Als hoofdregel geldt dat de chauffeur de route bepaalt op zo klantvriendelijk mogelijke wijze. Indien de reistijd langer duurt dan verwacht, dient de chauffeur de consument hierover in te lichten.

  • Home >>
  • Taxivervoer >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Taxivervoer    Categorie: Informatie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: TAX06-0022

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil
 
Het geschil betreft het zonder overleg eerst naar Den Helder en dan naar Schagen terugrijden, waardoor de consument 50 minuten langer in de (taxi)bus heeft gezeten.
 
Standpunt van de consument
 
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.
 
Dit komt erop neer dat de consument van mening is dat primair de rit tussen Schiphol en Schagen zo had moeten worden uitgevoerd dat hij eerst in Schagen zou zijn afgezet en daarna de mensen in Den Helder en niet andersom.
Subsidiair is hij van oordeel dat omtrent deze route een behoorlijke voorlichting had behoren te zijn gegeven.
 
Standpunt van de ondernemer
 
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Dit komt erop neer dat ook de consument heeft geprofiteerd van een aantal omzettingen in het rittenplan, zodat men eerder aan de beurt was en per saldo op hetzelfde tijdstip is thuisgekomen als in het oorspronkelijke tijdschema.
 
Beoordeling van het geschil
 
De commissie heeft het volgende overwogen.
 
Van de volgende vaststaande feiten kan worden uitgegaan. De consument had ingetekend op gecombineerd vervoer van Schiphol naar Schagen. Na aankomst van het vliegtuig diende men zich te melden bij STA, op grond waarvan men binnen dertig minuten zou moeten kunnen vertrekken. Zij stonden ingeboekt voor een route die te circa 00.30 uur zou vertrekken en via Heemskerk en Zuid-Scharwoude naar Schagen zou rijden. Als gevolg van vertragingen was er een andere vervoersmogelijkheid beschikbaar, waardoor zij te circa 00.16 uur reeds konden vertrekken, gecombineerd met een aantal passagiers voor Den Helder. De chauffeur van de bus, de heer Van der Woude, heeft met het oog op zijn tijdschema voor de volgende dag en zijn woonplaats besloten eerst naar Den Helder te rijden en de passagiers daar af te zetten, waarna hij is gereden naar Schagen en de consument daar heeft afgezet circa 01.40 uur.
 
In het geval als het onderhavige dient als hoofdregel te gelden dat de chauffeur de route bepaalt doch hij dit doet op zo klantvriendelijk mogelijke wijze. Voor zover de commissie kan zien heeft de consument een extra rijtijd gehad van circa 30 minuten. Een dergelijke wijze van rijden kan begrijpelijk en verantwoord zijn, doch dan ligt het op de weg van de chauffeur hieromtrent de passagiers te informeren. Dat had temeer op zijn weg gelegen, nu de gevoelens van onvrede vermoedelijk aanzienlijk minder zouden zijn geweest als zij hadden geweten dat zij juist met een wat eerdere vervoersmogelijkheid meegingen dan oorspronkelijk gepland.
 
Daarom is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is, voor zover deze betrekking heeft op onvoldoende informatie van de zijde van de ondernemer. Voor het overige acht de commissie de klacht niet gegrond.
 
Van enige vorm van vergoeding en in aanmerking komende schade is niet gebleken, zodat geen aanleiding bestaat voor enige financiële vergoeding.
 
Derhalve wordt als volgt beslist.
 
Beslissing
 
De commissie verklaart de klacht gegrond, wijst af het meer of anders verzochte en bepaalt dat de ondernemer aan de consument het klachtengeld betaalt.
 
Aldus beslist door de Geschillencommissie Taxivervoer, op 19 december 2006.