consument waarover in de Regeling afsluitbeleid wordt gesproken. Hij heeft dat niet aan de ondernemer gemeld. Het gaat hem met name om de in rekening gebrachte afsluitkosten van € 164,50. Voorrijkosten zou hij hoe dan ook zijn verschuldigd.

Volgens de ondernemer heeft een incassomedewerker in augustus een bezoek aan de consument gebracht om het openstaande saldo te bespreken, maar was er niemand thuis. Hij liet een brief achter met de mededeling dat het openstaande bedrag binnen twee dagen moest worden voldaan. Dat gebeurde overigens pas een maand later. Hierna bleef verdere betaling uit. De voorschotfacturen van juli en oktober bleven onbetaald en in november werd voor de laatste factuur nog een herinnering gestuurd.   In januari ging weer een incassomedewerker langs. Hij belde aan maar er kwam geen reactie. Daarop werd de watermeter afgesloten. Nog dezelfde dag nam de consument contact met de ondernemer op. Hij stuurde een betaalbewijs van € 528,- maar dat bedrag was naar een onjuist rekeningnummer overgemaakt. Nadat dit was hersteld werd de watertoevoer meteen weer aangesloten.

De ondernemer betwist dat hij zich onvoldoende heeft ingespannen. Er is getracht een huisbezoek af te leggen en voorafgaand aan de afsluiting is aangebeld. Pas daarna is afgesloten. De consument is geen exacte datum van de voorgenomen afsluiting opgegeven. Dat is vaak nog niet bekend. De instructie is dat moet worden aangebeld voordat wordt afgesloten. Dat is ook gebeurd. Na de afsluiting is een brief achtergelaten.

De commissie staat voor de vraag of de ondernemer heeft voldaan aan de in de Regeling afsluitbeleid voorgeschreven inspanningsverplichting persoonlijk contact met de consument met een betalingsachterstand te krijgen. Volgens de consument had een eerdere poging tot het afleggen van een huisbezoek betrekking op een andere openstaande factuur dan waarvoor hij is afgesloten en heeft hij na dat huisbezoek het openstaande bedrag betaald. De ondernemer stelt daartegenover dat hij met de poging in augustus een huisbezoek af te leggen, het sturen van meerdere aanmaningen en betalingsherinneringen en het aanbellen op de dag van de afsluiting in januari wel aan zijn inspanningsverplichting heeft voldaan.

De commissie stelt voorop dat betalingsonmacht geen reden is niet te betalen. De consument heeft de ondernemer niet van zijn problematische financiële positie op de hoogte gesteld maar zich in stilzwijgen gehuld. In zoverre heeft hij het onheil, te weten de afsluiting, aan zichzelf te wijten. Het had echter op de weg van de ondernemer gelegen voorafgaand aan de afsluiting weer een huisbezoek af te leggen of de consument van de voorgenomen datum van afsluiting op de hoogte te stellen. Bovendien heeft hij geen bewijs dat de incassomedewerker voorafgaand aan de afsluiting heeft gebeld. De ondernemer heeft slechts verwezen naar de aan de medewerkers gegeven instructie altijd aan te bellen. Daardoor is niet komen vast te staan dat er inderdaad is aangebeld.

Daarom is de klacht van de consument gedeeltelijk gegrond. Dit brengt mee dat de ondernemer de helft van de in rekening gebrachte afsluitkosten moet terugbetalen, een bedrag van € 82,25.

Geschillencommissie Water