Algehele eindresultaat beantwoord niet aan verwachtingen die daaraan gesteld mogen worden. Tekortkoming dusdanig dat ontbinding gerechtvaardigd is.

  • Home >>
  • Installerende bedrijven >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Installerende bedrijven    Categorie: Ontbinding    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: INS09-0102

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 27 april 2009 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot renovatie van de badkamer tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 20.500,-. De werkzaamheden zijn verricht in of omstreeks mei 2009.   De consument heeft een bedrag van € 2.050,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   De consument heeft herhaald vanaf mei 2009 de klachten voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Ik heb over deze badkamer tal van afwerkingsklachten en ook is de badkamer nog niet af, want niet al het sanitair is geleverd.   In het bijzonder wil ik noemen dat de vloer te veel verhoogd is en dat de tegels op wanden en vloer ongelijk zitten. Het betreffende muurtje staat scheef, het douchegootje zit te ver onder het muurtje van het zitgedeelte en het zitgedeelte is te hoog (63 cm), de afwerking van de hoeken is niet correct en de toiletpot is veel te laag gemonteerd (39 cm in plaats van 43 cm), het kitwerk is niet netjes en de deur is niet aan beide zijden ingekort maar alleen de onderkant.   Over het algehele niveau van afwerking ben ik slecht te spreken. Dit komt ook omdat de ondernemer gewoon zijn gang is gegaan zonder naar mij te luisteren.   De ondernemer heeft mij toegezegd om alles per 22 juni 2009 te verbeteren, maar hij is uiteindelijk toch niet komen opdagen.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Ik blijf bij mijn klachten. In het rapport van de deskundige kan ik mij helemaal vinden. Wat betreft de (hoogte van) de vloer, wil ik de commissie er op wijzen dat eerst is afgesproken dat de vloer zou worden verwijderd. Later heb ik in overleg met de ondernemer goedgevonden en is afgesproken een niveauverschil van 3 – 5 cm ten opzichte van de naastliggende vloer, met een maximumhoogte bij de deur. Nu is daar bij de deur de vloer maar liefst 11 cm hoger dan de naastliggende vloer. Dat is dus niet afgesproken. Als je nu de badkamer instapt heb je het gevoel dat je in een kabouterhuisje stapt. Mijn gehandicapte echtgenoot heeft ook last van dat hoogteverschil. De radiator steunt op de vloer en dit is ook de reden waarom de toiletpot te laag is. Verder zitten tegels niet recht onder elkaar en zit de onderkant van het muurtje scheef. Nakoming/herstel door de ondernemer is wat mij betreft niet meer aan de orde. Ik heb geen enkel vertrouwen meer in een goede afloop.   Op de vraag wat ik beoog met deze procedure antwoord ik u dat ik gewoon mijn geld terug wil. In feite moet de gehele badkamer opnieuw worden gedaan, en ik wil daartoe een derde inschakelen.   De consument verlangt (dus) ontbinding van de overeenkomst met eventueel aanvullende schadevergoeding.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer is nog steeds bereid de onvolkomenheden te herstellen en de badkamer af te maken. Want alle in mijn schriftelijke reactie genoemde punten zijn te herstellen met uitzondering van het (moeten) verlagen van de tegelvloer. Het is erg jammer dat de consument de ondernemer niet heeft toegestaan om de badkamer af te maken. Dan had de consument daar in elk geval gebruik van kunnen maken.   De ondernemer is het oneens met de bevindingen van de deskundige. In het rapport wordt gesteld dat de vloergoot is geplaatst en dat bleek dat deze 8 cm inbouwhoogte nodig had, terwijl dat volgens de offerte 6 cm zou moeten zijn geweest. Deze bewering is onjuist. De genoemde afmeting in deze offerte van 6 x 70 betreft namelijk de breedte x lengte van de vloergoot. In de bijlage vindt u de technische documentatie van deze put waaruit blijkt dat de inbouwhoogte 8.3 cm is.   Tevens wordt daaruit duidelijk dat de vloergoot reeds met een zijuitlaat is uitgevoerd en dat deze dus ook niet ter plaatse iets verdiept in de vloer gehakt had kunnen worden. De basisvloer bestond immers uit lewisplaten met daarop beton en daaronder niks. Je kunt niet in een dergelijke vloerconstructie een stukje verdiept weghakken.   Daarnaast beschikt de vloergoot reeds over een waterslot zodat het toepassen van een slangsyfoon, zoals de deskundige voorstelt, al helemaal uit den boze is. Dat creëert een dubbele sifon die tot ernstige afvoerklachten zal leiden.   Op twee punten worden dus foute conclusies getrokken door de deskundige. De vloer is namelijk niet te hoog aangelegd en hoeft er ook niet uit.   Verder verdient vermelding dat de consument uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de huidige instaphoogte bij de entree van de badkamer. Ze wilde niet meer drempels in de badkamer hebben.   Wat betreft het niet mooi vlak afwerken van de tegels, geldt dat dit overgedaan kan worden. Het algeheel strippen van het tegelwerk is niet aan de orde. Herstel kan ook daar zonder.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Ik blijf bij wat door mij is aangevoerd. Geoffreerd is een situatie waarbij de douchevloer hoger lag dan de rest van de badkamervloer. Ook was eerst afspraak dat de oude tegels zouden worden verwijderd vanwege het risico van loslaten. Omdat die tegels goed vast bleken te liggen zijn nadere afspraken gemaakt. Er is toen afgesproken dat er geen twee niveaus in de vloer gemaakt worden. Dit ook vanwege de handicap van de echtgenoot. Deze nadere afspraak is niet nader vastgelegd. Evenmin is een afgesproken hoogte van de vloer vastgelegd.   Verschillen in tegels zijn altijd zichtbaar. Het toilet zit inderdaad veel te laag, maar dat kan alsnog verholpen worden. Het bewuste muurtje zal opnieuw moeten worden gedaan. De scherpe randen van de tegels betreffen de tegels op de wanden. Ik vind het heel erg jammer dat de uitvoering van dit werk zo is gelopen en dat de consument nu lang geen gebruik heeft kunnen maken van deze badkamer.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Alleen de consument was aanwezig bij mijn bezoek ter plaatse. De ondernemer heeft aangegeven niet bij het deskundigenonderzoek aanwezig te willen zijn. De ondernemer is op initiatief van de deskundige toch telefonisch uitgenodigd op 13 oktober 2009. Er is toen gesproken met [een medewerker van de ondernemer].   Mijn bevindingen en mijn vaktechnisch oordeel over de oorzaak van de klacht(en) luidt als volgt.   De ondernemer is begonnen met het plaatsen van de inbouwunit van het hangtoilet en het aanpassen van de afvoer voor wastafel en douchegoot. Toen de douchegoot werd geplaatst bleek dat deze een hoogte nodig had van acht centimeter (volgens offerte zes centimeter en met zijuitlaat) en omdat er een verdiept gedeelte is gemaakt ter plaatse van de douche werd de hoogte bij de toegangsdeur elf centimeter. Doordat de vloer zo verhoogd is werd de hoogte van het wandcloset ook te laag (39 centimeter). Naar mijn mening had er een douche goot geplaatst kunnen worden met zijuitlaat onder de douchedeur en ook ter lengte hiervan en een slang sifon erachter (gedeeltelijk in de bestaande vloer bij sifongedeelte vrijhakken) aan te sluiten op bestaande afvoer. Hierdoor kan de tegelvloer vanaf de zijmuur op licht afschot gelegd worden naar de drainagegoot, waardoor de vloer plusminus zeven centimeter verhoogd kan worden en de hoogte van de toilet 43 centimeter zou worden, zoals de bedoeling was. En bij de toegangsdeur kan de vloer dan ook vier centimeter lager zijn en ook de deur kon dan minder ingekort worden.   Het muurtje dat is geplaatst staat scheef en rond ten opzichte van de vloertegels. De wandtegels en de voertegels hebben een zeer scherpe kant en zijn met een voeg van plusminus twee millimeter aangebracht. Echter, niet geheel vlak. Sommige tegels zijn ongelijk en ook sommige bij de hoek lager als in de andere hoek, waardoor scherpe kanten ontstaan. De bovenkanten van de twee muurtjes zijn niet afgewerkt. Bij de toilet is de hoekaansluiting niet afgewerkt met een hoekstrip. Bij de douche is een verlaging van plusminus één centimeter met hoekstrip aangebracht. De afwerking bij het raam moet nog afgewerkt worden, de ondernemer had latjes klaar liggen. Er zou bij de deur een dorpel geplaatst worden, echter de vloer stopt onder de deur en niet voor of achter de deur. Er is ook geen dorpel geplaatst.   De toegangsdeur is alleen van onderen ingekort, echter qua gezicht vanuit de gang is dit nu van boven en in het midden een lijn met de andere deuren en staat het beter als deze van boven en onder zou zijn ingekort.   Herstel is technisch mogelijk en wel als volgt. Doordat op alle fronten gebreken zijn adviseer ik de gehele badkamer opnieuw te strippen en de aanleg van voren af aan te beginnen en vanuit de drainagegoot welke onder de deur en ter breedte van de deur geplaatst moet worden. Hiervan uit het muurtje aanbrengen haaks op de achtermuur. Het geheel opnieuw vlak en netjes betegelen, zodanig dat er geen scherpe randen aanwezig zijn en bij de hoeken tegelstrippen gebruiken voor een mooie afwerking. De deur moet aangepast worden naar de nieuwe situatie. In de gang moet de muur hersteld worden na beschadiging door doorboren.   De kosten van dit de herstel bedragen:   Verwijderen van de aangebrachte vloer; Verwijderen van het muurtje; Verwijderen van zitgedeelte en korte muur; Verwijderen aangebrachte tegels; Sloopwerkzaamheden: 32 uur à € 50,–: € 1.600,– Stortgeld afkomend materiaal: € 200,– Wanden opnieuw stuken materiaal: € 200,– Arbeid 16 uur à € 50,–: € 800,– Drainagegoot aanbrengen en afvoer aanpassen: Materiaal: € 150,– Arbeid 6 uur à € 50,–: € 300,– Vloer aanbrengen: Materiaal: € 200,– Arbeid 8 uur à € 50,–:€ 400,– Verder volgens [begroting]: Douche opstelling: €  3.025,– Arbeid 12 uur à € 50,–: € 600,– Toilet opstelling herplaatsen: Materiaal: € 20,– Arbeid 4 uur à € 50,–: € 200,– Badmeubelopstelling: € 2.165,– Arbeid 12 uur à € 50,–: € 600,– Verwarming verwijderen en herplaatsen: Materiaal: € 10,– Arbeid 4 uur à € 50,–: € 200,– Verlichting reeds aanwezig. Ventilatie aanwezig. Tegels: Materiaal € 2.550,– Arbeid 70 uur à € 50,–: € 3.500,– Muurtje plaatsen: Materiaal € 250,– Arbeid 8 uur à € 50,–: € 400,– Totaal exclusief BTW: € 17.370,– BTW 19%: € 3.300,30 Totaal: € 20.670,30   Volgens begroting ondernemer kostte deze badkamer € 20.500,– Diverse sanitaire artikelen zijn nog niet geleverd en geplaatst.   Tot slot wil ik bij wijze van toelichting nog het volgende zeggen. Doordat de tegels zowel op de vloer en op de wand oneffenheden vertonen en de vloer verwijderd moet worden om de douche afvoer te veranderen, zie ik geen andere mogelijkheid dan om het geheel weer te verwijderen en opnieuw te beginnen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De bevindingen en de conclusies van de deskundige worden door de commissie gedeeld en zij maakt die tot de hare.   In algemene zin moet op basis daarvan worden geconcludeerd dat het algehele eindresultaat van de werkzaamheden van de ondernemer niet beantwoordt aan de eisen die daaraan mogen worden gesteld. Het totaal van de door de deskundige benoemde en de ondernemer toe te rekenen tekortkomingen is dusdanig ernstig en omvangrijk dat de commissie zal treden in het verzoek van de consument om de overeenkomst van partijen op basis daarvan integraal te ontbinden. De consument heeft geen vertrouwen in nakoming/herstel. De commissie respecteert indachtig de ernst van het totaal van de tekortkomingen, deze wens van de consument.   De door de ondernemer verwoorde – grotendeels technisch van aard zijnde – kritiek op enkele onderdelen van het rapport van de deskundige miskent dat juist het totaal aan tekortkomingen maakt dat de consument het eindresultaat niet behoeft te accepteren omdat dat kort gezegd in totaliteit onder de maat is. Dit met name ook omdat – naar de ondernemer van meet af aan wist – de gehandicapte echtgenoot van de consument deze badkamer ook moet gebruiken en ook daarom “alles gewoon had moeten kloppen”. Daarvan is dus geen sprake. Verder is ook de mate van afwerking ronduit onvoldoende.   De commissie is voorts van oordeel dat naast de algehele ontbinding een aanvullende schadevergoeding is vereist. Dit om reden van het volgende. Door de deskundige van de commissie is het slopen en voorbewerken van de ondergrond als volgt begroot:   slopen 32 uur = € 1.600,–; stortgeld = € 200,–; stuken materiaal = € 200,–; stuken arbeid 16 uur = € 800,–; In totaal betreft dit dan dus het bedrag van € 2.800,–.   Op zich kan dit totaalbedrag kloppen omdat twee lagen tegels moeten worden verwijderd en de wanden en de vloer daarna nog moeten worden geëgaliseerd.   In de geaccepteerde offerte van de ondernemer hebben de posten 51 (€ 1.162,57) en 59 (€ 525,–) betrekking op slopen en stucwerk, en wordt voor dat werk in totaal € 1.687,57 in rekening gebracht.   Het voorgaande betekent dus dat de consument nu voor slopen en stukadoren € 1.112,43 meer moet uitgegeven. Naar het oordeel van de commissie moet dit verschil zich vertalen in de toekenning van een aanvullende schadevergoeding. Datzelfde geldt voor de deur die volgens de deskundige “moet worden aangepast aan de nieuwe situatie”. De deskundige neemt die deur echter niet mee in zijn begroting.   De toe te kennen aanvullende schadevergoeding laat zich dan als volgt berekenen: € 1.112,43 + € 350,– (een deur + pasmaken + afhangen) = € 1.462,43.   Er dient dan ook in na te melden zin overeenkomstig de wens van de consument te worden beslist. Om reden dat terecht is geklaagd is de ondernemer op basis van het reglement van de commissie tevens gehouden om het klachtengeld te voldoen aan de consument en om behandelingskosten te betalen aan het secretariaat van de commissie.   Beslissing   De commissie:   Ontbindt de overeenkomst van partijen integraal, en stelt vast dat die ontbinding de volgende tot gevolg heeft:   de consument is niet gehouden tot het doen van betalingen aan de ondernemer en daarom moet de ondernemer aan de consument terugbetalen het reeds betaalde bedrag van € 18.450,–; de consument is ontheven van de verplichting om het in depot gestorte bedrag te betalen aan de ondernemer; de ondernemer is ontheven van de verplichting om nakomings- en hertelwerkzaamheden uit te voeren; de consument is verplicht om de ondernemer in de gelegenheid te stellen om verwijderbare delen van het sanitair te verwijderen, mits daardoor geen beschadigingen worden veroorzaakt.   De ondernemer is voorts gehouden tot betaling van voormelde aanvullende schadevergoeding groot € 1.462,43.   Betaling van het totaalbedrag € 19.912,43 (€ 18.450,– + € 1.462,43) dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 125,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan het secretariaat van de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 160,–.   Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag ad € 2.050,– terugbetaald aan de consument.   Wijst af hetgeen meer of anders is verzocht.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Installerende Bedrijven op 8 januari 2010.