Aanwezigheid BN’ers voor Sterrenslag leidt tot overlast.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Accommodatie    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI05-1788

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil
 
Het geschil vloeit voort uit een op 21 april 2005 via een boekingskantoor met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis voor twee personen naar Finike in Turkije met verblijf in een hotel op all-inclusive basis, voor de periode van 10 tot en met 17 juni 2005 voor de som van € 1.198,–.
Standpunt van klager
 
Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt. 

Wij hebben vroegtijdig geboekt en bewust geen last-minute, omdat wij zeker wilden zijn van een rustige vakantie, nadat we een hele moeilijke, erg drukke tijd hadden gehad.
 
We hebben uitgebreid op internet en bij reisbureaus geïnformeerd naar een rustige en vooral niet toeristische omgeving. Wij wilden alleen maar luieren en geen uitstapjes maken of gaan winkelen. Daarom ook all-inclusive, dan hoef je geen restaurant te zoeken en alles is vooraf betaald, je hoeft dan zelfs niet ergens te gaan pinnen.
 
We hebben ook gekeken naar een beetje exclusiviteit; we wilden het risico van schreeuwende medereizigers ook zoveel mogelijk uitsluiten.
 
Nadat we dat allemaal onderzocht hadden viel de keuze op Finike. Ook al moesten we dan tweeënhalf uur vanaf het vliegveld in de bus zitten, dat hadden wij over voor die rust.
 
Toen wij zaterdagochtend in alle vroegte aankwamen leek het prachtig, maar de blijdschap daarover was snel over. Bij de introductie van de reisleidster op zaterdagmiddag om 14.00 uur, vertelde zij aan het eind even terloops dat er de komende week ook opnames zouden zijn voor het Nederlandse tv-programma sterrenslag. Wij schrokken verschrikkelijk en hebben dat onmiddellijk kenbaar gemaakt bij haar. Zij kon ons niet vertellen om hoeveel mensen het zou gaan en zij verzekerde ons dat wij daar geen last van zouden hebben. Het tegendeel was echter waar, het begon zondagmiddag al. Wij konden niet op het terras bij het zwembad zitten, want dat moest klaargezet worden voor de sterren. Ook ’s avonds bij het diner werd onze tafel, waar wij al een voorgerecht hadden gebruikt, zomaar in beslag genomen door de sterren. Wij waren des duivels en hebben meteen weer een klacht ingediend. De reisleidster suste ons en zou zorgen voor maatregelen. Niet dus en wij moesten ons aanpassen aan het gedrag van de bekende Nederlanders. Op maandag hebben we een klachtenformulier gevraagd, maar die had de reisleidster niet, met allerlei vage redenen. Dinsdag nog niet, maar toen bood zij wel aan om te kijken of wij naar een ander hotel konden. Dat wilden wij graag, maar zij wist al meteen te vertellen dat het verhuizen dan pas donderdag zou kunnen. Daar gingen wij mee akkoord. Vervolgens vonden we de volgende dag een briefje (onder de deur doorgeschoven) met een berichtje van de reisleidster dat we niet op de gemaakte afspraak waren gekomen, wij wisten van niets. Inmiddels hadden we van reisgenoten al meer dergelijke verhalen gehoord over die reisleidster, dus we tilden er niet zwaar aan. Toen wij haar ’s avonds op het spreekuur opzochten, bleek zij een dagje mee te zijn met de sterren, het spreekuur ging niet door en we hadden dus nog steeds geen klachtenformulier en geen ander hotel. Van andere gasten hadden wij inmiddels gehoord, dat zij te horen hadden gekregen (toen zij kwamen klagen), dat er eerder wel meer mensen klachten hadden, maar dat zij de klacht niet officieel wilden maken, want zij hadden geen klachtenformulier gevraagd. Donderdag dus maar weer naar het spreekuur. Daar kon zij ons een ander hotel aanbieden, donderdagavond in Kemer. Dit hebben wij geweigerd. Wij wisten door onze speurtocht naar een rustige reis, dat Kemer heel erg toeristisch is en dat je daar zeker geen rustige plek kunt vinden. Later bleek het aanbod te gelden voor een hotel in het centrum van Kemer, we waren blij dat we dat niet gedaan hadden, ook al was dat nog maar voor één dag geweest. Uiteindelijk hebben we gezegd dat wij zelf wel een briefje zouden maken en dat de reisleidster dat dan maar moest ondertekenen. Ineens konden we vrijdag samen een klachtenformulier invullen.
 
Waar hebben we last van gehad:
– De crew verplaatste zich twee à drie keer per dag, van zwembad, naar strand, en omgekeerd. Wij wilden dat geschreeuw niet, dus wij werden op die manier gedwongen ook te verkassen.
– Alles bij elkaar bestond de ploeg uit circa 90 mensen. Zoals men later ook op de tv uitgebreid heeft kunnen zien, gedroegen zij zich ook alsof zij op schoolreisje waren. Iedereen was erg uitgelaten en luidruchtig. Tel daarbij op de levensgrote ego’s van meerdere sterren en je rustige vakantie verandert in een luidruchtige soap.
– In het hotel was eens per week een gala-avond in de tuin en langs het zwembad. De sterren hadden de mooiste plekken aan het zwembad, de andere gasten konden in de tuin.
– Elke avond werden de tafels op het terras aan elkaar geschoven voor het diner van de sterren. Wij konden binnen eten en dat terwijl de dames en heren er vaak nog niet eens waren, zij kwamen later.
– Elke avond werd er stevig gedronken en werd een groot aantal mensen erg luidruchtig, tot in de kleine uurtjes.
– Ook onze medegasten veranderden hun gedrag zodra er een beroemdheid in de buurt was, er werden veel foto’s gemaakt.
– Wij hebben twee avonden een camera boven ons bord gehad. Toen wij daar bezwaar tegen maakten, kregen wij als antwoord dat het niet om ons ging.
– Juist omdat de omgeving niet toeristisch was en het all-inclusive was, konden we geen kant op.
 
Van onze rustige vakantie is dankzij Sterrenslag niets terecht gekomen. Alles bij elkaar had het zoveel impact op ons en onze omgeving, dat wij niet uitgerust terugkwamen.
 
Wij willen gewoon nogmaals naar hetzelfde hotel, in een gewone rustige week. Dat hotel hadden we prima uitgezocht, daar mankeerde niets aan. Wij vinden dat de reisorganisator ons dat zou moeten aanbieden en ons niet afschepen met een waardecheque van € 50,– bij hun te besteden en binnen een jaar. Dat is de reden van onze eis van € 800,–.
 
Standpunt van de reisorganisator
 
Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.

Klager heeft bij boeking gekozen voor een verblijf in hotel Presa di Finica te Finik om hem moverende reden. Wij hebben de reis geheel conform de voorwaarden uitgevoerd. Klager is met de geboekte vlucht naar het geboekte hotel gegaan. Ter plaatse heeft klager de geboekte kamer gekregen. Ook de terugreis is geheel conform de boeking uitgevoerd.
 
Ten tijde van het verblijf van klager was ook een filmploeg van BNN Sterrenslag in het hotel aanwezig. Klager heeft zich gestoord aan hun aanwezigheid. Dit betreurt ons. Echter, wij zijn niet verantwoordelijk voor het gedrag van overige hotelgasten. Daar klager niet tevreden was over de situatie heeft onze reisleiding ter plaatse getracht een alternatief hotel te zoeken. Dit is gelukt in de vorm van een hotel in Kemer. Wellicht was de omgeving iets minder rustig, maar de accommodatie zelf, en daar draaide het allemaal om, was wel rustiger ten tijde van het verblijf van klager in Turkije. Om klager moverende reden heeft hij afgezien van het aanbod. Klaarblijkelijk was de overlast van de aanwezigheid van de filmploeg niet van zulk zwaarwegend belang dat een verhuizing naar een ander hotel waar een dergelijke groep niet aanwezig was niet is geaccepteerd.
 
Heeft klager op grond van bovenstaande motivatie recht op een vergoeding van € 800,– in totaal?
Met conclusie:
Wij zijn van oordeel dat klager op grond van bovenstaande motivatie geen recht op een vergoeding ter hoogte van € 800,– en achten de klachten ongegrond. Zoals in bovenstaande motivatie is weergegeven achten wij een vergoeding uit coulance in de vorm van een waardecheque ter waarde van € 50,– in totaal redelijk en billijk.
 
Beoordeling van het geschil
 
De commissie heeft het volgende overwogen.
 
Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting is de commissie van oordeel dat de reisorganisator zich niet mag verschuilen achter de beslissing van de accommodatieverschaffer om aan de crew van Sterrenslag zodanige faciliteiten te bieden dat hetgeen klager ter plekke redelijkerwijs mocht verwachten volledig in de verdrukking is gekomen. Het gaat niet aan om gasten te weren van terrassen en stranden en te hinderen bij het nuttigen van maaltijden. Aan klager komt derhalve een vergoeding toe, welke de commissie naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid zal vaststellen op het hierna te noemen bedrag. Het gevraagde bedrag acht de commissie evenwel bovenmatig.
 
Op grond van het voorgaande en alle aan de commissie gebleken feiten en omstandigheden in aanmerking nemende, is de commissie van oordeel dat klager minder heeft ontvangen dan wat klager redelijkerwijs mocht verwachten. De commissie acht de klachten van dien aard dat de reisorganisator klager een vergoeding verschuldigd is. De commissie stelt deze vergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid vast op het hierna te noemen bedrag.
 
De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht gegrond is.
 
Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
 
De reisorganisator betaalt aan klager een vergoeding van € 200,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.
 
De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 28 oktober 2005.