Water blijft na renovatie op dak staan

Waterdruppels Freeimages - Falk Schaaf

De renovatie van het dak is goed uitgevoerd. De consument dacht daar aanvankelijk anders over omdat er na de werkzaamheden water op het dak blijft staan. Hoewel de klacht van de consument ongegrond is moet de ondernemer het door haar betaalde klachtengeld toch vergoeden. Zij heeft haar klacht op goede gronden aan de commissie voorgelegd.

De renovatie van het dak is volgens de consument niet deugdelijk uitgevoerd. Wegens een lekkage van de koepel op het dak van de keuken is het bitumen vervangen, maar is er een ander probleem ontstaan doordat het water niet meer van het dak afloopt. Pas later hoorde de consument dat door het gebruik van een nieuw soort materiaal ‘ruggen’ kunnen ontstaan op de plaats waar twee stroken elkaar overlappen en die de afvoer van water kunnen belemmeren. De consument had dat graag tevoren van de ondernemer gehoord. Met hem is wel over het aanbrengen van isolatie gesproken, maar daar heeft zij vanwege de kosten van afgezien. Als ze had geweten dat daarmee het afschot kon worden veranderd en het probleem met de afvoer van water wellicht was opgelost had ze dat kunnen overwegen.

Aanvankelijk verkeerde de consument in de veronderstelling dat het werk niet goed was uitgevoerd, maar daar is ze na het onderzoek van de door de commissie ingeschakelde deskundige op teruggekomen. In ieder geval wil ze de kosten van de procedure bij de commissie vergoed hebben.

De ondernemer bevestigt dat water op het dak blijft staan. Bij een renovatie wordt de bestaande ondergrond gevolgd, in dit geval het dakbeschot. Daarop is een tweelaags systeem aangebracht. Vóór de renovatie lag grind op het dak, waardoor het minder opviel dat er water op bleef liggen. De ondernemer verwacht niet dat de plas water op het dak tot lekkages zal leiden. Naar zijn mening is het werk deugdelijk uitgevoerd en geeft hij er 10 jaar garantie op.

Volgens de door de commissie ingeschakelde deskundige is het nieuwe dak netjes gemaakt. De randstroken zijn bij de afvoeren schuin naar het dakvlak weggesneden om de waterloop niet te belemmeren. Ook hij gaat ervan uit dat het staande water de dakbedekking weinig zal schaden. Herstel is niet mogelijk.

De commissie meent dat de ondernemer de werkzaamheden conform de offerte heeft uitgevoerd. Bij het aanbrengen van de dakbedekking is hij van de bestaande ondergrond uitgegaan. Daarbij is het afschot niet zodanig gewijzigd dat daardoor het dak niet meer goed afwatert. Herstel is volgens de deskundige niet mogelijk en ook de commissie ziet geen oplossing. De klacht is dus niet gegrond. Maar het had de ondernemer volgens de commissie gesierd als hij de consument er vooraf op had gewezen dat hij op een bestaand dakbeschot ging werken en dat hij er niet voor instond dat dit deugdelijk op afschot lag of dat er geen water op het dak zou blijven staan. De commissie kan zich daarom voorstellen dat de consument bij het zien van het water op het dak meende dat het werk niet goed was uitgevoerd.

Hoewel de klacht ongegrond is moet de ondernemer toch het klachtengeld aan de consument vergoeden. De commissie vindt dat zij haar klacht op goede gronden aan de commissie heeft voorgelegd.

Geschillencommissie Dakbedekking