Onrustig rijgedrag met nieuwe motorrubbers te verhelpen

Motor van auto

Volgens de door de commissie ingeschakelde deskundige wordt het onrustig rijgedrag van de auto veroorzaakt door problemen met de motorsteunen. Nieuwe motorrubbers kosten € 680,–. De commissie vindt het redelijk dat de ondernemer en de consument deze kosten delen.

De eerste 2,5 jaar rijdt de nieuwe auto die de consument voor € 28.814,– heeft gekocht prima. Dan gaat het storingslampje branden en houdt de motor in. De ondernemer voert reparaties uit en vervangt diverse onderdelen, maar het probleem van het inhouden van de motor blijft bestaan. Volgens de consument heeft zij het probleem binnen de garantieperiode gemeld en is er sprake van een gebrek (non-conformiteit). Zij verlangt herstel en als dat niet mogelijk is ontbinding van de koopovereenkomst.

De consument accepteert het voorstel van de ondernemer niet om de kosten van de door de deskundige van de commissie voorgestelde reparatie te delen. Zij meent dat deze kosten volledig voor rekening van de ondernemer moeten komen. De ondernemer heeft ook in een brief aangegeven dat hij de storing kosteloos zal verhelpen aangezien deze binnen de garantietermijn is gemeld.

Volgens de ondernemer is de motorstoring verholpen door de bobine te vervangen. Later is de auto naar aanleiding van klachten over het inhouden van de motor langdurig in de werkplaats geweest en is uiteindelijk de storing verholpen en de auto productconform aan de consument afgeleverd. Na enige tijd kwam de consument met klachten over het rijgedrag van de auto. Nadat alle data waren geanalyseerd en diverse controles waren uitgevoerd bleek dat de auto naar behoren en conform de productspecificaties presteert.

Volgens de ondernemer heeft het er de schijn van dat de consument de auto niet naar behoren heeft laten onderhouden. Zo zijn de bougies te laat vervangen.

Tijdens een proefrit krijgt de door de commissie ingeschakelde deskundige niet de indruk dat er motorische problemen zijn. Wel vertoont de auto een onrustig rijgedrag. Het lijkt erop dat er iets aan de motorsteunen mankeert omdat de motor gedurende het rijden voortdurend lijkt te kantelen. De deskundige stelt voor de motorrubbers te vervangen en daarmee de klachten van het onrustig rijgedrag te verhelpen. Dat kost € 680,–.

De commissie vindt het voorstel van de ondernemer om de door de deskundige begrote herstelkosten met de consument te delen redelijk. De commissie weegt daarbij de leeftijd van de auto en het aantal gereden kilometers mee. Bovendien zijn de te vervangen onderdelen aan slijtage onderhevig, zodat er voor kosteloze vervanging geen grond bestaat. De consument heeft de keuze de reparatie al dan niet te laten uitvoeren. Als zij de reparatie wil laten uitvoeren moet zij de ondernemer eerst € 340,– betalen. Als de reparatie geen soelaas biedt kan de consument zich opnieuw tot de commissie wenden.

Geschillencommissie Voertuigen, jaarverslag 2016