Knutselen met SOFTware? HARDe garanties?

Zonder zich er vooraf van te vergewissen dat het kan, vervangt een consument de software van zijn tablet door eigen software. Daardoor zit de tablet op slot. De consument heeft daarom geen recht op reparatie onder garantie. Bovendien staat dit duidelijk in de voorwaarden van de ondernemer.

De tablet die een consument voor € 677,- heeft gekocht is traag, een bekend probleem bij dat merk. Daarom vervangt hij de standaard besturingssoftware door software die van een geheugenkaartje kan draaien. Dat gaat eerst prima, maar nadat de consument een andere versie heeft geïnstalleerd start de tablet niet meer op. Het is ook niet mogelijk de originele software terug te plaatsen wat bij een tablet van andere fabrikanten wel kan. Het is volgens de consument gebruikelijk dat andere software op zo’n tablet wordt geïnstalleerd. Hij meent dat hij mocht verwachten dat dit op zijn tablet ook mogelijk was. De ondernemer heeft er ook niet op gewezen dat er risico’s zitten aan het installeren van andere software. Daarom vindt de consument de tablet een ondeugdelijk product.

De fabrikant wil het moederbord niet onder garantie vervangen omdat de tablet unlocked is. De consument vindt dat het bij dit soort producten normaal is om zelf software te installeren. Volgens de consument valt de reparatie onder de garantie. Hij wil het aankoopbedrag terug of anders een gratis reparatie.

De ondernemer beroept zich erop dat hij heeft geleverd wat de consument heeft besteld. De consument heeft zelf de software gewist en vervangen door eigen software zonder eerst met de helpdesk contact op te nemen. Als een klant eigen software installeert en daarmee veranderingen aanbrengt kan niet worden gegarandeerd dat de tablet nog goed werkt. De originele software terugplaatsen is niet mogelijk. Voorts staat in de voorwaarden dat er geen garantie is als er problemen ontstaan door het zelf toevoegen of wijzigen van hardware of software. In de voorwaarden wordt ook gewaarschuwd tegen het zelf knutselen aan de tablet. Andere software aanbrengen valt buiten het normaal gebruik en valt daarom niet onder de garantie.

Volgens de commissie had de consument die bovengemiddeld geïnformeerd is, er bedacht op moeten zijn dat het vervangen van de standaard besturingssoftware door eigen software problemen zou kunnen opleveren. Hij heeft daarover vooraf ook geen contact met de ondernemer of de fabrikant opgenomen. De consument mocht er niet zonder meer van uitgaan dat dit met dit type tablet ook mogelijk was. Hij had er zeker van moeten zijn dat hij na het installeren van eigen software de tablet weer in de fabrieksstand kon terugplaatsen. Bovendien staat in de voorwaarden van de ondernemer duidelijk dat bij het plaatsen van eigen software de garantie vervalt. Er is dus geen sprake van een niet-conform product. Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Geschillencommissie Webshop