Televisie twee jaar te vroeg ‘total loss’

Kapotte tv van Freeimages.com/Diego Vasberg

De gemiddelde levensduur van de televisie van de consument is zes jaar. Het toestel ging echter eerder kapot en zodanig dat de kosten van de reparatie hoger waren dan de restwaarde. Daarmee was de televisie total loss. De commissie ontbindt de koopovereenkomst. De consument krijgt van de ondernemer de restwaarde van de televisie.

De televisie die een consument heeft gekocht doet het na ruim 3,5 jaar niet meer. Hij brengt het toestel naar de ondernemer voor reparatie en spreekt met hem af dat de kosten niet hoger dan € 200,– mogen zijn. Ook betaalt hij € 50,– aan. Twee maanden later moet hij er zelf achteraan gaan om te horen wat de stand van zaken is. Hem wordt dan gezegd dat het een en ander aan het toestel is gedaan, maar dat er nog zoveel meer nodig is dat de hoge kosten niet in verhouding tot de dagwaarde van de televisie staan. Verdere reparatie is niet zinvol.

Toch moet de consument voor de verrichte werkzaamheden betalen. Hij vindt het echter niet acceptabel dat een duur toestel al na vier jaar niet meer kan worden gerepareerd terwijl de gemiddelde levensduur acht jaar is. Het stoort de consument dat de ondernemer zo slecht heeft gecommuniceerd. Er is nooit een deugdelijke kostenopgave gedaan. Hij wil dat het toestel voor het afgesproken bedrag van € 200,– wordt gerepareerd.

De ondernemer erkent dat een en ander lang heeft geduurd. Nadat de nodige werkzaamheden waren verricht bleek dat het euvel niet was verholpen. Waarschijnlijk is het moederboard defect, maar dat kon pas na de verrichte werkzaamheden worden vastgesteld. Uit coulance is de consument niet meer dan de betaalde € 50,– in rekening gebracht. De ondernemer is bereid het toestel terug te nemen tegen de restwaarde die hij berekent op € 166,–.

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft geen defecten of schroeiplekken aan de stroomvoorziening gevonden. De transformator ziet er goed uit. Na het aansluiten van de televisie op het antennesignaal en het opnieuw zoeken van de zenders werkte het toestel weer. Er ontbreken echter enkele zenders omdat de televisie niet is gecertificeerd. De kabelexploitant kan daarom niet garanderen dat DVB-c systemen bij toestellen van deze leeftijd goed functioneren. De techniek van
het toestel is achterhaald. Door het aansluiten van settopboxen op de HDMI ingang kunnen alle zenders weer in HD kwaliteit worden ontvangen.

De commissie vindt het updaten van het toestel geen oplossing. De televisie is total loss omdat de reparatie duurder is dan de restwaarde. Omdat de gemiddelde levensduur van het toestel volgens de Uneto-richtlijnen zes jaar is, voldoet het niet aan wat de consument er van mocht verwachten. Het aanbod van de ondernemer de televisie tegen de restwaarde terug te nemen is volgens de commissie een passende oplossing. De koopovereenkomst wordt ontbonden, de televisie gaat terug naar de ondernemer en de consument krijgt van hem een bedrag van € 277,–. Dat is een hogere restwaarde dan wat de ondernemer heeft berekend. De consument krijgt de onderzoekskosten die hij heeft betaald niet terug. Hij hoeft geen aanvullende onderzoekskosten te betalen.

Geschillencommissie Elektro