Vogels zijn maatregelen ondernemer te slim af

Duif op dak

De ondernemer heeft maatregelen getroffen om te voorkomen dat vogels onder de dakpannen kunnen komen. Deze aanpassingen hielpen echter niet genoeg, de vogels hadden ook een andere route gevonden, via de onderkant van een dakgoot. De ondernemer kwam hier pas bij een derde onderzoek achter. Hij wilde dit ook oplossen, de consument wilde hier echter niet voor betalen. Die wil dat de ondernemer dit alsnog doet, zonder extra kosten of zijn geld terug.

Om te voorkomen dat vogels onder de dakpannen van zijn woning kunnen komen schakelt de consument de ondernemer in, betaalt daar € 331,- voor, maar het euvel is niet verholpen. Daarmee heeft de ondernemer volgens de consument zijn opdracht niet naar behoren uitgevoerd. Het vervangen van de korte vogelschroten door lange en het dichtmaken van de openingen bij de kopse kant van de goten heeft niet geholpen. De consument wil dat het werk alsnog naar behoren wordt uitgevoerd en anders restitutie van het bedrag dat hij de ondernemer heeft betaald.

Volgens de ondernemer waren de reeds eerder aangebrachte vogelschroten te kort, waarna in overleg met de consument langere vogelschroten zijn geplaatst. Nadat de consument liet weten dat er nog steeds vogels onder de pannen konden komen is een aantal kopopstanden gedicht. Omdat volgens de consument het probleem nog niet was verholpen is de ondernemer voor de derde keer naar de woning gegaan. Daarbij bleek dat de vogels via een ongebruikelijke manier nog steeds onder de pannen konden komen, namelijk via de onderzijde van een dakgoot. Hij heeft aangeboden ook daar werkzaamheden aan te verrichten, maar dat wilde de consument niet betalen.

De commissie vindt dat de ondernemer misschien meer onderzoek had kunnen doen, maar er is geen sprake van ondeugdelijk werk. De maatregelen die de ondernemer heeft genomen hadden normaal gesproken voldoende moeten zijn. De maatregelen hebben er wel voor gezorgd dat de vogels een beperkte toegang hadden en dat het probleem niet erger is. De al uitgevoerde werkzaamheden zijn een onderdeel van een pakket eventueel nog verder te treffen maatregelen.

Naar het oordeel van de commissie heeft de ondernemer geen ondeugdelijk werk geleverd. De voorzieningen die hij heeft getroffen zijn wellicht onvoldoende maar niet nodeloos aangebracht. De klacht van de consument is ongegrond.

Geschillencommissie Dakbedekking