Putjes in marmoleumvloer

Marmoleum

Een onacceptabel uiterlijk. Zo omschrijft de door de commissie ingeschakelde deskundige hoe de bij de consument gelegde marmoleum vloer er uit ziet.

De ondernemer moet de ondervloer egaliseren en 62 vierkante meter nieuw marmoleum leggen.

De voor € 5.487,– aangebrachte marmoleum vloer is volgens de consument niet strak en glad. Er is een geul zichtbaar en ook zitten er veel putjes in de vloer. De consument betaalt een bedrag van € 716,30 niet en deponeert dat bij de commissie. Hij wil dat de ondernemer voor eigen rekening de vloer herstelt en is niet bereid akkoord te gaan met een voorstel van de ondernemer de vloer met bijbetaling te herstellen.

De ondernemer stelt dat hij kennelijk een verlaging in de egalisatielaag bij de overgang naar de keuken over het hoofd heeft gezien waardoor een bult is ontstaan. De putjes worden veroorzaakt door zandkorreltjes die in de lijmlaag terecht zijn gekomen, ook al heeft hij de onderlaag zorgvuldig gereinigd. Hij heeft de consument aangeboden op de bestaande vloer een gietvloer en een toplak aan te brengen. Dat kost € 3.775,– waarvan hij € 1.000,– voor eigen rekening neemt. De consument heeft dit voorstel niet aanvaard.

De door de commissie ingeschakelde deskundige spreekt van een onacceptabel uiterlijk. Er is onvoldoende geschuurd, de spaanslag is bovenmatig en de tientallen putjes zijn ontstaan doordat de egalinelaag onvoldoende is gereinigd. De vloer moet volledig worden vervangen. Het aanbrengen van een gietvloer is geen goede oplossing. Bovendien moet dan eerst de bestaande vloer worden verwijderd. Herstel kost € 3.400,–.

De commissie neemt het oordeel van de deskundige over, mede omdat ook de ondernemer zelf aangeeft dat het werk niet goed is uitgevoerd. De consument wil het verwijderen en herplaatsen van de kachel die op de vloer staat aan een gespecialiseerd bedrijf overlaten en dat vindt de commissie redelijk. De ondernemer moet de consument daarvoor een vergoeding van € 150,– betalen. Ook moet hij voor eigen rekening de vloer opnieuw egaliseren en schuren en 62m² marmoleum leggen. Als hij daarmee klaar is, wordt het depotbedrag van € 716,– aan hem betaald.

Geschillencommissie Afbouw