Auto voldoet bij oplevering aan overeenkomst, ondernemer hoeft herstel niet te vergoeden

  • Home >>
  • Voertuigen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: Product voldoet niet aan verwachtingen(non-conformiteit)    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 1255/12340

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument klaagt dat de auto die hij bij de ondernemer heeft gekocht niet voldoet aan de koopovereenkomst. De auto vertoont een aantal gebreken die de ondernemer niet kosteloos wil herstellen. De ondernemer wijst erop dat partijen bij het sluiten van de koopovereenkomst zijn overeengekomen dat de consument geen aanspraak heeft op de garantie. Bij verkoop was de auto 8 jaar oud en had al 273.000 kilometer op de teller. De consument vindt dat hij op grond van een aantal wettelijke bepalingen toch aanspraak kan maken op gratis herstel. De ondernemer stelt dat de auto bij de aflevering een afleverbeurt gekregen, maar dat dit niet betekent dat de auto als nieuw wordt gemaakt. De commissie oordeelt dat de consument bij aankoop van een dergelijke auto er rekening mee had moeten houden dat de auto niet als nieuw is. De auto voldeed aan de overeenkomst en de ondernemer is niet aansprakelijk voor herstel of vergoeding van herstelkosten. De klacht is ongegrond.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 23 april 2019 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een gebruikte auto, merk SEAT, type Ibiza ST 1.2 TDi, datum eerste toelating 14 april 2011, kilometerstand 273.683, tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 3.400,–. De levering vond plaats op of omstreeks 24 april 2019. De consument heeft op 29 april 2019 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De auto voldoet niet aan de overeenkomst, want hij vertoont een aantal gebreken.

De ondernemer wil deze niet kosteloos herstellen. Meer in het bijzonder betreft het de navolgende klachten:
1) de airco maakt een vreemd geluid;
2) de achteruitrijdsensor links achter werkt niet;
3) de remmen vertonen slijtage;
4) kort na aflevering heeft de koppeling het begeven.

De ondernemer neemt het standpunt in dat de consument geen aanspraak heeft op garantie. De consument meent aanspraak op gratis herstel te kunnen maken op grond van de wettelijke bepalingen betreffende de koopovereenkomst.

Bij bestudering van de APK-papieren heeft de consument gezien dat daarop staat vermeld dat de remmen slijtage vertonen. De ondernemer heeft de consument daar vóór aankoop niet van op de hoogte gesteld.

Ondertussen heeft de consument een aantal zaken aan de auto laten controleren. Een aankoopkeuring heeft € 79,71 gekost. Voor het herstel van de gebreken is een reparatieadvies met offerte uitgebracht. De offerte sluit op € 780,79. De consument heeft uiteindelijk de koppeling en de remblokken vervangen. Daarvoor is een rekening gestuurd van € 846,99.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.
Als twee weken na aflevering heb ik naar de remmen laten kijken door een andere ondernemer. Die merkte toen al op dat hij de auto niet zou hebben verkocht met de remschijven die erop zaten. Ik heb in het eerste half jaar waarin ik met de auto heb gereden voor ongeveer € 2.000,– aan kosten gehad. Ik vind dat niet normaal, voor een auto die voor mij best wel veel geld heeft gekost. Ik weet wel dat er geen garantie op zat, maar ik heb ook mijn wettelijke rechten.

Bij de verkoop is mij nog gezegd dat ik er binnen een jaar geen kosten aan zou hebben. Na een paar dagen ben ik al terug gegaan vanwege de klacht over de parkeersensor. Het geluid van die poelie is nog steeds niet weg, ook niet als de airco wordt aangezet. Het is niet waar dat het beter is voor een airco om hem permanent aan te laten staan. Ik hoor het geluid ook nog altijd als ik de auto heb gestopt. De airco op zich werkt wel, maar de medewerker van de garage die ik heb geraadpleegd heeft mij verteld dat de hele motor in de soep draait wanneer die poelie vastloopt.

Standpunt van de ondernemer
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak en voor zover met betrekking tot de klacht relevant als volgt.

Gelet op de prijs van de auto hoefde de ondernemer geen BOVAG-garantie te verlenen. Dat is ook niet gebeurd. De auto is gekocht “zoals gezien en bereden”. Het geluid van de airco komt van de vrijlooppoelie en verdwijnt wanneer de airco wordt ingeschakeld.

Op het APK-formulier stond inderdaad vermeld dat de remmen slijtage vertonen. Dat was bij de keuring geen reden om de auto af te keuren. De opmerking is op de papieren gezet als waarschuwing voor het feit dat de auto op dit punt in de toekomst onderhoud zou vragen. Dat is voor een auto die bij verkoop acht jaar oud was en 273.000 kilometer had gereden geen ongebruikelijke eigenschap.

Bij aankoop is gemeld dat de auto goed was onderhouden. Niet gezegd is dat de consument de komende jaren geen onderhoud aan de auto zou hebben. Goed onderhoud wil zeggen dat de auto altijd op tijd zijn onderhoudsbeurten heeft gehad. Dat sluit niet uit dat aan slijtage onderhevige onderdelen vervangen moeten worden.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.
De auto in kwestie is uitgerust met een dieselmotor. De kwestie van de sensor kan een contactprobleem zijn. Bij het onderzoek van de deskundige bleek de sensor wel te werken: die reageerde spontaan goed.

De consument beklaagt zich over de toestand van de remschijven, maar daar heeft ze pas naar laten kijken nadat er al 13.000 kilometer met de auto was gereden. Ik weet niet hoe zij er in die tijd mee heeft gereden. Toen de auto werd afgeleverd, voldeden de remschijven nog aan de eisen van de APK.

De consument is bij ons gekomen en heeft wel drie of vier proefritten met de auto gemaakt. Aanvankelijk bleek er een storing te zitten in het EGR-systeem. Dat hebben wij opgelost. Daarna heeft zij opnieuw een proefrit gemaakt en besloten tot aankoop. Daarbij is afgezien van garantie. Die hoeven wij op een auto in deze prijsklasse ook niet te geven. Zou ik hierop garantie gaan geven, dan moet ik een flink bedrag op de prijs zetten.

Na aankoop kwam de consument terug met een klacht over de parkeersensor. Over de remmen kwam zij zich later pas beklagen. Ten aanzien van de remblokken merk ik nog op dat de vermelding naar aanleiding van de APK alleen maar zegt dat ze waarschijnlijk bij een volgende APK vervangen moeten worden. Als de remblokken totaal op waren geweest, dan had de auto met metaal op metaal moeten remmen en zouden de remschijven ook beschadigd moeten zijn geweest en vervangen moeten worden. Daarvan blijkt niets.

Het geluid komt van de vrijlooppoelie van de dynamo. Als die poelie breekt heeft dat hoogstens tot gevolg dat de dynamo de accu niet meer oplaadt en de auto op termijn iet meer wil starten als gevolg van een lege accu. Het herstel is eenvoudig: een paar lagertjes vervangen voor € 48,– en anderhalf uur werk.

Voor aflevering krijgt elke auto bij ons een afleverbeurt. Maar dat wil niet zeggen dat wij de auto dan weer als nieuw maken. Wij herstellen en voeren het onderhoud uit dat nodig is, maar niet meer dan dat. Wij kunnen een auto als deze wel als nieuw maken, maar daar hangt dan een prijskaartje aan waardoor de auto voor een koper niet meer aantrekkelijk is.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

Er zijn vier klachten. De poelie van de aircopomp maakt een rauw geluid. Om dat te verhelpen zal de poelie vervangen moeten worden. Bij kilometerstand 286.056 heeft de consument bij een autobedrijf de remblokken laten vervangen. De remblokken waren toen aan vervanging toe. Bij kilometerstand 286.056 is de koppeling defect geraakt. Een van de veren van de koppelingsplaat is losgeraakt.
De consument heeft de koppeling laten vervangen bij een autobedrijf. De parkeersensor linksachter werkt soms wel en soms niet.

Herstel heeft deels al plaatsgevonden. Vervanging van de poelie van de aircopomp is noodzakelijk en de bedrading en de aansluiting van de sensor linksachter moet nagekeken worden.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Bij een auto met die een prijs heeft zoals de auto van de consument hoeft de ondernemer bij verkoop geen garantie te verlenen. Tussen partijen staat vast dat de auto ook zonder garantie is verkocht. Dat neemt niet weg dat de consument op grond van de bepalingen over de koopovereenkomst in het boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW) recht heeft op levering van een auto die aan de overeenkomst voldoet. Een auto voldoet niet aan de overeenkomst, wanneer blijkt dat deze eigenschappen mist die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De consument mag in elk geval verwachten dat de auto de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik noodzakelijk zijn en waarvan de consument de aanwezigheid niet hoefde te betwijfelen.

In de eerste plaats wordt de vraag of de verkoper voldaan heeft aan zijn verplichtingen dus bepaald door wat de consument van het onderwerp van de verkoop mocht verwachten. In het onderhavige geval betreft het onderwerp van de koopovereenkomst een auto met een kleine dieselmotor die bij aankoop acht jaar oud was en ruim 273.000 kilometer had gelopen. De verkoper was niet verplicht en niet bereid om bij de gevraagde koopsom garant te staan voor het herstel van gebreken die gedurende een periode van zes maanden na aankoop zouden kunnen optreden (BOVAG-garantie). Uit de bijbehorende APK-bescheiden bleek bovendien dat binnen de periode tot de daarop volgende APK onderhoud aan de remblokken mogelijk nodig zou zijn. De consument heeft weliswaar aangevoerd deze papieren pas na aankoop te hebben gekregen, maar van een consument mag worden verwacht dat deze zich op zijn minst vóór aankoop vergewist van de papieren die bij een auto horen, zoals kentekenbewijzen en APK-formulieren, en daar dan dus ook naar vraagt, wanneer die niet direct ter beschikking worden gesteld.

Bij de aankoop van een dergelijke auto onder dergelijke condities mag een koper niet verwachten dat hij een auto geleverd krijgt die zo goed is als nieuw. Sterker nog: de koper dient er rekening mee te houden dat de auto door een vorige eigenaar is ingeruild of verkocht omdat de auto onderhoud ging vragen waarvan de kosten zo hoog waren dat het inruilen voor een andere auto een aantrekkelijkere optie was. Met andere woorden: bij een auto als de onderhavige is de kans bijzonder groot dat onderdelen die door normale slijtage verouderen bij of na aankoop vervanging behoeven. Als het gaat om de verwachtingen die de koper van een auto als het onderhavige mag hebben, mag een koper met dit risico bekend verondersteld worden. Anders dan de consument meent, bestaat dienaangaande in beginsel – bijzondere gebreken uitgezonderd, zoals bijvoorbeeld bekendheid bij de ondernemer met een buitensporig olieverbruik – geen mededelingsplicht voor de ondernemer. De koper kan dat risico op verschillende manieren beperken. Hij kan bedingen dat hij vóór aankoop een aankoopkeuring uit mag laten voeren, hij kan garantie bedingen of bedingen dat bepaalde reparaties of bepaald onderhoud (zoals bijvoorbeeld de vervanging van remschijven of een distributieriem) vóór levering wordt uitgevoerd.

Vervolgens wordt de vraag of de verkoper heeft voldaan aan zijn verplichtingen bepaald door de vraag of de auto bij aflevering de eigenschappen bezat die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn. Volgens jurisprudentie van de Hoge Raad betekent dit in het geval van een tweedehands auto dat de koper daar ten minste mee moet kunnen rijden zonder de veiligheid van zichzelf of medeweggebruikers in gevaar te brengen. De consument heeft niet aangevoerd dat de auto bij aflevering zo slecht was dat daar niet veilig mee gereden kon worden. De klachtpunten die de consument noemt staan aan een dergelijk veilig gebruik niet in de weg.

De airco functioneert, zoals ter zitting door de consument is erkend. Dat de poelie van de dynamo of de airco geluid maakt, al dan niet vanwege versleten lagertjes of slijtage van de poelie zelf, is geen gebrek dat aan een veilig gebruik van de auto in de weg staat. De commissie is voorts van oordeel dat de consument dit bij de gemaakte proefritten al moet hebben kunnen horen en dat het in dat geval op haar weg gelegen had om vóór aankoop te bedingen dat de ondernemer dit zou herstellen. Tenslotte merkt de commissie op dat slijtage van de lagers of de poelie een ouderdomsverschijnsel is dat niet ongebruikelijk is bij een auto als de onderhavige.

Dat de achteruitrijdsensor bij aflevering niet werkte, is niet aangetoond. Bij onderzoek door de deskundige bleek de sensor wel te functioneren. In elk geval is het zo dat het niet functioneren van die sensor niet aan een veilig gebruik van de auto in de weg staat. Achteruit inparkeren kan ook op de spiegels. Wellicht moet daarbij wat meer voorzichtigheid worden betracht, maar het ontbreken van achteruitrijdsensoren maakt niet dat een auto ongeschikt is voor het doel waarvoor hij wordt gekocht.

Dat de remmen bij aflevering dermate versleten waren dat met de auto niet veilig kon worden gereden is niet aangetoond. De vermelding op het APK-formulier is niet meer dan een waarschuwing dat de remblokken zo ver zijn afgesleten dat zij mogelijk binnen een jaar vervangen moeten worden, omdat de toestand van de remblokken bij een volgende APK een reden voor afkeuring kunnen vormen. Op grond van die waarschuwing had de consument bij aankoop kunnen bedingen dat de remblokken vóór aflevering zouden worden vervangen.

De consument voert aan dat bij onderzoek door een ander bedrijf zou zijn gebleken dat de remblokken te ver waren versleten. Dienaangaande is een factuur en offerte van een bedrijf in het geding gebracht dat de remmen heeft onderzocht. De commissie stelt allereerst vast dat deze factuur is gericht aan een andere persoon dan de consument en is gestuurd aan een ander adres in een andere woonplaats dan dat van de consument. Voorts blijkt uit deze factuur dat het onderzoek heeft plaatsgevonden in juni 2019 bij een kilometerstand van 277.808, ruim 4.000 kilometer na aanschaf. Kennelijk was de toestand van de remblokken toen nog niet dermate slecht dat deze garage heeft geadviseerd om de blokken onmiddellijk te vervangen, want de consument heeft ze pas laten vervangen bij een reparatie in december 2019, bij een kilometerstand van 286.056, ongeveer 13.000 kilometer na aankoop. Dit alles geeft de commissie aanleiding om te oordelen dat de consument niet, althans niet in voldoende mate heeft aangetoond dat de remblokken bij aflevering zo ver waren afgesleten dat van de auto geen veilig gebruik meer kon worden gemaakt.

Dat de koppeling het kort na aflevering heeft begeven, is vervelend, maar dat wil nog niet zeggen dat deze bij aflevering al defect was. De koppeling van een auto is een aan slijtage onderhevig onderdeel, waarbij de wijze waarop van de koppeling gebruik is gemaakt mede bepalend is voor de mate van slijtage.
Bij een historie van 273.000 kilometer en onbekendheid met het gebruik dat een vorige eigenaar of vorige eigenaren van de auto hebben gemaakt kan niet worden uitgesloten dat deze als gevolg van slijtage aan vervanging toe is. Dat zich dan kort na aflevering een gebrek manifesteert betekent op zich nog niet dat de koppeling bij aflevering al defect was. Op het moment van aflevering van een auto gaat het risico met betrekking tot gebreken die daarna ontstaan over op de koper.

Op grond van het voorgaande kan de commissie niet tot het oordeel komen dat de geleverde auto bij aflevering niet aan de overeenkomst zou hebben voldaan. Er is dan ook geen grond gebleken om de ondernemer rechtens aansprakelijk te houden voor enig herstel of voor enige vergoeding van herstelkosten. De klacht is ongegrond. Daarom wordt beslist als na te melden.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Voertuigen, bestaande uit mr. R.J.M. Cremers, voorzitter, mr. H.C. Dobbelaar-ten Cate en de heer A.M. Velberg, leden, op 28 februari 2020.