Geen bewijs voor totaal andere bruidsjurk

Stuk van een bruidsjurk

Volgens de consument is de trouwjurk die ze na de aanpassingen heeft opgehaald heel iets anders dan wat ze met de ondernemer heeft afgesproken. Ze wil daarom dat de overeenkomst wordt ontbonden, maar de commissie wijst dat verzoek af. Bij het ophalen van de jurk heeft ze niet geklaagd. Ze heeft ook geen bewijs geleverd dat ze een andere jurk heeft gekregen dan was afgesproken.

Haar trouwjurk die ze voor € 3.231,– heeft gekocht ziet er volgens de consument nadat de ondernemer die heeft geconfectioneerd heel anders uit dan ze met hem heeft afgesproken. Ze verschilt met hem ook van mening over de datum waarop zij haar klacht heeft voorgelegd. Volgens de consument was dat op 18 februari 2014, volgens de ondernemer pas in april 2014 door een brief van haar gemachtigde. Gezien de klachten die ze heeft wil de consument dat de overeenkomst wordt ontbonden.

De ondernemer vindt dat de commissie de klacht van de consument niet kan behandelen omdat zij gezien de aard en de omvang heeft nagelaten de klacht eerst bij hem te melden. De bruidsjurk is in samenspraak en volgens de met de consument gemaakte afspraken vervaardigd. Toen zij de bruidsjurk op 6 maart 2014 meenam heeft ze met geen woord over eventuele klachten of andere onvolkomenheden gerept.

Wat betreft het verweer van de ondernemer dat de consument de klacht te laat heeft ingediend stelt de commissie vast dat de consument haar onvrede op 18 februari 2014 aan hem heeft geuit. Daarom geeft de commissie de consument het voordeel van de twijfel en wordt haar klacht ontvankelijk verklaard.

Met de aanpassingen van de bruidsjurk heeft de consument expliciet ingestemd of daartegen niet geprotesteerd. Bij het ophalen van de jurk op 6 maart 2014 heeft zij op geen enkele wijze kenbaar gemaakt dat zij de jurk niet wenste te accepteren. De consument heeft ook tijdens de zitting van de commissie verklaard dat zij over het resultaat teleurgesteld was, maar dat zij daarover op dat moment niet heeft geklaagd. Dat komt dan ook voor haar rekening en risico.

De commissie heeft de bruidsjurk intensief onderzocht en geen ongerechtigheden of afwijkingen gevonden. De bruidsjurk is op de overeengekomen wijze aangepast. Hoewel de consument stelt dat zij een totaal andere jurk heeft gekregen heeft ze daarvoor geen bewijs geleverd. Haar klacht is ongegrond.

Geschillencommissie Bruidsmode en Maatwerk