Kaartjesautomaat accepteert alleen muntgeld

Het verbaast de Geschillencommissie dat de kaartjesautomaat in de tram alleen muntgeld accepteert en dat als de automaat defect is bij de controleur ook uitsluitend met muntgeld kan worden betaald. Of de reiziger die alleen eurobiljetten en een bankpas bij zich had wel of niet direct naar een controleur is gegaan om een kaartje te kopen is niet duidelijk. Hij krijgt het voordeel van de twijfel. Het proces-verbaal dat tegen hem is opgemaakt moet worden ingetrokken.

Nadat de consument zijn auto voor een reparatie naar de garage heeft gebracht, wil hij met het openbaar vervoer terugrijden. In de tram wil hij bij de automaat een kaartje kopen, maar er kan uitsluitend met muntgeld worden betaald. De consument heeft echter alleen eurobiljetten en een bankpas bij zich. Als bij de eerstvolgende halte een controleur instapt meldt de consument zich uit eigen beweging bij hem om voor zijn vervoerbewijs te betalen. De controleur weigert dat echter en de consument wordt aangehouden voor het reizen zonder vervoerbewijs. De consument wil de ‘gemaakte kosten’ terug.

De ondernemer stelt dat de consument als reiziger zelf verantwoordelijk is voor het hebben van een geldig vervoerbewijs. In trams waar de bestuurder in een afgesloten cabine zit kan uitsluitend met muntgeld een kaartje uit de kaartjesautomaat worden gekocht. Als de automaat defect is kan ook bij de controleur alleen met muntgeld worden betaald. De consument had derhalve nooit een kaartje kunnen kopen.

Bovendien is volgens een van de controleurs de consument niet meteen en uit eigen beweging in actie gekomen. Het duurde zeker vijf minuten voordat hij op een geüniformeerde controleur afstapte om te zeggen dat hij wilde betalen. Nadat de consument had gezegd dat hij zijn papiergeld niet bij een medereiziger voor muntgeld zou wisselen is proces-verbaal opgemaakt omdat hij niet voor de reis had betaald.

De commissie constateert dat de meningen uiteenlopen over de vraag of de consument zoals hij stelt direct naar een controleur is gegaan om te betalen. Als dat het geval zou zijn geweest valt hem niets te verwijten omdat hem in redelijkheid niet kan worden tegengeworpen dat hij geen muntgeld bij zich had. Ook de lezing van de ondernemer en van de controleur kan in beginsel waar zijn, maar de ondernemer heeft nagelaten uitgeprinte systeemgegevens over te leggen over bijvoorbeeld tijdstippen, haltes en overige feiten en/of omstandigheden. Dat had hij gemakkelijk kunnen doen. Ook heeft de ondernemer de versie van één controleur niet door een of meer collega’s laten bevestigen.

Daarom blijft er twijfel bij de commissie over de feitelijke gang van zaken en krijgt de consument het voordeel van die twijfel. Zijn klacht is gegrond. Het proces-verbaal is onterecht opgemaakt en moet worden ingetrokken. Dat geldt ook voor een eventueel opgelegde boete.

Het verbaast de commissie dat de ondernemer anno 2015 nog gebruik maakt van automaten die uitsluitend muntgeld accepteren en dat reizigers als de automaat defect is ook alleen met muntgeld bij een controleur kunnen betalen. Dat alle automaten in 2016 worden vervangen door automaten die ook muntbiljetten en bankpassen accepteren, neemt die verbazing niet weg. Dat geldt ook voor het feit dat op elke halte duidelijk wordt aangegeven dat alleen met muntgeld contant kan worden betaald. Het zou de ondernemer volgens de commissie sieren in afwachting van de nieuwe automaten coulant te zijn tegenover reizigers die niet op betaling met muntgeld zijn voorbereid.

Geschillencommissie Openbaar Vervoer