Onvoldoende over ander examen voorgelicht

Leeg schrift

In plaats van het gebruikelijke examen van de Associatie voor Examinering komt de ondernemer met een eigen examen waarvan de kosten al in het cursusgeld zitten. De student is bij haar inschrijving daarover onvoldoende dan wel onjuist geïnformeerd. De overeenkomst wordt ontbonden.

Onaangenaam verrast is een consument die de opleiding MBA Financiering volgt, als de ondernemer zonder enige vorm van overleg besluit zelf het examen af te nemen in plaats van het examen door de Associatie voor Examinering. Zij heeft al eerder examens bij de Associatie voor Examinering gehaald en wil op dezelfde voet haar opleiding completeren. De consument kan weliswaar op eigen gelegenheid een examen bij de Associatie voor Examinering regelen, maar in het cursusgeld is al examengeld inbegrepen zodat ze dan tweemaal voor een examen moet betalen. Daarmee ontneemt de ondernemer haar de mogelijkheid voor een examen bij de Associatie voor Examinering te kiezen.

Volgens de consument die een bedrag van € 728,– niet betaalt en bij de commissie deponeert, heeft de ondernemer misleidende informatie gegeven en is er sprake van oneerlijke handelspraktijken. Hij had tenminste een overgangsregeling in het leven moeten roepen voor cursisten die al één of meer modules met een examen bij de Associatie voor Examinering hebben afgesloten.

De consument wil dat de ondernemer de module FRA aanbiedt met de keus het examen door de Associatie voor Examinering te laten afnemen en terugbetaling van € 220,– cursusgeld. Als dat niet mogelijk is ontbinding van de overeenkomst zodat zij elders de door haar gewenste opleiding kan volgen. De ondernemer wijst erop dat de door de consument aangehaalde problemen zijn onderkend. Er is een overgangsregeling gekomen en de cursisten die al met de door de consument gevolgde opleiding waren begonnen zijn voor de kosten van het interne examen gecompenseerd. Daardoor kunnen ze zonder extra kosten het examen bij de Associatie voor Examinering afleggen. De consument wilde daar echter geen gebruik van maken. Ook is haar aangeboden het cursusgeld van € 220,– te restitueren. Dit voorstel is ingetrokken omdat de consument het tot een zitting van de commissie heeft laten komen.

De ondernemer is niet in staat de door de consument gevraagde module FRA aan te bieden. Ook elders wordt die niet gegeven. De Associatie voor Examinering neemt over deze module geen examens meer af.

De commissie constateert dat de consument al eerder cursussen bij de ondernemer heeft gevolgd en er bij een nieuwe cursus vanuit ging dat ook nu het examen via de Associatie voor Examinering zou verlopen. Bij de startbijeenkomst van de opleiding bleek echter dat de inhoud van de opleiding en het examen anders waren. De opleiding werd niet afgesloten met een examen Financiële Rapportage van de Associatie voor Examinering, maar met een door de ondernemer zelf ontwikkeld examen.

Volgens de commissie mocht de consument er op vertrouwen dat de examinering hetzelfde zou zijn als voorheen, althans mogelijk zou zijn. Dat was echter niet aan de orde omdat het geld voor het examen van de ondernemer al in het cursusbedrag was verdisconteerd. Vervolgens was de ondernemer niet bereid een overgangsregeling toe te passen. Dat deed hij eerst nadat de consument het geschil bij de commissie had gemeld en blijft daarbij voor de commissie buiten beschouwing.

De commissie meent dat de consument bij de inschrijving voor de opleiding onvoldoende dan wel onjuist is voorgelicht en de ondernemer niet bereid was een redelijk voorstel te doen om het geschil op te lossen. Daarom ontbindt de commissie de overeenkomst. De consument is de ondernemer niets verschuldigd. Haar klacht is gegrond. Het bedrag dat zij in depot heeft gestort krijgt zij terug.

Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen