Slecht mobiel bereik in grensgebied

Handen met mobieljte

Aan het telefoontoestel dat de consument heeft gekocht mankeert niets. Dat zij in het grensgebied waar zij woont geen of slecht bereik heeft komt mogelijk door de provider, maar de consument heeft niet aan een onderzoek willen meedoen. Haar klacht is ongegrond. De koop wordt niet ontbonden.

Het mobiele telefoontoestel dat de consument heeft gekocht heeft op veel plekken geen bereik. Bellen en gebeld worden is niet mogelijk. Daarmee voldoet de telefoon volgens haar niet aan de verwachtingen. De consument heeft zich wel vijf keer met deze klacht bij de ondernemer gemeld, maar het probleem is niet verholpen. Naar haar mening ligt het niet aan de simkaart want die doet het in een ander toestel zonder problemen. Ook met een andere simkaart vertoont het toestel dit probleem. Daarom wil de consument die in een grensgebied woont en nog nooit problemen met het bereik heeft gehad, dat de koop wordt ontbonden.

Volgens de ondernemer is het toestel enkele keren onderzocht en werd er geen technisch probleem gevonden. Waarschijnlijk wordt het probleem veroorzaakt door de kwaliteit van de provider. Daarom is de consument geadviseerd met haar provider contact op te nemen. Ook is haar aangeboden een gratis prepaid kaart mee te nemen, zodat ze thuis op een ander netwerk kon testen of ook hiermee het bereik zou weg vallen. De consument is op beide voorstellen niet ingegaan. Omdat niet is gebleken dat het toestel een gebrek vertoont ziet de ondernemer geen reden voor het ontbinden van de koopovereenkomst.

Ook volgens de door de commissie ingeschakelde deskundige is het toestel technisch in orde. De consument woont in een grensgebied met Duitsland. Daar kunnen providers hun zendmasten niet op vol vermogen laten werken omdat gebruikers die vlak over de grens wonen dan sneller het Nederlandse signaal oppakken. Ook kan het netwerk last van interferentie krijgen. Piekmomenten in het telefoonverkeer hebben invloed op het bereik. Een mast heeft dan zijn maximum bereikt en er kunnen verbindingen wegvallen. Het is volgens de deskundige raadzaam de simkaart van de hoofdproviders uit te proberen in plaats van de kleinere providers (prijsvechters).

De consument heeft echter aan deze proef op de som niet willen meewerken, zo constateert de commissie. Bovendien functioneert het toestel naar behoren en is het technisch in orde. Er is geen reden aan de deugdelijkheid te twijfelen. Of de oorzaak van het probleem bij de provider van de consument moet worden gezocht kon niet worden vastgesteld. Voor de beoordeling van de klacht vindt de commissie het ook niet relevant omdat het toestel geen gebreken vertoont. De klacht is ongegrond en de ondernemer weigert op goede gronden aan ontbinding van de koop mee te werken.

Geschillencommissie Elektro