Berekening waterverbruik; gevraagde ijking van de watermeter door een logistieke fout niet uitgevoerd; ondernemer heeft logistieke fout adequaat gecompenseerd.

  • Home >>
  • Water >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Water    Categorie: Omvang levering    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 81990

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de berekening van waterverbruik.
 
De consument heeft de klacht tijdig aan de ondernemer voorgelegd.

Standpunt van de consument

De consument stelt in hoofdzaak dat hij teveel heeft betaald voor zijn waterverbruik. Dat komt doordat zijn oude watermeter niet goed heeft gefunctioneerd.
 
De consument verlangt een restitutie van € 1.000,–.

Standpunt van de ondernemer

De ondernemer geeft aan dat de gevraagde ijking van de watermeter door een logistieke fout niet is uitgevoerd. Wel is het waterverbruik herberekend en gecorrigeerd tot een bedrag van € 335,70. Daarbij is de consument ruimschoots tegemoet gekomen, door over een periode van vijf jaar te herberekenen, terwijl twee jaar conform de regels zou zijn. De berekening van de consument gaat van verkeerde posten en tarieven uit en is daarmee voor de ondernemer niet acceptabel.

De ondernemer concludeert tot afwijzing.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De ondernemer heeft de gemaakte logistieke fout adequaat gecompenseerd. De consument heeft in de benadering van zijn nadeel niet steeds duidelijke en aannemelijke veronderstellingen gedaan, zodat zijn berekening niet kan worden gevolgd.

De uitleg van de ondernemer was echter eerst later ten volle beschikbaar, zodat de consument wel terecht geklaagd heeft.

Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, komt de commissie tot de conclusie dat de klacht gedeeltelijk gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door consument verlangde wordt in die zin toegewezen, dat de klacht terecht is gedaan nu de ondernemer pas in een laat stadium de consument volledig van zijn standpunt op de hoogte heeft gesteld. Restitutie van het door de consument verlangde bedrag wordt echter afgewezen, nu het door de ondernemer herberekende en gecorrigeerde waterverbruik als redelijk wordt beschouwd.

De ondernemer dient overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 25,42 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Water op 30 januari 2014.