Tarief voor een weekend en niet voor een dag

Door een fout van de ondernemer staat in de huurovereenkomst geen tarief voor een dag maar voor een geheel weekeinde. De klacht van de consument dat hem teveel in rekening is gebracht is daarom terecht. Wat hij teveel heeft moeten betalen moet de ondernemer hem vergoeden.

Al in juni 2014 reserveert een consument voor een weekeinde in augustus een auto en geeft daarbij aan dat de auto groot genoeg moet zijn om zes volwassenen comfortabel te vervoeren. Maar als hij de auto ophaalt is die kleiner dan is overeengekomen. Bovendien wordt hem geen € 87,50 in rekening gebracht maar € 255,–. De consument verlangt terugbetaling van het teveel betaalde bedrag.

De ondernemer stelt zich op het standpunt dat de vermelding van een huurprijs per weekend op een fout berust.

De commissie verwijst naar de huurovereenkomst waarin een tarief van € 87,50 voor een weekend staat. Nergens staat dat het een prijs per dag is. Ook blijkt nergens uit dat dit van tevoren aan de consument is medegedeeld. De tekst van de overeenkomst wekt dus de indruk dat dit de prijs voor de gehele huurperiode is, hetzij als het gebruikelijke tarief, hetzij als aanbieding. De consument kon redelijkerwijs niet begrijpen dat het tarief een dag en niet een heel weekend betrof. Hij heeft op goede gronden geklaagd.

De ondernemer moet daarom wat de consument teveel heeft betaald vergoeden.

Terecht is ook de klacht van de consument over het feit dat de auto te klein was. De commissie ziet echter geen reden hem daarvoor schadeloos te stellen omdat hij al voldoende wordt gecompenseerd door het feit dat hij voor de auto aanzienlijk minder moest betalen dan wanneer de ondernemer wel een deugdelijke schriftelijke overeenkomst had opgesteld.

Geschillencommissie Voertuigverhuur (voorheen Autoverhuur)