Geen zwarte en bruine vlekken op tegels van terras

Hoewel de door de commissie ingeschakelde deskundige geen zwarte en bruine vlekken op de tegels van het terras ziet wil de commissie dat hij nog een keer gaat kijken, maar dan moeten de tegels droog zijn. Ook de tweede keer ziet de deskundige geen significante kleurverschillen. De klacht van de consument is ongegrond. Er zijn geen ondeugdelijke tegels geleverd.

Het terras dat in de achtertuin van de consument voor € 9.000,– is aangelegd is naar zijn mening niet overal even vlak. De ondernemer voert herstelwerkzaamheden uit maar daarna zijn er bruine en zwarte vlekken zichtbaar en slaan de tegels en de voegen al na drie maanden groen uit. De consument wil dat de tegels op een goede ondergrond worden vervangen.

Volgens de ondernemer is er niets mis met de tegels. Bij het aftrillen van de vloer zijn wat bruine strepen ontstaan en die hij heeft gereinigd. In overleg met de leverancier van de tegels is de consument aangeboden de gehele bestrating te reinigen, maar daarmee ging de consument niet akkoord omdat de tegels naar zijn mening niet deugden. Vervolgens is aangeboden de kleinere tegels met vlekken te vervangen, maar ook daar ging de consument niet mee akkoord, evenmin met het aanbod alle kleinere tegels te vervangen, overigens zonder te kunnen garanderen dat deze niet groen uitslaan.

De door de commissie ingeschakelde deskundige ziet geen groenaanslag in de voegen. Naar zijn mening is groenaanslag op de tegels onvermijdelijk maar gemakkelijk te verwijderen. Een kleine nauwelijks zichtbare bruine vlek zal op termijn verdwijnen. Zwarte vlekken heeft hij niet gezien, maar hij tekent daar wel bij aan dat de tegels door regen nat waren en het beeld daardoor anders kan zijn. Hij twijfelt niet aan de kwaliteit van de tegels. De gehele bestrating kan voor € 660,– worden gereinigd.

De commissie verwijst naar de productinformatie waaruit volgens de consument blijkt dat hij geen groenaanslag hoefde te verwachten. De commissie is het daar niet mee eens. Er staat dat algen en mossen zich nagenoeg niet aan het oppervlak kunnen hechten en dat de tegels gemakkelijk zijn te reinigen. Er staat dus volgens de commissie niet dat groenaanslag zich niet zal voordoen. Dit deel van de klacht is ongegrond.

Met betrekking tot de zwarte en bruine vlekken wil de commissie nadere informatie. Mogelijk zijn de vlekken (mede) door het trillen zonder beschermende plaat onder de trilmachine ontstaan. Daarom beslist de commissie dat de deskundige nog een keer naar het terras gaat kijken maar dat de tegels dan wel droog moeten zijn.

Tijdens zijn tweede bezoek ziet de deskundige geen vlekken. Enig kleurverschil is onvermijdelijk maar er zijn geen significante kleurverschillen. Ook ziet hij geen aantasting van de toplaag. De toplaag impregneren kan preventief werken maar dat is niet gebruikelijk en kost € 500,–. De drainage is deugdelijk aangebracht.

De commissie verklaart de klacht van de consument over de bruine en zwarte vlekken in de bestrating ongegrond, nu ook bij het tweede bezoek van de deskundige is gebleken dat er geen zwarte en bruine vlekken zijn te zien. Er zijn geen ondeugdelijke tegels geleverd. Evenmin is er een gebrek aan conformiteit dat de ondernemer zou kunnen worden verweten.

Geschillencommissie Bestratingsbedrijf (Commissie gestopt)