Beloofde stoot- en krasvaste betonlook kon niet worden waargemaakt

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Afbouw    Categorie: (non)conformiteit    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 131501/134890

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument klaagt over het resultaat van de beton vloer die de ondernemer heeft opgeleverd. Er zitten een aantal zwarte en witte vlekken op, de vloer bleek niet waterdicht en de vloer is veel te zacht. De ondernemer heeft geprobeerd de problemen te verhelpen, maar zonder succes. Op de plek van de reparaties zijn kleurverschillen en verschil in reliëf waar te nemen en de laklaag is onregelmatig aangebracht waardoor er sporen van de roller en glansplekken zichtbaar zijn. Ook zijn de vuilvlekken die al op de vloer zaten niet verwijderd, dus deze zitten nu permanent onder de nieuwe laklaag. De vloer is beter waterbestendig geworden, echter niet op alle plekken. Tot slot is het voornaamste probleem, namelijk de onvoldoende hardheid, niet verholpen door het aanbrengen van de extra laklaag. De ondernemer wacht graag de bevindingen van de deskundige af. De deskundige vindt de klachten grotendeels onopvallend. Ten aanzien van de vorming van osmose oordeelt de commissie dat dit herstel verdient. De ondernemer wordt verplicht om dat deel van de klacht te herstellen. De ondernemer heeft in de offerte een stoot- en krasvaste betonlook beloofd, terwijl zij hadden moeten weten dat aan deze belofte niet zou kunnen worden voldaan. Een deel van de overeenkomst wordt ontbonden.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 7 december 2020 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leggen van een beton-cire vloer op de begane grond en een PU vloer op de eerste en tweede verdieping, tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 13.050,– (te weten € 8.450,– voor Betonlook Ciré vloerafwerking op de begane grond + € 4.600,– voor Betonlook Flex UV op de eerste verdieping).

De levering en de overeengekomen werkzaamheden vonden plaats in of omstreeks april 2021.

De consument heeft een bedrag van € 1000,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.

De consument heeft op 3 mei 2021 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

“Direct na oplevering merkten wij in de beton-cire vloer een aantal zwarte en witte vlekken op, bleek de vloer niet goed waterdicht (poreus en zeer moeilijk te reinigen) en het grootste probleem: de vloer was veel te zacht. Wanneer wij ook maar iets kleins lieten vallen, zat er een deuk of gat in de vloer. Wij hebben deze klachten gemeld. De ondernemer heeft de problemen erkend en voorgesteld de problemen te verhelpen door de vlekken en beschadigingen te repareren en een extra laklaag aan te brengen om de vloer waterbestendig en hard te maken. Eind juli 2021 hebben wij onze gehele benedenverdieping leeggehaald en zijn de beschadigingen bijgewerkt, echter niet geheel naar tevredenheid; op de plek van de reparaties zijn kleurverschillen en verschil in reliëf waar te nemen en de laklaag is onregelmatig aangebracht waardoor er sporen van de roller en glansplekken zichtbaar zijn. Ook zijn de vuilvlekken die al op de vloer zaten niet verwijderd, dus deze zitten nu permanent onder de nieuwe laklaag. De vloer is beter waterbestendig geworden, echter niet op alle plekken. Tot slot is het voornaamste probleem, namelijk de onvoldoende hardheid, niet verholpen door het aanbrengen van de extra laklaag.

Wij hebben er inmiddels alweer een aantal flinke beschadigingen bij. Wij hebben deze klachten opnieuw aangekaart. De ondernemer is bereid om de kleurverschillen van de reparaties en de vuilvlekken onder de laklaag bij te werken, en zegt daarmee alles te hebben gedaan voor de geconstateerde problemen. Wij zijn het daar niet mee eens: de hardheid van de vloer was en is gewoon nog steeds niet goed, en dan blijf je repareren, en dat blijf je zien. Een extra laklaag verandert niets aan de hardheid van de vloer.

Wij twijfelen nog steeds of het gebruikte materiaal van de beton-cire vloer wel voldoende kwalitatief is en/of bestemd voor intensief gebruik van een woonkamer- en keukenvloer. Het heeft in ieder geval niet de eigenschappen die ons is beloofd en waarvoor wij hebben getekend (zie offerte: ‘ijzersterk’ en ‘stoot-en krasvast’).

Wij hebben onze begane grond leeg moeten ruimen waarbij wij een aantal meubels tijdens de reparatie op de eerste verdieping hebben gestald. Een leren bank heeft hier op zijn kant gestaan en vlekken in de PU vloer achtergelaten. Deze vlekken zouden wij ook graag gerepareerd zien”.

Door de consument is uitvoerig gereageerd op het rapport van de deskundige. Volstaan wordt hier met te verwijzen naar de inhoud van die reactie. De consument kan zich in een aantal bevindingen en conclusies van de deskundige niet vinden, en is – algemeen gezegd – van oordeel dat de deskundige een aantal klachten te gering inschat op ernst. Het slot van die reactie luidt als volgt:

“Hoewel het om meerdere (kleine) soorten beschadigingen gaat, telt het samen op. Bovendien waren wij ons er bij de keuze voor de vloer niet bewust van dat deze schade zo makkelijk zou optreden. Wij dachten juist voor een onderhoudsvriendelijke, stoot- en krasvaste vloer te kiezen zoals in de offerte en oriëntatiegesprekken is beloofd: erg relevant met een jong gezin en een hond. Niet onbelangrijk daarbij is dat een beton Ciré vloer zo ongeveer de duurste vloer is. Deze investering was het voor ons waard gezien de beloofde eigenschappen (stoot- en krasvast!). Wetende dat de vloer zo gevoelig is voor schade, hadden wij zeker voor een andere, zeer waarschijnlijk goedkopere, maar wel krasbestendigere vloer gekozen. Het goedkopere segment hebben wij door de beloftes van de ondernemer niet onderzocht. In het deskundigenrapport staat weliswaar benoemd dat de ondernemer de claim stoot- en krasvast niet kan waarmaken, echter wordt hier te gemakkelijk overheen gestapt, immers wordt benoemd dat de vloer prima in orde is. Dit doet naar ons idee geen recht aan deze zaak”.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

“Ik blijf bij wat door ons is aangevoerd. Het gebrek aan krasvastheid is en blijft voor ons een punt. We hebben niet de kwaliteit gekregen die is afgesproken met de ondernemer en die wij ook mochten verwachten. Dit is ook onze belangrijkste klacht. Bij het bezoek van de deskundige wilden wij voorwerpen laten vallen om dit aanschouwelijk te maken. De deskundige is daar toen niet in meegegaan. We leven nu verder met deze vloer op de begane grond. Deze gaat zeker geen tien jaren mee. De vloer is nu nog wel vrij aardig, maar dat zal in de loop van de jaren dus verslechteren.

De osmose in de PU vloer op de eerste verdieping moet gerepareerd worden, zoals de deskundige ook heeft gerelateerd. We hebben er vertrouwen in dat de ondernemer dit kan. De ondernemer heeft veel ervaring met PU vloeren’’.

Standpunt van de ondernemer
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

“De documenten die toegevoegd zijn door de consument zijn niet geheel compleet maar dekken wel de lading waarover het gaat. Wij hebben voor de begane grond de fabrikant laten komen kijken en die oordeelde dat de kwaliteit van de vloer goed is en dat de vloer goed gemaakt is. De klant gaf aan dat ze de vloer te zacht vinden, echter de fabrikant vertelde dat hij dan meer klachten moest hebben en die hadden ze niet. We hebben toen nog extra toplaag (coating) erover aangebracht, omdat wij van mening zijn dat de klant tevreden, blij moeten zijn met de vloer. Echter de klant blijft ontevreden. Dus ik hoor graag de mening van een expert.

Wat betreft de eerste verdieping, lijkt het op vocht uit de ondervloer, maar omdat ikzelf niet mobiel genoeg ben en geen trap op kan, heb ik een collega laten kijken. Zij heeft er een gaatje ingeprikt en op het filmpje was er niets te zien. Mocht het een fabricagefout geweest zijn, dan had de hele vloer dit moeten hebben en was het een mengfout geweest. Dus voor mij is dit de enige logische verklaarbare oorzaak.

Ik ben op de hoogte, door wat de klant mij verteld heeft, dat alles tegen heeft gezeten in de bouw alleen is het niet redelijk om die frustraties bij ons neer te leggen. Hebben wij een fout gemaakt, herstellen we het. Is het fabricaat niet goed, leggen we het bij de fabrikant neer.”

De ondernemer zal zich neerleggen bij een beoordeling door een deskundige.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft volgens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

De ondernemer heeft in de woning van consument twee verschillende vloerafwerkingen aangebracht, te weten:

Begane grond;
hier is een Beton Ciré vloerafwerking aangebracht met de volgende opbouw:
– voorbehandeling ondervloer (schuren en stofvrij maken)
– epoxy primer/schraplaag, deze natte laag is afgezand met vuurgedroogd zand
– twee lagen Beton Ciré (tussendoor geschuurd en stofvrij gemaakt)
– acrylaat seallaag
– matte transparante polyurethaan topcoating

Eerste etage;
hier is een polyurethaan gietvloer aangebracht met de volgende opbouw:
– voorbehandeling ondervloer (schuren en stofvrij maken)
– epoxy primer laag
– epoxy schraaplaag
– polyurethaan gietvloer
– polyurethaan topcoating

Consument constateert het volgende:
Begane grond, de Beton Ciré vloerafwerking:
1. Deuken/gaten en krassen in de vloerafwerking
2. Vervuiling onder de transparante PU-topcoating
3. Herstelplekken zichtbaar in de vloerafwerking
4. Aanzetten, rollerbanen en glansplekken

Eerste etage, polyurethaan gietvloer (slaapkamer baby):
5. Vlek in de vloerafwerking ontstaan door opslag bankstel
6. Blazen/bobbels in het vloeroppervlak slaapkamer

“Mijn bevindingen als deskundige zijn de volgende:

Het betreft een nieuwbouwwoning die in april 2021 door ondernemer is voorzien van bovenstaande vloerafwerkingen.

Beton Ciré vloerafwerking begane grond van de woning:
Consument geeft aan dat de Beton Ciré vloerafwerking, direct na oplevering, niet goed ‘waterdicht’ was waardoor deze poreus en moeilijk te reinigen bleek. Ook was de vloerafwerking volgens consument te zacht met als gevolg dat er deuken en gaten in kwamen wanneer we iets lieten vallen op de vloerafwerking. Consument heeft bovengenoemde gemeld bij ondernemer en deze heeft de klacht erkend en hersteld door plaatselijk de vloer te repareren en deze in z’n geheel te voorzien van een extra laag PU-topcoating. Dit herstel heeft niet tot het gewenste resultaat geleid en consument ervaart nu de bovengenoemde klachten.

Ondernemer geeft aan dat de vloerafwerking wel voldoet (mede door de fabrikant hiervan bekrachtigd) en heeft uit coulance de vloerafwerking voorzien van een extra laag transparante
PU-topcoating. Dit om een tevreden klant te krijgen die blij is met de vloerafwerking.

Ter plaatse is door deskundige op de begane grond een nette Beton Ciré vloerafwerking aangetroffen. Beoordeling van deze Beton Ciré vloerafwerking op de normaal gebruikelijke wijze, staand en met diffuus licht (geen strijklicht), laat geen van bovengenoemde gebreken zien. Deskundige zal de door consument bovengenoemde klachten achtereenvolgens behandelen.

1- Deuken/gaten en krassen in de vloerafwerking
Met name rondom het keukeneiland en nabij de eettafel toont de vloerafwerking een aantal deuken en krassen veroorzaakt door het vallen van voorwerpen (o.a. bestek) en het schuiven van meubels. Consument geeft aan dat ondernemer in zijn offerte duidelijk aangeeft dat dit type vloerafwerking stoot- en krasvast is. Deskundige geeft aan dat de vloerafwerking normale gebruikssporen vertoond en zeker niet (te) zacht is. Ieder oppervlak dat met enige kracht wordt bestreken met een harder materiaal, zal een kras vertonen. Volkomen stoot- en krasvaste materialen bestaan niet. Een zandkorrel is harder dan de toegepaste kunststof PU-topcoating en daarmee is het ontstaan van krasjes volkomen gebruikelijk en normaal. Het krassen van een vloer is niet tijdsafhankelijk. Bij een krassende belasting zal zowel een hele nieuwe als een al wat oudere vloer aan krasvorming onderhevig kunnen zijn. De krasvastheid van het vloeroppervlak acht deskundige zonder meer goed. Er is ook geen sprake van onthechting tussen de aangebrachte laklagen, welke een verhoogde krasgevoeligheid zou kunnen veroorzaken, getuige het ontbreken van blistering langs de randen van de krassen (zie microscoopopnamen als bijgevoegd). Ook het ontstaan van deuken door het per ongeluk laten vallen van bijvoorbeeld bestek kan door puntbelasting een deuk in het vloeroppervlak doen ontstaan. Ook dit is niet tijdsafhankelijk en kan zowel in een oude als nieuwe vloerafwerking bij een hoge puntbelasting door een vallen voorwerp ontstaan.

Indien deze vloerafwerking zou worden vervangen of met een andere topcoating overlaagd, mag geen beter resultaat ten aanzien van weerstand tegen krasvorming en/of puntbelasting door vallende voorwerpen worden verwacht. Deskundige is van mening dat de door hem aangetroffen Beton Ciré vloerafwerking van voldoende kwaliteit is.

In de door ondernemer aan consument afgegeven offerte (nr. MM/2020-10/00006 d.d. 19-11-2020) staat in het hoofdstuk Betonlook Ciré bij eigenschappen aangegeven dat dit type vloerafwerking stoot- en krasvast is. Het is deskundige duidelijk dat ondernemer deze claim over de Beton Ciré vloerafwerking niet kan waarmaken.

2- Vervuiling onder de transparante pu-topcoating
Of er vervuiling onder de later aangebrachte tweede transparante topcoating zit is met het blote oog moeilijk/niet waar te nemen. Beoordeling met een microscoop laat wel zien dat er wat vervuiling aanwezig is maar dit is qua omvang zeer beperkt (ca. 3 á 4mm), zie bijgevoegde microscoop afbeelding. Aangezien het aantal en de omvang hiervan zeer beperkt is en vrijwel niet waar te nemen is, is dit niet als een gebrek aan te duiden.

3- Herstelplekken zichtbaar in de vloerafwerking
Consument wijst hier twee verschillende plekken aan. De eerste betreft een veeg in het midden van de kamer die volgens deskundige vrijwel niet opvalt. Pas wanneer deze wordt aangewezen is deze (beperkt) waar te nemen. De tweede plek betreft een bobbel in de keuken, ook deze plek is alleen met strijklicht goed waar te nemen en is niet direct te kwalificeren als een gebrek. Zonder strijklicht, met je rug naar het raam, is de bobbel niet zichtbaar (zie ook bijgevoegde foto’s).

4- Aanzetten, rollerbanen en glansplekken
Deze plek bevindt zich onder de deur naar het toilet in de gang. Ook deze plek is alleen goed zichtbaar met strijklicht en zonder dit licht niet waar te nemen. Ondernemer geeft aan dat hij deze plek met een spray kan matteren zodat de plek ook in het strijklicht niet meer zichtbaar is. Consument is bekend met deze spray en heeft hem eerder voor een andere plek (PU-gietvloer eerste etage) met succes gebruikt.

Ook de door deskundige aangetroffen PU-gietvloer op de eerste etage kent een mooie en nette uitstraling.

Achtereenvolgens zal deskundige de door consument aangegeven klachten behandelen:

5- Vlek in de vloerafwerking ontstaan door opslag bank
Consument heeft tijdelijk de begane grond moeten leegruimen zodat ondernemer het herstel en de nieuwe laag pu-topcoating op de Beton Ciré vloer kon aanbrengen. Hiervoor is de leren zitbank tijdelijk op zijn kant in een slaapkamer op de eerste etage opgeslagen. Dit heeft een vlek op de
PU-gietvloer achtergelaten die consument nu niet meer kan verwijderen. Ondernemer heeft speciale reinigingsdoekjes (Black box) bij zich en hiermee lukt het deze vlek grotendeels te verwijderen. Ondernemer laat een aantal doekjes bij consument achter zodat deze later de vlek in z’n geheel kan verwijderen.

6- Blazen/bobbels in het vloeroppervlak slaapkamer
Plaatselijk (circa 25 x 25cm) zijn er meerdere blazen in de PU-gietvloer zichtbaar. De blazen bevinden zich vlak bij de verdeler van de vloerverwarming, maar dat deze unit lekkage vertoont lijkt vrijwel uitgesloten. Consument geeft aan dat er geen sprake is van drukverlies in de verwarmingsketel en beoordeling van de verdeelunit door deskundige laat geen spoor van waterlekkage zien. Bovendien ligt de plek met blazen ongeveer 0,5 meter van deze unit vandaan.

Ondernemer geeft aan de dekvloer vooraf op restvocht (elektronisch) te hebben gemeten waarbij hij ca. 2,5% restvocht heeft vastgesteld. Consument heeft de blazen in november 2021 aan ondernemer gemeld, terwijl de pu-gietvloer in april 2021 is aangebracht. Consument geeft aan dat er mogelijk dozen hebben gestaan die deze plek met blazen aan het oog hebben onttrokken. De hoeveelheid blazen nemen niet toe en ook de plek wordt niet groter.

Deskundige heeft een tweetal blazen met een spijker open gemaakt waarbij er zichtbaar vocht uit de blazen vrij kwam. Het is duidelijk dat er hier sprake is van osmose. Gezien de plek (zeer beperkt qua omvang) en het feit dat de blaasvorming niet toeneemt moet hier voor applicatie van de PU-gietvloer een vochtige plek hebben gezeten in de dekvloer. Mogelijk is er plaatselijk, net voor applicatie
PU-gietvloer, wat vocht gemorst op de cementgebonden dekvloer (glas drinken, emmer water) wat direct in de poreuze dekvloer is weggezakt en dus voor de ondernemer niet zichtbaar is geweest.

De omvang van de problemen is onopvallend, en alleen opvallend voor wat betreft de blaasvorming.

Herstel van de klachten op de Beton Ciré vloerafwerking is naar de mening van deskundige niet aan de orde, immers er ligt een prima vloerafwerking die normale gebruik sporen vertoond en herstel of vervanging zal wederom leiden tot dezelfde “klachten”. Wel is het zaak dat de ondernemer de consument een kras- en stootvaste vloerafwerking heeft verkocht, deze claim kan hij niet waar maken.

Herstel van de vlek in de PU-gietvloer (eerste etage) is niet meer aan de orde, omdat deze is opgelost.

Blijft over de blazen (osmose) zichtbaar in het oppervlak van de PU-gietvloer. Dit is alleen te herstellen door de vloerafwerking (pu-gietvloer) op deze plek ruimschoots tot op de onderliggende cementgebonden dekvloer te verwijderen. Vervolgens de cementgebonden ondervloer goed te laten drogen, waarbij het (rest)vochtpercentage ruimschoots onder de 4,0% komt. Omdat er vloerverwarming in de dekvloer is opgenomen is een CM-meting niet aan te bevelen, wel kan de dekvloer met een transparant stuk plastic (rondom vastgeplakt) worden afgedekt zodat eventuele condensatie aan de onderzijde van dit plastic zichtbaar kan worden. Is er geen condensatie na een aantal dagen zichtbaar, dan is de cementgebonden ondervloer voldoende droog en kan de
PU-gietvloer hier worden hersteld. Let op, plaatselijk herstel kan altijd zichtbaar blijven. Mogelijk kan de plek met behulp van spot-repair plaatselijk worden herstel zodat de herstel plek ook niet meer zichtbaar is. Een andere optie is een gehele overlaging met een dekkende PU-topcoating in de betreffende slaapkamer, waarbij er onder het hard/midden van de binnendeur een aansluiting zichtbaar zal blijven.

Herstel hiervan begroot ik als volgt:
Dit betreft de osmose-plek (ca. 25 x 25cm groot) zichtbaar op de eerste etage, de herstelkosten hiervan begroot ik op € 484,– (inclusief BTW). Vervolgens kan de plek plaatselijk met behulp van spot-repair worden behandeld, de kosten hiervan begroot ik op € 423,50 (inclusief BTW).

Een andere optie is de PU-gietvloer in de slaapkamer in z’n geheel te voorzien van een laag dekkende PU-topcoating, waarbij er een aansluiting wordt gemaakt onder het hart van de deur (blijft zichtbaar!). De kosten hiervan begroot ik op € 605,– (inclusief BTW)”.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De bevindingen en conclusies van de deskundige worden door de commissie gedeeld en zij maakt die tot de hare.

Op basis daarvan staat genoegzaam vast dat de op de eerste etage aangetroffen osmose-plek een toerekenbare tekortkoming van de ondernemer oplevert, die herstel verdient. De ondernemer zal worden verplicht om die plek plaatselijk door spot-repair te repareren/herstellen op de wijze zoals dat door de deskundige noodzakelijk is geoordeeld. Daarvoor mogen de consument geen kosten in rekening worden gebracht. Er is geen reden gebleken om aan te nemen dat de ondernemer niet bereid en/of in staat is om deze herstelwerkzaamheden uit te voeren.

In de door de consument geaccepteerde offerte (nr. MM/2020-10/00006 d.d. 19-11-2020) staat in het hoofdstuk Betonlook Ciré het volgende over dit product vermeld:

– (……) Hoewel deze Betonlook Ciré een dun alternatief is voor gevlinderd beton, is het een ijzersterke, onderhoudsvriendelijke en robuuste vloer die in elke ruimte toegepast kan worden. (…..);
– Eigenschappen (…) stoot- en krasvast (…);
– (…..) Door het gebruik van biopolymeren is de vloer veerkrachtig en wordt krasgevoeligheid geminimaliseerd. (…..);

Op basis hiervan mocht de consument in redelijkheid aannemen dat hem een stoot- en krasvaste Betonlook Ciré vloerafwerking is verkocht.

Aan die vergaande eis is niet voldaan en kan met dit product ook niet worden voldaan. Uit niets blijkt dat de consument ten tijde van het sluiten van de overeenkomst met de ondernemer weet had c.q. weet moet hebben gehad van het feit dat met een Betonlook Ciré vloerafwerking nimmer een stoot- en krasvast resultaat kan worden bereikt.

Het is de commissie niet duidelijk geworden waarom de ondernemer zich op die wijze heeft verplicht jegens de consument tot het aanbrengen van een stoot- en krasvaste Betonlook Ciré vloerafwerking. Dat vergaande resultaat is gewoon niet haalbaar, en de ondernemer moet dat hebben geweten. Feit is echter dat de ondernemer dat niet haalbare resultaat wel degelijk heeft geoffreerd, en zulks door de consument ook welbewust is geaccepteerd. Het ging het gezin van de consument met kleine kinderen en een hond in het bijzonder om stoot- en krasvastheid van deze vloerafwerking. Aannemelijk is dat juist deze toezegging bij de consument heeft geleid tot acceptatie van deze offerte en niet (langer) doorzoeken naar een andere krasvaste vloerafwerking.

Aldus wordt duidelijk dat de ondernemer voormelde afspraak niet is nagekomen en dat het hier een toerekenbare tekortkoming van de ondernemer betreft.

De commissie is van oordeel dat deze tekortkoming een gedeeltelijke ontbinding van het door partijen overeengekomene rechtvaardigt. De commissie is van oordeel dat een deel van de aanneemsom groot 50% van € 8.450,– = € 4.250,– moet worden terugbetaald aan de consument, te weten de in die aanneemsom begrepen prijs van het aanbrengen van de Betonlook Ciré vloerafwerking op de begane grond gerelateerd aan een halvering van de gemiddelde (economische) levensduur van die vloer van tien jaren. Voor deze aanpak is door de commissie gekozen nu door de consument ter zitting is verklaard dat deze vloer op de begane grond veel eerder dan verwacht zal moeten worden vervangen door een andere vloer, maar dat deze vloer eerst nog wel een aantal jaren zal worden gehandhaafd.

Nu de klacht gegrond is, is de ondernemer op basis van het reglement van de commissie gehouden om het klachtengeld aan de consument te vergoeden en ook om de bijdrage in de behandelingskosten te voldoen aan het secretariaat van de commissie. Die behandelingskosten zullen overigens separaat bij factuur bij de ondernemer in rekening worden gebracht.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie ontbindt het door partijen overeengekomene gedeeltelijk (voor de Betonlook Ciré vloerafwerking op de begane grond) en wel aldus:
– de ondernemer is bij wijze van ongedaanmakingsverplichting gehouden aan de consument terug te betalen een deel van de aanneemsom groot € 4.250,– minus het aan de consument toekomende depotbedrag ad € 1000,– = € 3.250,–.
– de ondernemer is ontheven van de verplichting om nakomings-/herstelwerkzaamheden uit te voeren aan de Betonlook Ciré vloerafwerking op de begane grond;

De ondernemer is gehouden tot betaling van voormeld pro resto bedrag van € 3.250,– aan de consument, en wel binnen vier weken na de verzenddatum van deze beslissing.

Indien betaling van dat bedrag niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf die verzenddatum van het bindend advies.

Voor wat betreft de osmose plek op de eerste verdieping, wordt de ondernemer verplicht om bij wijze van nakoming/herstel die plek plaatselijk door spot-repair te repareren/herstellen op de wijze zoals dat door de deskundige noodzakelijk is geoordeeld.

Partijen dienen elkaar over en weer in de gelegenheid te stellen aan die verplichtingen uit dit bindend advies te voldoen.

Die reparatie dient te geschieden binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van dit bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 127,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan het secretariaat van de commissie de bijdrage in de behandelingskosten van het geschil verschuldigd.

Bepaalt indachtig het hiervoor overwogene, dat het depotbedrag ad € 1000,– moet worden terugbetaald aan de consument.

Wijst af hetgeen meer of anders is verzocht.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Afbouw, bestaande uit mr. M.L.J. Koopmans, voorzitter, mr. A.B. van Kruistum en mr. B.W. Weilers, leden, op 2 maart 2022.