Laminaat door onduidelijke instructie fout gelegd

Laminaat
Door de onduidelijke leginstructie wist een consument niet dat zij het laminaat op een andere dan de gebruikelijke manier moest leggen en geen legset mocht gebruiken. Daardoor is de vloer overmatig gaan werken.

De commissie ontbindt de koopovereenkomst en de consument krijgt het aankoopbedrag terug.

De laminaat vloer die een consument voor € 1.116,– heeft gekocht is volgens haar niet deugdelijk want de vloer werkt bovenmatig. De conclusie van de door de commissie ingeschakelde deskundige dat de manier waarop zij de vloer heeft gelegd de oorzaak is van de klachten, is wat de consument betreft wat kort door de bocht. Nadat zij de ondervloer had gelegd, heeft zij de planken per rij gelegd en daarbij een speciale legset voor laminaat gebruikt. De door de deskundige voorgeschreven legwijze is niet terug te vinden in de beschrijving van het laminaat en ook niet in de overigens erg summiere leginstructie van de ondernemer. De consument verlangt herstel van de gebreken, althans uitleg wat zij bij het leggen niet goed zou hebben gedaan.

Volgens de ondernemer heeft de consument het laminaat niet op de juiste manier gelegd. Zij had eerst de kopse kanten moeten bevestigen en pas daarna het laminaat aan de lange zijde met de vorige rij planken moeten verbinden. Voor dit soort laminaat geldt een andere manier van leggen. Een legset mag hierbij niet worden gebruikt. De vloer opnieuw leggen is geen optie omdat al te veel planken beschadigd zullen zijn.

Volgens de door de commissie ingeschakelde deskundige laat het kliksysteem niet los door een te zachte onderlaag, een fabricagefout of een systeemfout maar door de manier van leggen. Zo blijkt uit een test dat de lange klik die het laminaat bij de naad op zijn plek moet houden beschadigd is en de delen niet meer bij elkaar houdt. Herstel is mogelijk door de vloer opnieuw te leggen en de naden te verlijmen.

Gezien de uitleg van de consument is ook de commissie van oordeel dat zij het laminaat niet op de juiste wijze en in de goede volgorde heeft gelegd. Ze heeft eerst de lange zijden bevestigd en pas daarna de kopse kanten van het laminaat. Ook heeft zij een laminaat legset gebruikt, wat bij deze laminaatvloer niet is toegestaan.

Volgens de consument was de bij het laminaat geleverde leginstructie niet voldoende duidelijk. De ondernemer heeft dit weersproken, maar volgens de commissie blijkt uit de afbeeldingen niet dat dit laminaat anders dan op de gebruikelijke manier moet worden gelegd. Enkele afbeeldingen zijn onvoldoende duidelijk en kunnen gemakkelijk verkeerd worden geïnterpreteerd. Uit de leginstructie blijkt zeker voor een niet ervaren consument onvoldoende dat bij dit laminaat eerst de kopse kanten en daarna de lange zijden moeten worden geklikt. Dat de consument het laminaat op een verkeerde wijze heeft gelegd valt haar dan ook niet aan te rekenen.

De klacht van de consument is gegrond. Omdat de ondernemer en de consument hun twijfels hebben over door de deskundige voorgestelde wijze van herstel is volgens de commissie het ontbinden van de overeenkomst de meest redelijke oplossing. Dat houdt in dat de ondernemer de koopprijs van € 1.116,– aan de consument moet terugbetalen. De commissie verplicht de consument niet het laminaat terug te geven omdat de ondernemer hier geen financieel belang bij heeft. Hiermee heeft de consument wel een financieel voordeel, maar dat vindt de commissie niet onredelijk omdat zij zelf moet zorgen voor het (laten) leggen van het nieuwe laminaat en zij bovendien nogal last heeft gehad van de weinig voortvarende wijze waarop de ondernemer haar klacht heeft behandeld.

Geschillencommissie Doe-Het-Zelfbedrijven