Vervanging van verrotte schuttingpalen

Schutting

De vurenhouten palen van de schutting zijn niet geïmpregneerd. Dat staat ook niet in de offerte. Dat ze al snel verrotten en vervangen moeten worden komt voor risico van de consument.

Al na vier jaar zijn van de geplaatste schutting drie vurenhouten palen verrot en moeten ze vervangen worden. Een jaar later nog eens zes palen. Volgens de consument wijst dat erop dat er het nodige aan de kwaliteit van de schutting ontbreekt.

De ondernemer had met de consument afgesproken te komen kijken als de grond droog was maar erkent dat hij dat helaas door drukte is vergeten. Na overleg met een aantal collega’s en de leverancier komt hij tot de conclusie dat hem na 6 jaar niets te verwijten valt.

Volgens de door de commissie ingeschakelde deskundige zijn de 28 vurenhouten palen niet onder druk geïmpregneerd, maar met een lichte beits behandeld die nu voor een groot gedeelte is verdwenen. De duurzaamheid van dit onbehandeld hout is maximaal 5 jaar. In de offerte staat niet dat het hout geïmpregneerd moet zijn. Inmiddels zijn 10 palen vervangen door hardhouten palen. De overige palen hebben alleen aan de buitenzijde lichte rottingsverschijnselen maar vertonen geen breuk. Drie schuttingpanelen vertonen aan de onderkant verrottingsverschijnselen.

Gezien de offerte en de toelichting daarop van de ondernemer lijkt de consument volgens de commissie de keuze voor vurenhout zelf mede in de hand te hebben gehad. De consequentie van die keuze is dat de palen op zeker moment moeten worden vervangen. Dat dit nu aan de orde is komt voor risico van de consument en kan de ondernemer niet worden verweten. De klacht is daarom ongegrond.

Geschillencommissie Groen