Verzakte tegels moeten opnieuw worden gelegd

De ondernemer had er rekening mee moeten houden dat het terrein waarop hij tegels moest leggen pas kort geleden was opgehoogd. Door het inklinken van de grond waarmee het terrein is verhoogd zijn de tegels gaan verzakken. De ondernemer moet het zandbed bijvullen en de tegels opnieuw leggen.

Ruim vier jaar nadat een tuin voor € 21.365,- is aangelegd zijn bijna alle terrastegels verzakt. Daaruit blijkt volgens de consument dat de ondernemer de werkzaamheden niet deugdelijk heeft uitgevoerd. De ondernemer wijt dit aan de bouwgrond. Het zou normaal zijn maar bij de andere huizen is dat lang niet zo erg. De ondernemer heeft aangeboden voor de helft van de kosten de tegels recht te plaatsen, maar dat voorstel heeft de consument afgewezen omdat het hem niet duidelijk is wat de totale kosten zijn. Hij wil dat de ondernemer voor kosteloos herstel zorgt.

De ondernemer meent dat hij de tuin wel vakkundig heeft aangelegd. Er is zelfs meer zand geleverd dan was begroot. Het aanbod om de helft van de arbeid van het egaliseren voor eigen rekening te nemen, ziet de consument kennelijk als een schuldbekentenis. Bij het leggen van de tegels is het de ondernemer ontschoten dat het terrein kort daarvoor was opgehoogd. Bij kleigrond is er altijd verzakking, maar hierdoor is de verzakking wel groter dan normaal. Het opnieuw leggen van de tegels inclusief puinfundering kost € 2.200,-. De ondernemer wil de tegels op het huidige zandbed recht leggen en daarvoor de helft van de kosten berekenen. Voor de consument komt dat neer op € 800,-.

Ook de door de commissie ingeschakelde deskundige zoekt de oorzaak van de verzakkingen in het inklinken van de grond die is gebruikt voor het verhogen van het terrein. Als onder het zandpakket een extra fundering van 25 centimeter gebroken puin was aangebracht zou er geen verzakking zijn ontstaan. Het aanbrengen van deze extra fundering is niet opgenomen in de offerte van de ondernemer. Herstel is mogelijk door het zandbed te egaliseren waarna de tegels opnieuw moeten worden gelegd. Dat kost € 1.635,-

De commissie meent dat de ondernemer zich had moeten realiseren dat het terrein kort voor het leggen van de tegels was opgehoogd. Hoewel bij kleigrond er altijd wel enige verzakking is, staat het niet vast dat het bij een ‘normale’ verzakking nodig zou zijn geweest de tegels weer recht te leggen. De klacht van de consument is gegrond. De ondernemer moet voor eigen rekening de tegels opnemen, het zandbed bijvullen en egaliseren en daarna de tegels opnieuw leggen.

Geschillencommissie Groen