Acommodatie blijkt structureel ontoegankelijk voor rolstoel. Consument mag overeenkomst ontbinden, nu essentieel onderdeel prestatie niet strookt met toezegging ondernemer.

  • Home >>
  • Recreatie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Recreatie    Categorie: Huuroverenkomst m.b.t. tot vakantie-/conferentieoorden/groepsverblijven    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REC07-0035

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de huur van groepsaccommodatie die in tegenstelling tot de toezegging niet geschikt bleek te zijn voor een rolstoelgebruiker.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument huurde voor een gezelschap van 11 personen groepsaccommodatie die geschikt zou zijn voor een rolstoelgebruiker. Op de website van de ondernemer werd vermeld dat de accommodatie was aangepast voor minder validen en op de folder van de ondernemer en boven de ingang was het Internationaal Toegankelijkheid Symbool (ITS) vermeld. Ten overvloede nam de rolstoelgebruiker ook telefonisch contact op met de ondernemer. In dat gesprek werd bevestigd dat de accommodatie geschikt was voor een rolstoelgebruiker. Aangekomen bij de accommodatie bleek deze echter in het geheel niet geschikt te zijn. De slaapruimten zijn alle op de bovenverdieping die alleen toegankelijk is met een trap. Langs deze trap was een stoeltjeslift. Toen een deel van de groep arriveerde bleek deze stoeltjeslift defect. Nadat de ondernemer tevergeefs had geprobeerd zelf de lift te repareren, werd toegezegd dat er in de namiddag een monteur zou komen. Toen de rolstoelgebruiker arriveerde, bleek dat de accommodatie structureel ontoegankelijk was voor een rolstoelgebruiker. Indien de rolstoelgebruiker gebruik zou kunnen maken van de stoeltjeslift, zou er onvoldoende ruimte zijn om boven aan de trap de rolstoel zodanig te plaatsen dat de rolstoelgebruiker van de stoeltjeslift over getild zou kunnen worden in de rolstoel. De draaicirkel van de rolstoel was 62,5 centimeter en de ruimte bovenaan de trap hooguit 58 cm. Bovendien zou het zeer bezwaarlijk zijn de rolstoel langs de zeer steile, smalle trap naar boven te tillen. Reparatie van de stoeltjeslift zou dan ook geen oplossing bieden. Bovendien stond er een kerkbank in de gang die toegang geeft tot de slaapruimten tengevolge waarvan de gang op die plaats nog slechts 50 centimeter breed was. De rolstoel zou er dus niet langs kunnen. Omdat de accommodatie in het geheel niet voldeed aan de voorwaarden van het ITS en dit ten dele structureel was, besloot het gezelschap te vertrekken. De consument verlangt teruggave van de volledige huursom ad € 795,– en de huur van het lakenpakket ad € 55,–.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft haar standpunt noch aan de consument noch aan de commissie bekend gemaakt.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie meent dat de consument aannemelijk heeft gemaakt dat de gehuurde groepsaccommodatie niet geschikt was voor een van de deelnemers die gebruik moet maken van een rolstoel, hoewel wel was toegezegd dat de accommodatie rolstoeltoegankelijk zou zijn. De klachten zijn door de ondernemer niet weersproken. Aangezien de ontoegankelijkheid voor de rolstoel structureel was, konden de klachten niet ter plekke worden opgelost. Aangezien de prestatie van de ondernemer op een essentieel onderdeel niet overeenkwam met de toegezegde prestatie en nakoming van de overeenkomst onmogelijk was, had de consument de bevoegdheid de overeenkomst door middel van een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden. De consument heeft derhalve recht op restitutie van de huursom en de huur van het lakenpakket voor in totaal een bedrag van € 850,–.   De klacht is gegrond.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 850,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Recreatie op 29 augustus 2007.