Afnemer is telefonisch benaderd voor gezamenlijk inkoop van energie, maar heeft geen offerte met tarieven ontvangen maar wel een contract; geen rechtsgeldig overeenkomst tot stand gekomen.

  • Home >>
  • Energie Zakelijk >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie Zakelijk    Categorie: Overeenkomst    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 118714

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil heeft betrekking op de totstandkoming van een nieuw contract voor levering van gas en elektriciteit via een derde die daarbij heeft bemiddeld.

Standpunt van de verbruiker/aangeslotene

Het standpunt van de verbruiker/aangeslotene luidt in hoofdzaak als volgt.

De verbruiker/aangeslotene is op 28 mei 2018 benaderd door “mijn inkoophulp” met een aanbod voor gezamenlijke inkoop van energie voor zowel het bedrijfspand als het woonhuis van de verbruiker/aangeslotene. Beloofd was op 4 juni 2018 de tarieven bekend te maken als uitkomst van de onderhandeling. Deze heeft de verbruiker/aangeslotene nooit ontvangen. Bij brief van 26 juni 2018 krijgt de verbruiker/aangeslotene bericht van het bedrijf en werd als nieuwe klant welkom geheten per 1 augustus 2018. Na een ingediende klacht werd beloofd dat de offerte alsnog zou worden toegezonden, ook naar een privé e-mail adres maar ook dat is niet gebeurd. De mail bleek inderdaad onjuist verstuurd te zijn want kwam bij het bedrijf terug. Op 10 juli 2018 nam de verbruiker/aangeslotene weer telefonisch contact op over het uitblijven van de offerte. Daarbij werd de verbruiker/aangeslotene verweten in gebreke te zijn gebleven door niet achter de offerte aan te gaan. Een en ander was aanleiding voor het indienen van de onderhavige klacht bij de commissie.

De verbruiker/aangeslotene stelt dat er geen offerte is toegezonden en er dus geen contract tot stand gekomen is. Als oplossing ziet de verbruiker/aangeslotene dat het aanbod wordt ingetrokken dan wel dat alsnog de offerte wordt toegezonden waarop dan kan worden gereageerd.
 

Standpunt van het bedrijf

Het standpunt van het bedrijf is onbekend want deze heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om schriftelijk verweer te voeren. Ook was het bedrijf niet ter zitting vertegenwoordigd om eventueel daar verweer te voeren.

Uit de stukken blijkt dat het bedrijf stelt dat er per 1 augustus 2018 een contract voor energielevering tot stand is gekomen. Dit blijkt uit een brief van het bedrijf van 26 juni 2018.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Uit het dossier blijkt voldoende dat de verbruiker/aangeslotene diverse malen tevergeefs heeft getracht de toegezegde offerte toegezonden te krijgen teneinde deze te kunnen beoordelen. Terecht stelt de verbruiker/aangeslotene dat er geen offerte is toegezonden, althans daarvan is niet gebleken. De commissie stelt vast dat uit de stukken blijkt dat verbruiker/aangeslotene als gevolg daarvan heeft afgezien van het aanbod voor een nieuw contract.
Dit betekent dat er geen rechtsgeldig contract met het bedrijf tot stand is gekomen.
Dat brengt met zich mee dat het bedrijf zonder rechtsgrond enige tijd energie heeft geleverd hetgeen betekent dat verbruiker/aangeslotene ter zake van energielevering niets aan het bedrijf verschuldigd is.

De klacht is gegrond.

Er dient als volgt te worden beslist.

Beslissing

De commissie verstaat dat er tussen partijen geen rechtsgeldig contract voor levering van energie tot stand is gekomen. Verbruiker/aangeslotene is ter zake van energielevering niets aan het bedrijf verschuldigd.

Bovendien dient het bedrijf overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 181,50 aan de verbruiker/aangeslotene te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Ingevolge het reglement van de commissie is het bedrijf behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie voor de zakelijke markt, bestaande uit mr. J.G. Hinnen, voorzitter, de heer mr. C.J.J. Havermans en de heer mr. SJ.S. Bakker, leden, op 16 oktober 2018.