Taxi-kilometers die tellen!

Als een taxi 28 minuten te laat verschijnt, is dat volgens de commissie geen ernstige overschrijding van de maximale ophaalmarge. Bovendien telt niet de duur van de rit, maar berekent het navigatiesysteem van de ondernemer de kortste route in kilometers. Daarop wordt de rekening gebaseerd.

Hoewel volgens de algemene voorwaarden een kwartier het maximum is, wordt een consument nog eens 13 minuten later door de taxi opgehaald. Bovendien is, in strijd met de voorwaarden, door het maken van een combirit, niet de kortste route gereden. Volgens de routeplanner die de consument heeft geraadpleegd, duurt de rit 23 minuten korter dan die de ondernemer heeft uitgestippeld. Hij wil dat de ondernemer de ritprijs vergoedt en teruggave van de gereden kilometers op het budget van 450 km per jaar.

De ondernemer baseert zich op een routeplanner die in overleg met het ministerie van VWS is gekozen. Deze planner is conform de algemene voorwaarden leidend. Met andere routeplanners wordt geen rekening gehouden. Het in rekening te brengen bedrag wordt bepaald door de kortste route in kilometers.

Volgens de commissie staat in de algemene voorwaarden geen sanctie op het overschrijden van de ophaaltijd van 15 minuten. Bij een ernstige overschrijding van de maximale ophaalmarge wordt de bijdrage niet geïnd en wordt het aantal afgelegde kilometers niet ten laste van het Persoonlijk Kilometerbudget gebracht. Een eenmalige overschrijding van 13 minuten boven de toegestane overschrijding van 15 minuten is dat niet.

Voor de gecombineerde rit zijn niet de gereden kilometers in rekening gebracht, maar de kilometers volgens de kortste route. De algemene voorwaarden zijn op dat punt helder: de door de ondernemer gehanteerde routeplanner is bepalend. Omdat de ondernemer het in rekening gebrachte bedrag heeft gebaseerd op de kortste route in kilometers is de klacht ongegrond.

Geschillencommissie Taxivervoer