Betaling energieverbruik, klager heeft ingestemd met correctie tarief; bewijslast; onverschuldigde betaling

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie Zakelijk    Categorie: Betaling    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ENE10-0113

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft betaling van energieverbruik.

De klager heeft de klacht op 7 december 2009 aan het bedrijf voorgelegd.   Een bedrag van € 1.970,– is door de klager in depot gestort.   Standpunt van de klager   De klager heeft in hoofdzaak gesteld dat het bedrijf hem onverwacht zeer hoge tarieven in rekening heeft gebracht, nadat zijn contract was verlengd. De klager heeft daartegen bezwaar gemaakt en een bedrag niet betaald. Uiteindelijk heeft het bedrijf een vergoeding van € 1.233,38 voorgesteld. De klager meent echter dat een groter bedrag te weten € 1.970,52 toekomt via aanpassing van de tarieven. Net nu de klager dacht dat er overeenstemming was over het geschil, komt het bedrijf met nieuwe vorderingen.   Het reeds door het bedrijf betaalde bedrag van € 1.233,38 beschouwt de klager als compensatie voor de tarieven over 2006-2009.   Standpunt van het bedrijf   Het bedrijf heeft gemotiveerd in hoofdzaak het volgende gesteld. Er is aan de klager een bedrag van € 1.233,38 toegezegd en betaald naar aanleiding van zijn bezwaar over het gehanteerde tarief over 2009. Daarmee kon de klager zich achteraf niet verenigen, waarna overleg heeft plaatsgevonden met zijn raadsman. Op 12 juli 2010 heeft de klager via zijn raadsman ingestemd met correctie van de tarieven, onder terugbetaling van het reeds betaalde bedrag.   De correctie van het verbruik heeft de klager een voordeel van € 2.087,73 opgeleverd. De klager weigert nu echter om het reeds betaalde bedrag van € 1.233,38 terug te betalen. Verder heeft hij door een administratieve fout ten onrechte een bedrag van € 1.286,04 betaald gekregen. Deze onverschuldigde betaling wil het bedrijf per omgaande terugontvangen.
Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Vast is komen te staan dat de klager heeft ingestemd met een correctie van het tarief over het verbruiksjaar 2009. Hij heeft daarmee een creditering tot een hoogte van € 2.087, 73 verkregen, blijkens de door het bedrijf overgelegde berekeningen. Daar staat tegenover dat de klager een eerdere betaling door het bedrijf van € 1.233,38 dient terug te betalen. Met een dergelijke afwikkeling is de klager ook blijkens de overgelegde stukken akkoord gegaan.   Later heeft de klager gesteld, dat het reeds betaalde bedrag bedoeld zal zijn geweest om over de periode van 2006 tot 2009 een compensatie aan te bieden. Dit is echter volgens de commissie niet aannemelijk en wordt door de klager onvoldoende onderbouwd en gemotiveerd door het bedrijf weersproken.   De onverschuldigde betaling door het bedrijf, die door de klager ook als zodanig wordt erkend, is deel uit gaan maken van geschil. De commissie zal een en ander dan ook in zijn beslissing betrekken.   De klacht is gelet op het bovenstaande ongegrond.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de klager verlangde wordt afgewezen. Klager is een bedrag van € 1.233,38 aan het bedrijf verschuldigd, te verhogen met een bedrag wegens onverschuldigde betaling van € 1.286,04.   Het depotbedrag wordt gelet hierop aan het bedrijf betaald. Het restant van de vordering dient door de klager per omgaande aan het bedrijf te worden betaald.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water, op 1 maart 2011.