Spachtelputz met vakmanschap aangebracht

Scherpe puntjes zijn bij spachtelputz niet te vermijden. De ondernemer heeft het door een collega met veel ervaring laten aanbrengen en dat is correct gedaan. Hij heeft recht op het niet betaalde deel van de rekening.

Het stucwerk waarvoor een consument ruim moet € 3.000,– betalen, is volgens hem niet correct uitgevoerd. Dat geldt vooral voor de spachtelputz 1,2 mm. Het is ruw, de afwerking is erg bont, er zijn verdikkingen en vlekken en de rand is lelijk afgewerkt. Voorts is de parketvloer beschadigd die een paar maanden eerder is geschuurd en gelakt.

De ondernemer heeft zelf het plafond gedaan en dat zit er prachtig in. Voor de muur heeft hij iemand ingehuurd en die heeft het werk volgens de consument afgeraffeld. Hij was binnen een dag klaar en de consument meent dat dat niet mogelijk is. De wanden zijn niet te repareren want als de verdikkingen worden verwijderd zal het resultaat nog slechter zijn. De ondernemer heeft monsters laten zien, maar de structuur van 1,2 mm die is aangebracht, zat niet bij de stalen.

De consument wil dat iemand anders het werk op kosten van de ondernemer opnieuw uitvoert. Eén wand heeft de ondernemer al overgedaan, maar het resultaat was wederom slecht. Als dat niet mogelijk is wil de consument een reductie op de kosten van de ondernemer ter hoogte van de herstelkosten.

Volgens de ondernemer heeft de consument alleen over één streep op één muur geklaagd. Die klacht is hersteld. De andere wanden zijn nooit afgekeurd. Scherpe puntjes zijn bij spachtelputz 1,2 mm onvermijdelijk. Het werk is deugdelijk en op de normale manier binnen één dag door een collega met 20 jaar ervaring uitgevoerd. De consument vond de staal van 1,0 mm te fijn en die van 1,5 mm te grof. Daarom is voor 1,2 mm gekozen. Achteraf gezien was 1,0 mm beter geweest.

De klacht over de beschadigingen van de parketvloer ligt bij de verzekeraar van de ondernemer. Overigens heeft de consument door derden ook andere werkzaamheden in de woning laten uitvoeren. Mogelijk is de parketvloer daarbij beschadigd.

Volgens de door de commissie ingeschakelde deskundige is de spachtelpleister redelijk afgewerkt en is er geen reden om dit af te keuren. De nuances en de opliggende korrelstructuur zijn gering en niet opvallend. Niet vergeten mag worden dat dit handwerk is. Door strijklicht kan de structuur worden geaccentueerd. Herstel van een aantal kleine oneffenheden kost € 182,–.

De commissie neemt de conclusies van de deskundige over. Er zijn geen gronden voor het oordeel dat de ondernemer het aangenomen werk niet volgens de eisen van vakmanschap heeft opgeleverd. De geringe herstelpunten die de deskundige nog heeft geconstateerd, vallen naar het oordeel van de commissie binnen de marges van hetgeen ten aanzien van het werk mag worden verwacht. Het door de consument verlangde wordt afgewezen. Het bedrag van € 1.283,– dat hij in depot heeft gestort wordt aan de ondernemer uitbetaald.

Geschillencommissie Afbouw