Scheurtjes in keukenblad door hete pan

De consument heeft niet voldoende kunnen aantonen dat hij bij de levering van het keukenblad geen gebruikshandleiding heeft ontvangen. Dat er scheurtjes door te hete pannen zijn ontstaan komt voor zijn rekening.

In het granieten keukenblad ontstaan twee scheurtjes. Volgens de ondernemer zou dat zijn gebeurd doordat te hete pannen op het keukenblad zijn gezet, maar de consument wist niet dat dit niet mocht. Dat zou in de gebruiksaanwijzing staan, maar die heeft hij naar zijn zeggen nooit gekregen.

Volgens de ondernemer worden een handleiding en een onderhoudsset standaard door de fabrikant bijgeleverd. Het is naar zijn mening niet voorstelbaar dat dit in dit geval niet is gebeurd. De consument heeft er ook niet over gereclameerd.

De door de commissie ingeschakelde deskundige oordeelt eveneens dat de scheurtjes door een te hete pan zijn ontstaan. De kring is op het keukenblad te zien. De ondernemer kan de scheurtjes met lijm impregneren om toekomstige problemen en het indringen van vocht te voorkomen. De commissie sluit zich aan bij het oordeel van de deskundige. Op de verpakking staat dat het keukenblad met de bijgeleverde onderhoudsset moet worden geïmpregneerd. Dat de consument deze set niet heeft ontvangen heeft hij niet voldoende aangetoond. Het is ook niet aannemelijk omdat de consument na de levering van het keukenblad daarover niet heeft gereclameerd. De consument heeft volgens de commissie op dit punt een zekere informatieplicht. De schade door verkeerd gebruik komt derhalve voor zijn risico. De klacht is ongegrond.

Geschillencommissie Doe-Het-Zelfbedrijven