Beschadigingen aan voordeur bijna niet te zien

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Bouw-en afbouwmaterialen    Categorie: (non)conformiteit    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 172799/185665

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument klaagt over de kwaliteit van een voordeur. Er zijn volgens de consument allerlei gebreken aan de voordeur, zoals beschadiging en stofdeeltjes onder de lak. De consument wenst een nieuwe voordeur. Volgens de ondernemer zit het probleem niet in de deur,  maar in de dorpel. De werkzaamheden zijn volgens ondernemer juist uitgevoerd. Volgens de deskundige zijn de gebreken bijna niet te zien. De commissie stelt vast dat de werkzaamheden volgens goed vakmanschap zijn uitgevoerd. De klacht is ongegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil betreft de renovatie en de kwaliteit van het geleverde werk van een voordeur bij de consument.

De consument heeft een bedrag van € 2692,25 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.

Standpunt van de consument
De consument geeft het volgende aan.

De voordeur was al beschadigd en twee stofdeeltjes onder de lak bij plaatsing en bij aanbrengen deurstang is er een kleine beschadiging gemaakt. Het oude slot is beslist niet netjes gerepareerd zoals afgesproken en het nieuwe slot zit er niet behoorlijk in. De valdorpel beschadigt de drempel. Dat de valdorpel niet goed werkt hadden ze mijns inziens met het opmeten van de deur moeten zien en deze dus beter niet moeten plaatsen. Bij het plaatsen van de voordeur waren drie personen aanwezig: twee in werkkleding en één in gewone kleding die er de hele tijd bij stond te kijken. Achteraf vroeg ik mij daarom af of de monteurs wel ervaren waren. Hun visuele beoordeling kreeg ik pas toegestuurd nadat de klacht was ingediend. Had ik die eerder gehad dan was ik niet met hun in zee gegaan. Zo kunnen ze met veel onvolkomenheden wegkomen. De voordeur laten overschilderen is voor mij niet acceptabel.
Als [fabrikant] (de fabrikant van de deur) al aangeeft dat bij herstel van de deur op de fabriek kleine afwijkingen zichtbaar blijven, hoe moet een schilder dat dan in orde krijgen. Ik heb een nieuwe gespoten deur besteld, dat is mooi strak. Anders had ik mijn eigen voordeur ook wel kunnen laten schilderen.

De consument wil: een nieuwe deur zoals een nieuwe deur eruit hoort te zien, dus zonder beschadigingen en zonder vlekjes. Een valdorpel die afsluit en als dat niet kan zoals bij mij, een andere afdoende oplossing. Je kijkt nu onder de deur door. Een fatsoenlijk slot en een betere reparatie van het oude slot dan nu het geval is. Het ziet er niet uit. De deur schuurt over de drempel waardoor deze beschadigd is. Zorgen dat de deur niet meer schuurt (voorgesteld door een schilder maar mijns inziens hoort dat door een timmerman te gebeuren of iemand die verstand heeft van deuren) en de drempel herstellen.

Standpunt van de ondernemer
De aangewezen punten zijn in onze beleving zo minimaal dat het opnieuw spuiten van de deur geen oplossing biedt. Dat de deur over de dorpel schuurt, is niet te voorkomen. De deur kan niet scheef worden aan de onderkant. Als de deur aan de zijde waar deze nu schuurt korter zou worden dan krijg je aan de andere zijde een dermate grote kier dat hier de deur dan niet goed sluit. Het probleem zit in de onderdorpel en niet in de deur. Het slot is voldoende netjes geplaatst en gerepareerd. De schilder welke het kozijn nog moet schilderen kan prima wat van de dorpel af schuren en dan weer netjes schilderen. Uit coulance willen wij de vergoeding voor het schilderen nog verhogen naar totaal € 250,– inclusief btw. Indien u naar De Geschillencommissie stapt dan vervalt het voorstel van schilderen en wachten we het rapport hiervan af en zullen de uitspraak respecteren.

Deskundige rapport
Geef uw vaktechnisch oordeel over de klacht(en): De klachten die deskundige heeft onderzocht, zijn onder a t/m i aangegeven. De klacht onder punt i is ter plekke aan de deskundige gemeld. Deze is niet eerder aan de ondernemer gemeld. Per punt wordt het vakinhoudelijke oordeel van de klacht door deskundige aangegeven:

a) De voordeur was al beschadigd. Er bevinden zich twee stofdeeltjes onder de lak. De door de consument aangewezen beschadiging aan de buitenzijde van de voordeur zijn geen beschadigingen, maar twee droogplekjes in het spuitwerk. Eén plek valt bij een gesloten deur in de sponning (niet in het zicht) en de andere plek zit langs de rand van deur en valt vrij in het zicht. Deze droogplekjes zijn zeer minimaal aanwezig en vallen alleen op bij nadere beschouwing van zeer dichtbij. Deze effecten zijn bij het spuitwerk van een houten plaat mogelijk. Zij kunnen ontstaan door het droogproces van de lak. In de aangetroffen situatie heeft deskundige twee van deze zeer kleine droogplekjes waargenomen. Vanwege het ambachtelijk spuitwerk zijn deze plekjes mogelijk en doen geen afbreuk aan het totale beeld van de voordeur. Ook is er hier geen sprake van waarde of kwaliteitsvermindering.

b) Bij plaatsing en bij aanbrengen deurstang is een kleine beschadiging gemaakt. Indien er op ambachtelijk wijze een boorgat in de deur moet worden gemaakt om de hangreep (stang) mee te verbinden aan de deur, is het mogelijk dat er, door de kracht waarmee er materiaal uit de deur wordt geboord een kleine afdruk in de lak ontstaat. De hier door deskundige waargenomen afdruk is dermate klein en zit op een min of meer onzichtbare plek achter de stang, dat deze, zonder dat dit aan hem expliciet zou zijn aangewezen door de consument, hem niet zouden zijn opgevallen of waargenomen. Deskundige beoordeelt deze beschadiging als nauwelijks waarneembaar en te verwachten in een mat gespoten voordeur.

c) Het oude slot is niet netjes gerepareerd zoals afgesproken en het nieuwe slot zit er niet behoorlijk in. Waar het oude slot heeft gezeten zou netjes worden gerepareerd maar netjes is totaal iets anders.
Het slot is beschadigd en zit er heel raar in. Met het ‘slot’ heeft de consument bedoeld de sluitkom in de stijl. Deze is volgens verwachting op dezelfde plaats aangebracht dan waar de eerdere sluitkom heeft gezeten. De eerdere sluitkom van de oude deur had een totaal andere sluittechniek.
Daardoor heeft de monteur van de deur (namens de ondernemer) de opengevallen ruimte, na plaatsing van de nieuw kom, opgevuld met een nieuw ingewerkt houten stuk. Vervolgens heeft de monteur dit nieuwe hout in de grondverf gezet. Het herstel heeft technisch op een juiste wijze plaatsgevonden. De opvulling zit stevig en vast in de stijl. Omdat het plamuurwerk zo goed als mogelijk is verwerkt in de vorm en aansluiting van de sluitkom, zijn er door deskundige nog min of meer ruwe plekjes aangetroffen. Het kozijn dient nog in zijn geheel door een schilder te worden afgewerkt. Daarbij wordt ook de opgevulde plek door deze schilder nog vlak geschuurd en zal deze optimaal dienen te worden geplamuurd. Vervolgens moet het hele (bestaande) kozijn rondom worden afgelakt. Deze werkzaamheden vallen buiten de opdracht die is overeengekomen bij het plaatsen van deur. Indien de consument het kozijn nog optimaal wil laten afwerken zal zij dat zelf dienen te organiseren door een externe partij.

d) De deur beschadigt de drempel. Deskundige heeft vastgesteld dat de onderdorpel van het kozijn nog niet is afgewerkt door een externe partij. Deze werkzaamheden zijn geen onderdeel geweest van de opdracht door de ondernemer. Hierdoor is er (nog) geen harde beschermde lak aangebracht op de oude, bestaande onderdorpel. De door consument aangegeven beschadiging zijn niet ontstaan door de deur wanneer deze open en dicht wordt gedaan. De ruimte tussen dorpel en onderzijde deur is zo dat deze te verwachten is. Ruim voldoende. De in de deur aanwezige valdorpel, zorgt ervoor dat de deur wanneer deze gesloten en geopend wordt naar beneden valt en naar boven wordt getild. Dat is een gebruikelijke wijze waarop een sluitdorpel werkt. Omdat de onderdorpel (nog) niet is afgelakt met een sterke lak ontstaan er in de onderdorpel kleine krasbeschadigingen. Daardoor is het te verwachten dat de plek aan sluitzijde van de onderdorpel, door de rubberen strip in de valdorpel, dit effect ontstaat.

e) Er zitten blauwe vlekjes aan de lichte achterkant van de deur. De twee door deskundige waargenomen blauwe vlekken aan de binnenzijde van de deur, bevinden zich onderaan de deur. De vlekken zijn, staand voor de deur, zo goed als niet waarneembaar. Alleen bij het op de knieën voor de deur zittend zijn de plekken zichtbaar. De vlekken zijn zeer minimaal aanwezig. Waarschijnlijk zijn ze ontstaan doordat er (mensen) met verfhanden aan de deur hebben gezeten. Wanneer en waar deze vlekken zijn ontstaan is door deskundige niet vast te stelen. Indien de monteurs deze vlekken zouden hebben veroorzaakt en dit hebben opgemerkt zouden zij deze zo goed als zeker direct met een natte doek hebben verwijderd. Indien de lak nog niet volledig is uitgehard, zijn deze vlekjes hoogstwaarschijnlijk ook nu nog te verwijderen met een vochtige doek.

f) Dat de valdorpel niet goed werkt hadden ze mijns inziens met het opmeten van de deur moeten zien en deze dus beter niet moeten plaatsen. Deskundige stelt vast dat de valdorpel goed werkt. Hij valt keurig vlak op de onderdorpel. De onderdorpel is de dorpel die al aanwezig was in de oude situatie. Er is gekozen om alleen de deur te vervangen en het kozijn in de aanwezige staat te gebruiken. Omdat de houten onderdorpel van dit kozijn in de loop der tijd is uitgesleten (circa 0.5 mm in het midden van de dorpel) zal bij het neervallen van de rechte rubberen onderzijde van de valdorpel de deur niet volledig afsluiten op deze versleten onderdorpel. Er is ter plekke van de slijtage (op circa 2/3 van de aansluiting) een minuscule opening van circa 0.5 mm. Dat hierdoor kleine insecten, wind en klein vuil naar binnen kunnen waaien en/of lopen/kruipen is een natuurlijk effect. Om de aansluiting optimaal tot stand te brengen zou er gekozen moeten zijn om een nieuwe onderdorpel in bijvoorbeeld composiet aan te schaffen en te plaatsen. Dit werk is niet door de ondernemer geoffreerd. Het plaatsen en leveren van een nieuwe onderdorpel in het kozijn valt niet onder de reguliere werkzaamheden bij het renoveren van een voordeur.
Het kozijn of gedeelte van een kozijn vervangen is werk voor een aannemer en dient separaat te worden uitgevoerd, voordat de deur wordt geplaatst. Deskundige geeft aan dat een kier van circa 0.5 mm een aanvaardbare ruimte bij het monteren van nieuwe deur met valdorpel in een oud kozijn, met een dorpel die slijtage vertoont.
g) Bij het plaatsen van de voordeur waren drie personen aanwezig. Deskundige heeft over deze klacht geen oordeel. Deskundige geeft aan dat de deur passend en volgens goed vakmanschap is geplaatst.

h) Hun visuele beoordeling kreeg ik pas toegestuurd nadat de klacht was ingediend. Deskundige heeft hier geen vakinhoudelijk oordeel over.

i) Een klacht over het klemlopen van de deur tegen een stijl. Deskundige geeft aan dat deur niet vastloopt tegen de zijstijl van het kozijn. De deur loopt volledig vrij. Deze krassen in de stijl zijn zo goed als zeker ontstaan bij deze werkzaamheden om de sluitkom te vervangen.
Met het nog uit te voeren regulier schilderwerk (zie deskundige oordeel onder punten c en d) zullen deze worden weggenomen. Deze krassen zijn de monteurs van de deur niet aan te rekenen.

Met betrekking tot de omvang van de klachten merkt de deskundige op dat deze bijna niet te zien zijn.

Er is hier geen mogelijkheid tot herstel. De aangeboden werkzaamheden zijn volgens goed vakmanschap uitgevoerd. Voor een optimaal technisch resultaat dient de consument de werkzaamheden aan het kozijn nog in eigen beheer te laten uitvoeren, zodat de deur en kozijn er optimaal uit gaan zien. Deze werkzaamheden zijn niet opgenomen in de opdracht met de uit te voeren werkzaamheden Deze werkzaamheden zouden kunnen bestaan uit: Het schuren en plamuren van het gehele kozijn en vervolgens gronden en aflakken. De onderdorpel restaureren. Dit kan gebeuren door deze volkomen strak en vlak af te schaven (frezen). Er kan daarna worden gekozen om de onderdorpel af te werken met een metalen strip. Deze zorgt ervoor dat de slijtage aan het hout niet zal optreden en de deur (lees valdorpel) optimaal blijft sluiten. De herstelkosten kunnen worden opgevraagd bij een lokale aannemer.

Beslissing
De deskundige heeft na het bezoek ter plaatse uitgebreid gerapporteerd. De commissie neemt die beslissingen en conclusies over en maken die tot de hare. Dat betekent dat met betrekking tot de omvang van de klachten bijna niet te zien zijn en de aangeboden werkzaamheden zijn volgens goed vakmanschap uitgevoerd.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Met inachtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend. Het wordt gestort op de rekening van de ondernemer.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Bouw- en Afbouwmaterialen, bestaande uit mevrouw mr. E. van Die, voorzitter, de heer J. Breunesse, mevrouw mr. W. van den Berg, leden, op 12 januari 2023.