Onacceptabele hoeveelheid spijkergaatjes

Het aantal open spijkergaatjes in de vloer is volgens de commissie onacceptabel. Bovendien heeft de ondernemer de olie niet goed nagewreven waardoor er overal kleuraanzetten zitten. Plaatselijk herstel is niet mogelijk. De hele vloer moet worden geschuurd en afgewerkt. De consument krijgt hiervoor een vergoeding van de ondernemer.

Meteen na het schuren en behandelen van de bestaande vloer dient de consument een klacht bij de ondernemer in. Het whitewashen is onzorgvuldig gedaan. Doordat de kleurolie onvoldoende is uitgestreken of verwijderd zijn grijs-witte restvlekken zichtbaar. De V-groeven zijn onvoldoende gefreesd en geschuurd en de oude laag is hier en daar nog te zien. Veel spijkergaten zijn niet gestopt, er zitten kieren in de groeven en in strijd met de afspraak is licht geborsteld. De consument betaalt de rekening van € 1.511,- niet en deponeert dat bedrag bij de commissie. Hij wil een schadevergoeding, ook voor schilderwerk.

De ondernemer wijst erop dat hij tijdens het werk voortdurend ontevreden opmerkingen van de consument kreeg. Hij kreeg geen antwoord op vragen die hij aan hem stelde en de hond van de consument braakte op de pas geschuurde vloer. Na oplevering heeft de consument schilder- en/of stuukwerk laten doen. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de schade die daardoor is ontstaan. Hij heeft de consument wel herstelwerk voor de vloer aangeboden.

De door de commissie ingeschakelde deskundige ziet op zes plaatsen witte kleurovergangen, zowel langs als dwars op de planken. Die zijn ontstaan tijdens het aanbrengen van de kleurolie. Als de olie niet voldoende wordt nagewreven kunnen dergelijke aanzetten ontstaan. Doordat de vellingkant niet diep genoeg is gefreesd is op vijftien plaatsen de oude afwerklaag nog te zien. Over de hele vloer zijn zeer veel spijkergaatjes open. Het is mogelijk dat de gaatjes voor het borstelen dicht waren. Door het borstelen kan het oude stopsel dat jaren geleden bij het leggen van de vloer is aangebracht loskomen. Volgens de deskundige is herstel alleen mogelijk door de vloer niet plaatselijk maar geheel te schuren en af te werken.

De commissie stelt de ondernemer verantwoordelijk voor de onacceptabele hoeveelheid open spijkergaatjes. De olie is onvoldoende nagewreven en de vellingkanten zijn niet genoeg gefreesd en nageveegd. Daarmee is de ondernemer toerekenbaar tekort geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen en is de klacht van de consument gegrond. Niet gebleken is dat de klachten (mede) zijn te wijten aan een dier of derden zoals de ondernemer heeft gesteld.

Omdat plaatselijk herstel geen oplossing biedt moet de ondernemer aan de consument een schadevergoeding betalen. De commissie stelt die vast op het door de deskundige begrote bedrag aan herstel en schilderkosten van € 1.900,-. Na verrekening met het bedrag in depot moet de ondernemer de consument nog € 389,- betalen.

Geschillencommissie Parket (commissie gestopt)