Afwijkende annuleringsvoorwaarden van toepassing in plaats van ANVR-voorwaarden

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Annulering    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 37676/44696

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument klaagt over de annuleringskosten. De consument heeft haar vakantie naar Rhodos geannuleerd vanwege het coronavirus. In de ANVR-voorwaarden staat dat de annuleringskosten 35% moeten bedragen, terwijl de consument 50% van de reissom moet betalen. De ondernemer geeft aan dat deze informatie aan de consument is getoond bij het boeken van de reis. Daarnaast is de consument ook akkoord gegaan met het annuleren van de reis en de daarmee bijkomende kosten. De commissie oordeelt dat de ANVR-voorwaarden een regeling vermeldt voor annuleringskosten, maar dat de ondernemer zelf mag bepalen om andere voorwaarden te gebruiken, zolang deze niet onredelijk bezwarend zijn. De consument is akkoord gegaan met de afwijkende voorwaarden van de ondernemer en deze zijn volgens de commissie niet onredelijk bezwarend. De consument moet dus 50% van de reissom moet voldoen. De klacht is ongegrond.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 28 december 2019 met de reisorganisator tot stand gekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis voor 4 personen naar Rhodos in Griekenland, voor de periode van 29 juli 2020 t/m 4 augustus 2020 voor de som van € 2776,13.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft haar vakantie naar Rhodos geannuleerd in verband het Corona virus. Door de maatregelen in Griekenland durfde zij het risico niet aan en heeft de reis geannuleerd. Nu moet zij 50% van de reissom zelf betalen maar volgens de ANVR-voorwaarden moet dit 35% zijn. De ondernemer geeft aan dat dit komt omdat de ondernemer ertussen zit. Dit vindt de consument raar omdat de ondernemer is aangesloten is bij de ANVR. Graag uw advies in deze.

Standpunt van de ondernemer
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Deze toepasselijk voorwaarden van reisorganisatie de ondernemer – waar de reis was ondergebracht – zijn getoond toen de reis geboekt werd. De consument is door het aanvinken tijdens de boeking met deze voorwaarden akkoord gegaan. Op zijn website worden ook de voorwaarden getoond voor standaard ANVR reizen. Deze reis is echter geen standaard reis, maar is een dynamische reis met afwijkende voorwaarden. Nogmaals: Deze voorwaarden zijn getoond en hier kan de ondernemer niet van afwijken.

Het overzicht van de annuleringskosten is als volgt:
Vanaf 42 dagen voor vertrek tot de 15de dag voor vertrek: 75% over accommodatie en vlucht en 100% over alle extra’s.
Vanaf 15 dagen voor vertrek tot de 8ste dag voor vertrek: 90% over accommodatie, vlucht en 100% over alle extra’s.
Vanaf 8 dagen voor vertrek: 100% annuleringskosten over volledige reissom.

Op 10/06 is de consument akkoord gegaan met het annuleren van de reis en de daarmee gepaard gaande kosten. Als de consument zelf annuleert, dan is het helaas niet mogelijk deze kosten alsnog later te verhalen op de reisorganisatie. Kosteloze annulering vindt alleen plaatst vanuit de reisorganisatie, indien van toepassing, maar niet andersom. Op het moment van annuleren had de ondernemer nog niet in het verschiet om de reis eventueel te moeten annuleren. Als dit wel van toepassing zou zijn, zou de ondernemer de consument uiteraard informeren. De consument heeft de keuze gemaakt om eerder de knoop door te hakken en de reis dus te annuleren.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De vraagt die voorligt is of de consument gerechtigd is zich te beroepen op de annuleringsvoorwaarden zoals die in de ANVR-voorwaarden staan vermeld, dan wel of zij gehouden is aan de afwijkende annuleringsvoorwaarden, zoals die door [naam ondernemer] worden gehanteerd.

Uitgangspunt is dat de ANVR-voorwaarden een regeling vermeldt voor annuleringskosten, maar dat het de reisorganisatoren vrij staat om andere voorwaarden te hanteren en overeen te komen, zolang die voorwaarden niet onredelijk bezwarend zijn. De commissie verwijst in dit verband naar artikel 9.2 van de ANVR-voorwaarden. De ondernemer heeft aangegeven dat de consument tijdens het boeken een vinkje heeft geplaatst bij de toepasselijke voorwaarden waaronder de voorwaarden van de ondernemer.

Hoezeer begrijpelijk is dat de consument die voorwaarden niet heeft doorgepluisd mag zij daarmee toch bekend worden verondersteld. De commissie is van oordeel dat ten deze geen sprake is van een onredelijk bezwarend beding zoals vermeld in het Burgerlijk Wetboek. De commissie acht daarvoor mede relevant dat de ondernemer de consument in de gelegenheid heeft gesteld van de voorwaarden kennis te nemen. De consument is daarmee zonder enig voorbehoud akkoord gegaan, waardoor ook niet gesteld kan worden dat zij redelijkerwijs een andere verwachting mocht hebben over de inhoud van de annuleringsvoorwaarden. De klacht is daarom ongegrond.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen, bestaande uit de heer mr. O. P. G. Vos, voorzitter, de heer J. H. M. Boshuis en mevrouw drs. P. C. Hoogeveen-de Klerk, leden, op 6 mei 2021.