Vocht onder tegels kan moeilijk verdampen

Twee deskundigen komen tot dezelfde conclusie: aan de Belgisch hardstenen vloertegels die de ondernemer heeft geleverd mankeert niets. Ze zijn het niet eens over de vraag waardoor er stukjes van de tegels afbrokkelen. De commissie laat de oorzaak in het midden. De tegels waren van een goede kwaliteit zodat de ondernemer niet voor de schade aansprakelijk is.

Een consument die tegelzetter is legt zelfs de ruim elf vierkante meter Belgisch hardstenen vloertegels die hij voor € 1.103,- heeft gekocht. Hij ziet wel een paar haarscheuren maar besteedt daar geen aandacht aan omdat het een natuurproduct is en geen enkele tegel hetzelfde is. Echter, na een jaar zijn de scheurtjes steeds verder opengetrokken en komen op veel plaatsen stukjes van de tegel los. Kleine onvolkomenheden zijn inherent zijn aan het product maar volgens de consument is deze schade, met name in de badkamer, ontstaan door de slechte kwaliteit van de tegels.

Zijn rechtsbijstandverzekeraar laat een expertiserapport opstellen en daarin wordt het sterke vermoeden uitgesproken dat de tegels na het leggen te snel zijn geïmpregneerd waardoor teveel vocht is opgesloten door de aangebrachte waterkerende laag. Pas na negen tot tien weken drogen had het impregneermiddel aangebracht mogen worden.

De consument is het niet eens met deze conclusie. Volgens hem heeft de fabrikant van het impregneermiddel meegedeeld dat er inderdaad een probleem kan ontstaan als de vlekstop te snel wordt aangebracht. Dan komen er witte vlekken/kringen aan de oppervlakte, maar ontstaan er geen scheuren in de toplaag. De vlekstop dringt door in de hele tegel die daardoor volledig wordt geïmpregneerd waardoor er geen vocht onder de toplaag komt. De consument blijft echter van mening dat hem een ondeugdelijke kwaliteit is geleverd en wil dat de ondernemer hem voor de badkamer nieuwe en wel deugdelijke tegels levert.

De ondernemer meent dat de consument als ervaren tegelzetter direct had moeten klagen toen de partij tegels werd geleverd en hij de haarscheurtjes zag. Na een jaar kan niet meer worden vastgesteld in welke staat de tegels bij levering waren. Bovendien zijn de tegels gelegd, waardoor hij de klacht niet meer in behandeling hoeft te nemen. Mede op grond van het expertiserapport van de rechtsbijstand verzekeraar waaruit blijkt dat er met de tegels niets mis was, stelt de ondernemer dat hij een deugdelijk product heeft geleverd en niet aansprakelijk is.

De consument maakt de zaak aanhangig bij de commissie. De commissie laat eveneens een deskundige naar de vloer kijken. Deze meent dat Belgisch hardsteen normaal breuklijntjes heeft die bij levering ook te zien zijn. De verdamping van vocht mag niet worden belemmerd. Het afbrokkelen, met name in de badkamer, wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat er vocht onder de tegels komt dat door de vlekstop maar langzaam door de steen kan verdampen. Daardoor bladdert een stukje toplaag af. De schade is dus niet veroorzaakt door de kwaliteit van de steen.

Met deze conclusie is de consument het ook niet eens. Volgens hem is er geen sprake van opgesloten vocht. De commissie volgt echter het oordeel van de twee deskundigen dat de schade niet valt te wijten aan de kwaliteit van de steen. Een deskundige vermoedt dat de tegels na het leggen te snel zijn geïmpregneerd waardoor vocht werd opgesloten, de ander meent dat de schade waarschijnlijk wordt veroorzaakt doordat er vocht onder de tegels kan komen dat slechts langzaam verdampt. Omdat beide deskundigen van oordeel zijn dat het geleverde materiaal goed was laat de commissie de precieze oorzaak in het midden. De commissie stelt dat de ondernemer een deugdelijk product heeft geleverd. Hem treft geen blaam. De klacht van de consument is ongegrond.

Geschillencommissie Bouw- en afbouwmaterialen, Jaarverslag 2014