Bevoegd ondanks dat afsluiting verband houdt met ander geschil

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Centrale Antenne Inrichtingen    Categorie: Bevoegdheid    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: CAI04-0135

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de afsluiting van radio- en televisiesignalen via de centrale antenne inrichting (hierna: CAI).   Beoordeling van het geschil   De ondernemer heeft aangevoerd dat de afsluiting het gevolg is van wanbetaling van het internetabonnement door de consument. Volgens de ondernemer is de commissie in die situatie niet bevoegd tot behandeling van het geschil. De ondernemer verwijst daarbij naar een eerdere uitspraak van de commissie waarin is overwogen dat klachten over of samenhangend met internetdiensten via kabelnetwerken niet door de commissie kunnen worden behandeld.   De commissie overweegt het volgende omtrent de bevoegdheidsvraag.   Uit de klacht blijkt dat de consument in eerste instantie een geschil heeft gekregen met de ondernemer over zijn internetabonnement, waarbij de ondernemer van mening is dat sprake is van een betalingsachterstand. Dit geschil is thans niet aan de orde. Vervolgens heeft de consument een geschil gekregen met de ondernemer over (de afsluiting van) de levering van radio- en televisiesignalen, welke diensten door dezelfde ondernemer worden aangeboden. Dit geschil is door de consument aan de commissie voorgelegd. De commissie is bevoegd de klacht over de afsluiting van radio- en televisiesignalen te behandelen. Daaraan doet niet af dat voor de ondernemer de reden voor afsluiting verband houdt met een ander geschil, nu de consument dat geschil niet inhoudelijk bij de onderbouwing van zijn klacht betrekt. De consument betoogt juist dat er sprake is van twee afzonderlijk van elkaar te beschouwen abonnementen. Slechts indien en voor zover de klacht betrekking zou hebben op de internetdiensten, komt de commissie niet aan inhoudelijke behandeling toe.   Beslissing   De commissie verklaart zich bevoegd het geschil te behandelen en stelt de ondernemer in de gelegenheid een (aanvullend) inhoudelijk verweerschrift in te dienen, waarna een mondelinge behandeling zal worden bepaald.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Centrale Antenne Inrichtingen op 22 februari 2005.