Betalingsbewijzen ontbreken, klacht ongegrond

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Bewijs    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ECD08-0552

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de vraag of de consument facturen van de ondernemer onbetaald heeft gelaten.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument is van mening dat hij aan al zijn verplichtingen jegens de ondernemer heeft voldaan en dat de ondernemer derhalve ten onrechte zijn aansluiting heeft geblokkeerd.   De consument wenst dat de incassokosten vervallen en dat de overeenkomst tussentijds kosteloos wordt ontbonden. Verder verlangt de consument dat de ondernemer hem een bedrag betaalt als tegemoetkoming in de gemaakte telefoonkosten en het klachtengeld van € 50,– voor zijn rekening neemt.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Volgens de ondernemer heeft de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldaan en derhalve acht de ondernemer de klacht van de consument ongegrond.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie acht de klacht van de consument ongegrond. Bij dit oordeel heeft de commissie in aanmerking genomen, dat de consument ter zitting heeft erkend dat er een betalingsachterstand was ontstaan. Verder heeft de consument geen betalingsbewijzen kunnen overleggen van de facturen die volgens de ondernemer onbetaald zijn gebleven. Ten slotte is ter zitting gebleken, dat de consument vrijwel alle betalingen aan de ondernemer daarna weer heeft gestorneerd.    Gelet op het voorgaande is de vordering van de ondernemer gegrond en dient deze door de consument te worden voldaan.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie wijst het door de consument verlangde af.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektronische Communicatiediensten, bestaande, op 20 maart 2009.