Belangrijke bezienswaardigheid tijdens bezoek Vietnam gesloten

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Informatie    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 186653/188298

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument heeft een reis naar Vietnam gemaakt en wilde het mausoleum bezoeken. Pas na aankomst kwam de consument erachter dat het mausoleum gesloten was. In de reisinformatie van de ondernemer stond niet dat het mausoleum eventueel gesloten zou zijn. Hiervoor wenst de consument een vergoeding. De ondernemer geeft aan dat in de reisinformatie aangepast zou kunnen worden naar aanleiding van deze feedback, maar ziet geen reden voor compensatie. De commissie stelt allereerst vast dat het bezoek aan het mausoleum niet een overeengekomen onderdeel van de reisovereenkomst was. In de reisbeschrijving is het bezoek aangeduid als een mogelijke activiteit ter eigen keuze van de deelnemer op een “facultatieve” dag. De commissie is het met de consument eens dat de informatie over deze voorzienig mag worden aangescherpt door de ondernemer. Dit heeft de ondernemer ook toegezegd. Dat betekent echter niet dat de ondernemer een tegemoetkoming verschuldigd is. De commissie is van oordeel dat de consument in dit verband onvoldoende zelf heeft gedaan om zijn teleurstelling te voorkomen. De klacht is ongegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft de informatie in de reisbeschrijving met betrekking tot het bezoeken van het mausoleum van Ho Chi Minh in Vietnam.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument heeft een reis geboekt naar Vietnam met vertrekdatum 26 juli 2022. In de reisbeschrijving stond dat het mausoleum van de leider Ho Chi Minh in de ochtend kon worden bezocht en een belangrijk doel van de reis voor de consument was juist om dat mausoleum te bezoeken.

Na aankomst in Vietnam hoorde de consument pas dat het mausoleum gesloten was en als hij dat geweten had, dan had hij de reis later gemaakt. De consument ging ervan uit dat de ondernemer had gecheckt of een bezoek mogelijk was of anders in de reisbeschrijving zou hebben aangegeven dat de mogelijkheid van een bezoek niet zeker was.
De ondernemer heeft laten weten dat de informatie over het kunnen bezoeken van het mausoleum in de reisbeschrijving niet correct staat weergegeven en heeft toegezegd een en ander aan te zullen passen. De consument vindt dat hij recht heeft op een schadevergoeding. Het aanbod van een voucher ter waarde van € 100,– voor een volgende reis is naar de mening van de consument onvoldoende en hij meent dat als vergoeding € 500,– (een kwart van de reissom) eerder op zijn plaats is.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De informatievoorziening met betrekking tot de mogelijkheid om het mausoleum van Ho Chi Minh te bezoeken op de website had completer kunnen zijn. Er zal dan ook een opmerking bij geplaatst worden op de site dat het mausoleum gesloten kan zijn en daarbij een link vermelden met de nodige informatie.
Dat neemt echter niet weg dat naar de mening van de ondernemer de consument zich had moeten verdiepen in de bezoekmogelijkheden zeker nu hij aangeeft dat een dergelijk bezoek een belangrijk onderdeel van de reis was. Uit verschillende te raadplegen websites blijkt dat het mausoleum gesloten kan zijn.

De financiële vergoeding die de consument vraagt staat niet in vergoeding tot het gestelde ongemak dat hij heeft ervaren. Uit coulance is de consument een reisvoucher aangeboden ter waarde van € 100,–.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De vraag die de commissie heeft te beantwoorden is of de ondernemer gehouden is de consument een tegemoetkoming te betalen voor door de consument ervaren ongerief.

De commissie stelt allereerst vast dat het bezoek aan het mausoleum niet een overeengekomen onderdeel van de reisovereenkomst was. In de reisbeschrijving is het bezoek aangeduid als een mogelijke activiteit ter eigen keuze van de deelnemer op een “facultatieve” dag.

Daarnaast is van belang vast te stellen of de informatievoorziening op het punt van het kunnen bezoeken van het mausoleum van Ho Chi Minh in Vietnam die de consument heeft gelezen voor het boeken van de reis, voldeed aan de daaraan te stellen eisen. Met partijen is de commissie van oordeel dat die informatie beter had gekund en neemt nota van de toezegging van de ondernemer om de informatie daarover in de reisbeschrijving aan te scherpen.

Dat betekent echter niet dat de ondernemer een tegemoetkoming verschuldigd is. De commissie is van oordeel dat de consument in dit verband onvoldoende zelf heeft gedaan om zijn teleurstelling te voorkomen.

Als dat bezoek van zo groot belang was voor de consument als hij stelt en dat hij de reis niet zou hebben gemaakt als hij het voor het boeken ervan had geweten, dan had het op de weg van de consument gelegen om grondig uit te zoeken of, en zo ja, wanneer een bezoek aan het mausoleum mogelijk zou zijn. De consument had over het bezoek bijvoorbeeld voor het boeken van de reis ook contact kunnen opnemen met de ondernemer. Dan had de ondernemer geweten van het grote belang voor de consument en had de ondernemer de consument juist en volledig kunnen inlichten.

Alles afwegende is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen, bestaande uit mevrouw mr. I.E. de Vries, voorzitter, mevrouw drs. G.M. Locquet, de heer mr. P.C. de Klerk, leden, op 7 december 2022.